TERRORTRUSSEL: I en fersk rapport fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), skriver de at de siden 2013 har sett en dreining mot at stadig yngre personer involveres i terror og terrorrelaterte handlinger i Norge og ellers i Vesten.
TERRORTRUSSEL: I en fersk rapport fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), skriver de at de siden 2013 har sett en dreining mot at stadig yngre personer involveres i terror og terrorrelaterte handlinger i Norge og ellers i Vesten. Foto: Morten Holm

PST advarer om at barn kan utgjøre en terrortrussel i ny rapport

PST skriver i en fersk rapport at stadig yngre er involvert i terror, og de forventer enda flere mindreårige vil være involvert i terror i årene fremover.

I en fersk rapport fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), skriver de at de siden 2013 har sett en dreining mot at stadig yngre personer involveres i terror og terrorrelaterte handlinger i Norge og ellers i Vesten.

PST har utarbeidet en ny rapport for å formidle at enkelte på tross av svært lav alder utvikler intensjon og kapasitet til å planlegge og gjennomføre terror og terrorrelaterte handlinger.

De forventer at de i de kommende årene vil oppdage flere mindreårige som er involvert i terror eller terrorrelaterte handlinger.

PST begrunner dette med at propagandaen nå rettes mot arenaer der barn og unge er aktive, noe som gjør den allment tilgjengelig.

Videre skriver de at:

– Nettet gir utløp for spenningssøken når mindreårige, som generelt befinner seg i en spenningssøkende og risikovillig fase av livet, kan få utløp for dette behovet i møte med ekstremistiske aktører, propaganda og aktivitet på nett.

Kan ta med seg ekstreme holdninger

Ifølge PST kan også enkelte barn og unge som kommer til Norge fra krigsherjede områder, ville kunne ta med seg eller utvikle ekstreme holdninger.

Samtidig skriver de at enkelte barn også vil vokse opp i familier der ekstreme islamistiske holdninger er alminneliggjort.

Det er sannsynlig at enkelte av disse vil holde fast ved den ekstreme ideologien de vokser opp med.

Avhengige av andre aktører

For å identifisere og forebygge trusselen fra mindreårige, er PST også avhengige av familier og en rekke andre samfunnsaktører, skriver de.

Der nevnes blant annet skole, helse og barnevern, som er involvert i mindreåriges liv.

– Ofte er det nettopp andre aktører enn PST som kan iverksette tiltak. PST må imidlertid involveres for å vurdere hvorledes trusler skal håndteres og reduseres, skriver de.

De presiserer at det er svært viktig at også barn og unges fritidsarenaer, som for eksempel ungdomsklubber og idrettslag har lav terskel for å melde sin bekymring.