OMSTRIDT: De færreste leger ønsker å tilby Janssen-vaksinen. Gunnar Hasle i Reiseklinikken er sterkt kritisk til at den ikke inngår i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.
OMSTRIDT: De færreste leger ønsker å tilby Janssen-vaksinen. Gunnar Hasle i Reiseklinikken er sterkt kritisk til at den ikke inngår i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

– Det er like før jeg stenger telefonen

I dag åpnes det for å få Janssen-vaksinen i Norge, men få leger vil sette den. På Reiseklinikken i Oslo ringes de ned av folk som vil ha den omstridte vaksinen.

– Det er telefonstorm. De ringer fra Vestlandet for å få vaksinen, sier Gunnar Hasle, leder i reiseklinikken.

Når TV 2 ringer ham er han tydelig travel. Etter at det tirsdag åpnet for at man kan sette Janssen-vaksinen på enkelte personer, har telefonen gått varm.

– Så langt har jeg sagt ja til 14 og nei til 41 personer, opplyser han.

Altfor strenge kriterier

Janssen-vaksinen er ikke en del av det nasjonale vaksineprogrammet, men i forrige uke gjorde helsymyndighetene vaksinen tilgjengelig for enkelte personer som oppfyller strenge kriterier.

Dette var på tvers av råd fra blant annet Legeforbundet og FHI, som mener vaksinen ikke burde gis til noen personer i Norge, fordi risikoen er større enn gevinsten.

Gunnar Hasle eier av Reiseklinikken.
Gunnar Hasle eier av Reiseklinikken. Foto: Gorm Kallestad

Her er Hasle helt uenig.

– Jeg synes kriteriene er for strenge, og at legeforeningen er for strenge. De burde åpnet for å gi denne vaksinen for to månder siden. Da hadde vi vært mye lenger fremme, og kunne vaksinert 35-åringer i dag.

– Men hva med bivirkningene?

De som dør av vaksinen er ikke de samme som dør av viruset, det er jo problemet. Nå er mange i en fortvilet situasjon. De gråter på telefonen. Jeg forsøker å holde meg til kriteriene, men de er ekstremt strenge, sier Hasle.

– Det er like før jeg må stenge telefonen.

Dette er kriteriene

Helsedirektoratet mener vaksinen kan være aktuell i disse situasjonene:

  • Nødvendige reiser til land med høy smitte eller områder der legen vurderer at nytte overstiger risiko ved Janssen-vaksinen.
  • Personer som har en så krevende livssituasjon knyttet til det å være uvaksinert at den tiden som gjenstår fram til annen vaksine tilbys, truer liv og helse
  • Når et nært familiemedlem har alvorlig kreftsykdom, eller der et nært familiemedlem mottar annen immunsupprimerende behandling og legen vurderer at nytten av vaksinen overstiger risiko med Janssen-vaksinen.
  • Når legen vurderer at det foreligger alvorlig psykisk lidelse, fare for liv eller vesentlig svekkelse av livskvalitet som følge av langvarig isolasjon og tung tiltaksbyrde.
  • I tillegg kan det ut ifra en konkret medisinsk faglig vurdering være tilfeller hvor legen ut fra en helhetlig vurdering og ut fra kjennskap til personens livssituasjon, vurderer at fordelene for den enkelte overstiger risikoen. Dette må ta utgangspunkt i den enkeltes livssituasjon.

Kilde: Regjeringen

Uoversiktlig

Så langt har Fhi mottatt 36 bestillinger på totalt 2040 doser av Janssen-vaksinen, men fremdeles er det vanskelig å finne ut hvem som setter dosen.

Fra før er det kjent at de private aktørene Aleris, Dr.Dropin og Volvat ikke ønsker å tilby vaksinen.

TV 2 har vært i kontakt med helseetatene i Norges tre største byer Oslo, Bergen og Stavanger, og ingen har oversikt over hvilke leger som er villige til å sette vaksinen.

Etatene opplyser at man må ringe legekontorene på egenhånd for å høre. Samtlige kommuner anbefaler å ikke ta vaksinen, fordi de mener risikoen er større enn gevinsten.

Relatert