Å BOIKOTTE ELLER IKKE Å BOIKOTTE?: Det er spørsmålet som skal avgjøres på søndagens fotballting. Avbildet her er et banner med skriften “Boikott Qatar-VM” på tribunen i eliteseriekampen mellom Odd og Sarpsborg 08 tidligere denne våren.
Å BOIKOTTE ELLER IKKE Å BOIKOTTE?: Det er spørsmålet som skal avgjøres på søndagens fotballting. Avbildet her er et banner med skriften “Boikott Qatar-VM” på tribunen i eliteseriekampen mellom Odd og Sarpsborg 08 tidligere denne våren. Foto: Trond Reidar Teigen

Skred av påmeldinger til Qatar-avgjørelse like før fristen gikk ut

På torsdag lå det an til å bli svært beskjeden deltakelse på fotballtinget. Det snudde i de siste 24 timene før fristen gikk ut.

Torsdag formiddag meddelte Norges Fotballforbund (NFF) at 177 klubber hadde meldt seg fotballtinget førstkommende søndag. Det er ti prosent av de cirka 1750 klubbene som er registrert i Norge.

«Overraskende lite», var blant annet dommen fra TV 2-ekspert Mina Finstad Berg.

Fristen gikk ut dagen etter, og nå forteller NFF at antallet påmeldte mer en doblet seg det siste døgnet.

24 prosent av klubbene påmeldt

420 klubber, altså 24 prosent, har nå meldt seg på.

– Det viser at denne saken engasjerer Fotball-Norge. Det er ikke uventet når det er en sånn sak som skal behandles, sier Gro Tvedt Anderssen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, til TV 2 mandag.

Vanligvis pleier cirka 200 klubber å melde seg på tinget, så over dobbelt så mange vil altså ha stemmerett når det svært omdiskuterte Qatar-spørsmålet skal avgjøres søndag. De siste fire årene har det vært mellom 183 og 235 stemmeberettigede som har valgt å delta.

I tillegg til klubbene, har også kretsene (18 stk) og medlemmene i styret i NFF (8 stk) stemmerett.

Disse har stemmerett på tinget

- De åtte medlemmene i forbundsstyret (én stemme hver)

- De 18 kretsene (én stemme hver)

- Alle klubbene i Fotball-Norge. Klubbene i de tre øverste divisjonene på herresiden og de to øverste på kvinnesiden (totalt 80 klubber) har potensielt to stemmer hver (om de stiller med én kvinnelig og én mannlig delegat). De resterende klubbene har én stemme hver

Kretser og NFF-styre mot boikott - 103 klubber for boikott

TV 2 har forsøkt, uten hell, å få ut oversikten over alle påmeldte.

Å offentliggjøre alle påmeldte må imidlertid godkjennes av tinget selv, så NFF har ikke hatt mulighet til å kunne dele denne oversikten med TV 2 allerede nå.

Det man vet er at alle 18 kretsene, som har én stemme hver, har vedtatt å stemme mot boikott. Det vil etter all sannsynlighet også alle de åtte styremedlemmene i NFF, all den tid «Qatar-utvalget» kom med en innstilling til styret om at en boikott ikke vil være det beste virkemidlet.

Norsk Supporterallianse har ført opp at 103 klubber har vedtatt at de ønsker boikott, men det er uklart hvor mange av disse 103 klubbene som faktisk vil delta på tinget og bruke stemmeretten sin.

Som nevnt i faktaboksen over, har alle klubbene i de tre øverste divisjonene på herresiden og de to øverste på kvinnesiden to stemmer hver - forutsatt at de stiller med én kvinnelig og én mannlig delegat.

En undersøkelse av Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) blant spillerne i Eliteserien og Toppserien viste forrige uke at mindre enn én av fem vil ha boikott.

– Jeg tenker at spillerne er ganske samstemte på klubb og landslag i sitt syn på at Norge ikke bør boikotte, men fortsette å markere ved å sette fokus på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter inn mot mesterskapet, sa NISO-leder Erlend Hanstveit til TV 2 forrige uke.