Partileder Jonas Gahr Støre (Ap) og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum (t.v.) i Stortinget onsdag. Foto: Lise Åserud
Partileder Jonas Gahr Støre (Ap) og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum (t.v.) i Stortinget onsdag. Foto: Lise Åserud
Mening

Den rødgrønne retningen er mer enn bare kaos

Det er mye snakk om hva de rødgrønne partiene er uenige om, men det er vel så interessant hva de faktisk er enige om.

Det er ikke helt enkelt å forstå seg på den rødgrønne regjeringskabalen. Ap vil i regjering med SP og SV, med Støre som statsminister. SP vil kun i regjering med Ap, men med Vedum som statsminister.

SV vil i regjering med alle, men skal sende regjeringsplattformen på uravstemning til medlemmene sine. Rødt vil ikke i regjering, men vil samarbeide med alle. MDG nekter å samarbeide med de som fortsatt vil ha en oljeindustri i Norge.

Press fra ytre venstre

Selv om Vedum og Senterpartiet nekter å snakke om Lysbakken og SV, så må han samarbeide med dem uansett om han vil eller ikke. Trolig også MDG og Rødt i tillegg. Det burde bekymre oss alle.

Hvis vi ser på snittet av de tre første målingene i juni, så får SV, MDG og Rødt til sammen 18,2 prosent oppslutning. Det utgjør 33 av 169 mandater på Stortinget.

Dersom de tre partiene får så mye makt som målingene nå viser, vil nordmenn bli invitert til en heidundrende skattefest. I sine alternative budsjetter for 2021, ønsket SV å øke skatter og avgifter med 22,5 milliarder, Rødt med 34,2 milliarder, mens MDG øker med hele 35,5 milliarder kroner fra regjeringens forslag.

Dette går dårlig sammen med Aps skattegaranti, hvor de hevder at skattene ikke skal øke med mer enn 11,5 milliarder kroner under deres styring.

Ingen nye veiprosjekter

Det blir ingen nye, store veiprosjekter hvis SV, Rødt og MDG får bestemme. Verken fergefri E39 eller motorveiprosjekter vil bli en realitet.

Der sittende regjering har doblet samferdselsbudsjettet ligger en eventuell ny regjering an til å bremse ambisjonene for vei i hele Norge. Det er dårlig nytt for de som er opptatt av å bygge by og bygd tettere sammen med god infrastruktur.

Fremtidsutsiktene til norsk økonomi tilsier at vår største utfordring vil være at vi får færre i yrkesaktiv alder som skal støtte opp under stadig flere pensjonister, samtidig som oljeinntektene faller.

SV og MDG ønsker å slutte helt med olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel og vil samtidig innføre sekstimers arbeidsdag.

Økt innvandring

SV, Rødt og MDG vil ta inn langt flere flyktninger enn Arbeiderpartiet og Sp. Mot Støres 3500 kvoteflyktninger, vil de tre partiene heve antallet til 5000 per år, pluss minst 1000 fra Moria-leiren.

Høyre vil ha en streng, men rettferdig innvandringspolitikk - som gir beskyttelse til mennesker som trenger det, men som også er bærekraftig for det norske velferdssamfunnet.

Færre jobber, mindre vekst

Støre og Vedum ser ut til å måtte styre på Rødt, SV og MDGs nåde. Konsekvensene av at disse partiene havner på vippen i norsk politikk, er færre jobber, mindre verdiskaping og dermed mindre å fordele gjennom velferdssamfunnet.

Det er ikke sånn vi kommer oss styrket ut av korona-krisen.

Det er kanskje ikke klart hvilken regjering som skal erstatte Erna hvis Høyre taper valget i september, men det som derimot er klinkende klart er at det blir mer skatt, flere reguleringer, mer innvandring, mindre vei og mindre lokaldemokrati.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert