Ulykkene bekymrer overlegen: – Bare et tidsspørsmål før det skjer en dødsulykke

Ulykkene med elsparkesykler skyter i været i Oslo etter at skjenketidene ble utvidet. Over halvparten av skadene er i forbindelse med alkohol. Det bekymrer overlegen på skadelegevakten.

Antall sparkesykkelulykker skyter i været. Oslo skadelegevakt sier til TV 2 at de fikk inn mer enn tre ganger så mange skadede i april 2021 sammenliknet med samme måned året før.

I mai i år var det dobbelt så mange sammenliknet med i fjor. Etter at skjenketiden ble utvidet til klokken 22 ble 11 skadd i døgnet første uken.

En stor andel av ulykkene har skjedd på nattestid, og halvparten var i forbindelse med alkohol.

Oslo skadelegevakt foreslår å innføre promillegrense og stenge elsparkesyklene på nattestid for å forhindre flere elsparkesykkelskader.

De sier til TV 2 at det er sannsynlig at det også er flere enn halvparten som har skadet seg i alkoholpåvirket tilstand.

– Vi ved skadelegevakten ser at det er svært mange som skader seg i alkoholpåvirket tilstand, ikke nødvendigvis er overstadig beruset. Promillegrensen bør være en selvfølge, sier overlege ved Oslo skadelegevakt, Henrik Siverts.

Hør hva talspersonen for sparkesykkelaktøren Voi sier øverst i saken.

Ulike skader

Siverts sier at skadealvor fordeler seg med 63 prosent lette skader som kuttskader og forstuinger, 28 prosent moderate skader som hjernerystelser og bruddskaper uten feilstilling, og 9 prosent alvorlige skader.

– Eksempler på alvorlige skader er brudd i armer og ben som må opereres, brudd i ansikt som må opereres og hodeskader med blødninger i hodet, forklarer Siverts.

I ulykkene er 40 prosent kvinner involvert, og 60 prosent menn. Gjennomsnittsalderen for ulykker i mai er på 25 år.

TRAVELT: Overlege ved skadelegevakta i Oslo, Henrik Siverts (t.v.) med en gipstekniker. De har fått nok å bryne seg på den siste tiden Foto: Anders Bayer / OUS
TRAVELT: Overlege ved skadelegevakta i Oslo, Henrik Siverts (t.v.) med en gipstekniker. De har fått nok å bryne seg på den siste tiden Foto: Anders Bayer / OUS

Overlegen legger til at det fordeler seg på 30 prosent skader i hode og nakke, 30 prosent armer og 30 prosent ben.

Mest ulykker på natten

Det opplyses om at helgen 11. – 13. juni var det 54 personer som skadet seg ved bruk av elsparkesykkel. Dette utgjør 8 prosent av alle skader behandlet ved Oslo skadelegevakt.

33 skadet seg i tidsrommet 00-05.

Helgen etter var det 51 personer som skadet seg, noe som utgjorde 9,5 prosent av alle skader. 28 personer skadet seg samme tidsrom som helgen før.

– Når det er så stor pågang av disse ulykkene, påvirker det kapasiteten deres til å ta hånd om andre skadde?

– Kapasiteten er godt nok, men det råder en frustrasjon over alle de skader som kunne vært unngått. Stengt bruk på natten ville forhindret mange skader, sier overlegen.

Påvirker ventetiden

De to siste helgenettene var det i gjennomsnitt en av tre av alle skader behandlet ved skadelegevakten som skyldtes elsparkesykkel.

– Mange skader påvirker selvfølgelig ventetiden.

– Hva er et verste scenario ved å kjøre elsparkesykkel i alkoholpåvirket tilstand?

– Vi har vært forskånet for dødsulykke med elsparkesykkel i Oslo. Det er nok bare et tidsspørsmål før det skjer, sier Siverts.

Den første dødsulykken med elsparkesykkel i Norge skjedde i Senja kommune i Troms og Finnmark i september 2020.

Misforstått

En av de største sparkesykkelaktørene, VOI, mener selv at nattlig kjøring er et godt tilbud for enkelte.

Øystein Sundelin, talsperson i Voi, tror ikke at nattstenging av elsparkesyklene vil redusere antall ulykker.

– Jeg tror nattilbudet er litt misforstått. Vi ser at mange bruker dette tilbudet når kollektivtrafikken er nede, blant annet de som jobber turnus. Og så handler det om at unge damer vil raskt hjem fra byen, sier Sundelin og legger til:

– Men, det er selvføgelig noen som fyllekjører, og det er et stor problem. Så da blir spørsmålet om vi skal stenge hele tilbudet for å løse det, eller skal vi drive opplæring av de som bruker syklene feil? sier han.

Bekymret

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier de er bekymret for de mange skadene som kommer inn på grunn av promille.

– Det er viktig for meg å si at det ikke er lov å kjøre elsparkesykkel i fylla. Derfor jobber vi nå med en promillegrense, sier Hareide til TV 2.

Han forteller videre at de følger utviklingen rundt ulykker fortløpende, og har kommet med forslag til flere strenge regler for bruk av sparkesykkel.

– Dersom det er behov, kommer vi også med flere, sier han.

Hareide sier han er glad for at kommunene ser på antallet sparkesykler som er i bybildet.

– Oslo kommune ser jo på en drastisk nedgang i antallet. Jeg mener det det er positivt, for jeg tror antallet sparkesykler er en utfordring, sier Hareide.

Relatert