Solberg: Vi er klare til å gå til trinn 3 og mer enn det som er skissert

Fra søndag kan du blant annet ha flere gjester hjemme, flere tusen kan delta på konsert og skjenkestoppet ved midnatt oppheves. Slik åpnes Norge mer opp.

– Vi er i rute, og det er på tide å få fart på Norge. Vi er klare til å gå til trinn 3, og mer enn det som er skissert, sier statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse fredag.

Trinn 3 i gjenåpningsplanen iverksettes søndag klokka 12. Da gjøres en rekke endringer.

Statsministeren sier at det er fortsatt nødvendig å ha strenge regler ved grensen for å forsinke at deltavarianten blir dominerende. Ifølge FHI kommer varianten til å dominere i Norge om noen uker.

Dette er de nye anbefalingene på trinn 3

Sosial kontakt

 • Ikke ha besøk av flere enn 20 gjester. (nytt)
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
 • Beskyttede regnes ikke med i antallsbegrensningen.
 • Rådet om avstand gjelder fortsatt, men beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.
 • Det oppfordres til å møtes utendørs.

Reiser

 • Innenlandsreiser kan gjennomføres.
 • Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.
 • Personer som ikke er beskyttet oppfordres til å være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittetrykk, dvs. fra kommuner som har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller tilsvarende lokal forskrift.

Skoler og barnehagerBarnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune og er klar til å endre tiltaksnivå i lys av endringer i smittesituasjonen.

Høyere utdanning

 • Mer fysisk undervisning og vurdere jevnlig testing.
 • Registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smitteoppsporing.

Arbeidsliv

 • Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen. (nytt)
 • Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid.
 • Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. (nytt)
 • Generelle smitteverntiltak.
 • Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.
 • De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper. (nytt)

Arrangementer (både private og offentlige)Det oppfordres til å holde arrangementer utendørs heller enn innendørs.

Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner. Høyt smittetrykk innebærer at kommuner har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller i tilsvarende lokal forskrift.

Idretts-, kultur og fritidsaktiviteter

 • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.
 • Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne. (nytt)
 • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. (nytt)

Sommer- og aktivitetsleir (nytt)

 • Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.
 • Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn.
 • Når det skjer aktiviteter på leiren som ikke kan gjennomføres uten å være nærmere enn 1 meter, gjelder ikke anbefalingen om å holde avstand.

ToppidrettToppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs. (nytt)

Norske myndigheter skal holde kontroll på deltavarianten ved å teste alle som kommer på grensa, bortsett fra dem som er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19.

– Dataene tilsier at dette skal gå bra. Vi konsentrerer oss om at vi ikke skal åpne for mye grensen, sier Solberg.

I trinn tre var det egentlig lagt opp til at man bare kunne ha 50 gjester på private arrangementer, men regjeringen justerer denne opp til 100 gjester. Det er godt nytt for dem som skal gifte seg i sommer, sier Solberg.

Åpner for kjærester

Selv om regjeringen fortsatt skal ha strenge regler ved grensa, åpner de for at at familie og kjærester kan komme til landet. Et av kravene er at man må ha vært kjærester i minst 9 måneder, og at man har møtt hverandre før fysisk.

FARGEKODER: EU har laget et kart ut fra smittesiutasjon i hver region. FHI kommer ikke til å følge dette, men heller ha farger basert på det totale smittetallet i hvert land. Foto: EDC
FARGEKODER: EU har laget et kart ut fra smittesiutasjon i hver region. FHI kommer ikke til å følge dette, men heller ha farger basert på det totale smittetallet i hvert land. Foto: EDC

– Det er litt diskriminering mellom nettdating og tradisjonell dating, men det får vi leve med, sier kunnskapsminister Guri Melby.

Fra lørdag 19. juni (kl. 12.00) åpnes det for innreise for utlendinger bosatt i EØS-området eller Storbritannia, som har følgende relasjon til en person bosatt i Norge:

 1. Voksne barn og stebarn og foreldre og steforeldre til voksne barn/stebarn
 2. Besteforeldre, stebesteforeldre, barnebarn og stebarnebarn
 3. Kjærester over 18 år og kjæresters mindreårige barn. Kjæresteforholdet må ha vart i minimum ni måneder og partene må ha møtt hverandre fysisk tidligere.

Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstiuttet sier at deltavarianten dominerer nå klart i Storbritannia. 91 prosent av alle tilfellene er nå deltavarianten, ifølge en risikorapport.

Dette er reglene på trinn 3

Handelsnæringen

Åpent med regulering av smittevernfaglig forsvarlig drift i henhold til covid-19-forskriften, som å tilrettelegge for minst 1 meters avstand og ha rutiner for god hygiene. Smitteverntiltak jf. egen bransjestandard.

Varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte som handelsnæringen.

Idretts-, kultur og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand. (nytt)
 • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen, Dette gjelder både utendørs og innendørs. (nytt)
 • Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen. (nytt)

Arrangementer

Private arrangementer

Offentlige arrangementer (nytt)

 • Uten faste tilviste plasser kan man være 2000 personer med test eller koronasertifikat. Med faste tilviste plasser utendørs, kan man være maks 5000 personer.

 • Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute. (nytt)

  Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling
 • Skjenkestoppen kl. 24:00 oppheves. (nytt)
 • Innslippsstopp kl 24:00 opprettholdes.
 • Krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.

– Det er lavere dødelighet blant de som har fått påvist deltavarianten, det kan skyldes at det ikke har gått lang nok tid, så vi må følge med på dette, sier Stoltenberg.

– Så langt ser det ut til at vi kan kontrollere dette, hvis det kommer gradvis, sier hun videre.

Mulig å reise i sommer

Melby sier at det vil være mulig å reise til utlandet i sommer, men sier at man må belage seg på kø ved grensa.

Slik er de nye reisereglene

Fra 5. juli blir det lettere for nordmenn å reise i Europa, frada vil ikke UD lenger fraråde ikke-nødvendige reiser til EØS-landene, Storbritannia og Sveits.

Det blir ansett flere politifolk ved grensene som et tiltak for kutte køene. Regjeringen råder folk på det sterkeste å registrere seg på innreiseskjemaet før man ankommer grensa for å forhindre kø.

Den klare anbefalingen fra regjeringen er å dra på norgesferie.

Allerede fra 24. juni kan Norge kontrollere koronasertifikat fra andre land. Fra 19. juni kan dansker reiser til Norge fordi de har koronsertifikatet sitt klart. Da kan dansker reise til Norge uten å måtte i karantene hvis de har gjennomgått covid-19 eller er fullvaksinert.

Avgjørelsen om å gå til tredje trinn er basert på anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Det kan fremdeles være behov for å slå ned utbrudd lokalt med lokale regler.

– Vi må fortsatt være varsomme. Det er fremdeles en uforutsigbar smittesituasjon mange steder i verden, og det er usikkerhet knyttet til mutasjonene. Derfor må vi fortsatt ha høy beredskap og restriksjoner ved innreise til Norge, sier Solberg.

Grønt nivå etter ferien

- Vi er klare for trinn 3

Skoler og barnehager skal planlegge for grønt nivå etter ferien, med mindre den lokale smittesituasjonen tilsier noe annet.

– Vi åpner også opp for deltakelse på tvers av regioner og kretser, og dermed cuper og stevner som samler barn fra ulike deler av landet. Men husk at både voksne, barn og småsøsken teller med i antallsbegrensningen på arrangementer der barn og unge under 20 år er utøvere, sier Melby.

I sommer åpnes det for å arrangere sommerleirer, aktivitetsleire og andre fritidstilbud.

Relatert