LOVTE SVAR: Partileder Jonas Gahr Støre, her på besøk i Tromsø forrige uke.Simen Askjer / TV 2
LOVTE SVAR: Partileder Jonas Gahr Støre, her på besøk i Tromsø forrige uke.Simen Askjer / TV 2

Likestillingsombudet ut mot Ap-ledelsens varsler-prosess: – Hun bør få et svar

Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm sier Arbeiderpartiets ledelse ikke kan la være å undersøke påstandene i varselet fra Ingrid Krogstad (24) og at varsleren må få et svar fra partiet. Men nå er Jonas Gahr Støre taus.

– Det fremkommer at det har gått ti måneder siden Ap mottok varselet, uten at noe har skjedd. Dersom det stemmer, mener jeg det er kritikkverdig at det går så lang tid uten at varsler får noe svar. Jeg registrerer at partilederen sier de nå vil se på saken etter spørsmål fra TV 2, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm til TV 2.

Bjurstrøm understreket at hun ikke kjenner alle detaljene i saken, men:

– Hun (varsleren, journ. anm.) bør få svar. Jeg kjenner ikke til om hun har fått det eller ikke, men hun bør få et svar og få saken avsluttet. Det er bra for varsleren, for den det er varslet mot og for organisasjonen at man kan avslutte behandlingen, sier Bjurstrøm.

Saken ikke avsluttet

Torsdag fortalte TV 2 at 24 år gamle Ingrid Resell Krogstad fortsatt ikke har fått noe formelt svar på varselet hun 27. august i fjor leverte mot stortingsrepresentant Trond Giske med anklager om at Giske hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering i 2014 da hun var 18 år.

Før helgen lovet partileder Jonas Gahr Støre at han personlig ville gå inn og undersøke saken, og la til at varslere i Arbeiderpartiet «absolutt» skal få svar. Mandag er imidlertid Støre taus, vil ikke la seg intervjue av TV 2 og henviser til partikontoret for alle spørsmål relatert til Krogstads varsel.

LIKESTILLINGSOMBUD: Hanne Bjurstrøm, her under intervju med TV 2 mandag ettermiddag.
LIKESTILLINGSOMBUD: Hanne Bjurstrøm, her under intervju med TV 2 mandag ettermiddag. Foto: Truls Aagedal

Da Adresseavisen omtalte fraværet av konklusjon og svar i saken i mars i år skrev avisen at partisekretær Kjersti Stenseng at hun ikke ville undersøke påstandene i varselet.

«Vi har vurdert hvorvidt det er nødvendig å gå inn og ta stilling til anklagene for blant annet å vurdere tillit og reaksjoner. Da Trond Giske ikke lenger har noen tillitsverv i organisasjonen har vi vurdert det dithen at det ikke var nødvendig» skrev Stenseng.

Plikt til å undersøke

Men uavhengig av verv må partiet undersøke anklagene som fremkommer i et varsel, forklarer Bjurstrøm:

– Ledelsen i organisasjoner har etter likestillings- og diskrimineringsloven en plikt til å forebygge og hindre seksuell trakassering innenfor sitt ansvarsområde. Det innebærer at når ledelsen i Arbeiderpartiet får et varsel eller får kunnskap om trakassering, må de gripe fatt i saken, utrede de faktiske forholdene og finne en løsning. Ledelsen kan altså ikke velge å la være å undersøke et varsel, slik det kan se ut som har vært tilfelle i denne saken, sier likestillingsombudet til TV 2.

I en tekstmelding til TV 2 mandag ettermiddag skriver Aps kommunikasjonssjef Ingrid Langerud at partiet likevel har foretatt undersøkelser:

«Det er ikke tilfelle at vi har latt være å undersøke varselet. Det er heller ikke tilfelle at «ikke noe har skjedd» på ti måneder. Vi har tatt på alvor og fulgt opp denne saken i tråd med retningslinjene», skriver Langerud til TV 2.

Bjurstrøm legger også til:

PARTISEKRETÆR: Kjersti Stenseng, her på Arbeiderpartiets digitale landsmøte tidligere i år.
PARTISEKRETÆR: Kjersti Stenseng, her på Arbeiderpartiets digitale landsmøte tidligere i år. Foto: Terje Pedersen

– For å kunne håndtere eventuelle problemer må en organisasjon ved mottak av varsler om trakassering normalt blant annet gjennomføre møter både med den som mener seg utsatt for trakassering, og den som er beskyldt for trakassering. Det at saken ligger tilbake i 2014 vil gjøre det vanskeligere å utrede hvis partene har helt ulike forklaringer. Det er uansett viktig å at alle varsler tas på alvor og at de behandles kort tid etter at ledelsen er kjent med varselet, sier Bjurstrøm.

Stenseng kontaktet ombudet før TV 2-intervju

Partisekretær Kjersti Stenseng vil ikke stille til intervju med TV 2 om denne saken, og begrunner det med at varsleren selv ikke ønsker medieoppmerksomhet om saken.

Stenseng kontaktet derimot likestillingsombud Bjurstrøm før hun skulle intervjues på TV av TV 2 mandag ettermiddag.

– Jeg har bare fått beskjed fra Kjersti Stenseng om at de har vært i kontakt med dere (TV 2, red. anm), og så har jeg sagt at jeg har ikke noe behov for å snakke med dem (Ap, red. anm.) om dette, sier Hanne Bjurstrøm.

Men hun tok faktisk kontakt med deg?

– Hun var bare iinteressert i å vite om jeg skulle invtervjues i saken eller ikke, og det kunne jeg fortelle at det skulle jeg, sier Bjurstrøm.

Relatert