STOLT: For fire år siden kunne Bent Høie stolt presentere designet til de standardiserte tobakkspakkene. Året etter ble pakkene påbudt.
STOLT: For fire år siden kunne Bent Høie stolt presentere designet til de standardiserte tobakkspakkene. Året etter ble pakkene påbudt. Foto: Vidar Ruud/NTB

Dette er effekten av standardpakkene etter tre år

Denne sommeren er det tre år siden alle snusboksene i norske butikkhyller ble grønne. Men effekten av de standardiserte snusboksene lar vente på seg. Nå kan det bli aktuelt å gjøre boksene ytterliggere anonyme.

I 2017 forsvant de fargerike snusboksene fra norske hyller. Nå skulle alle boksene være like.

De grønne boksene skulle få ungdom til å slutte å bruke snus.

– Standardiserte innpakninger tar tobakksforebygging et skritt videre, og vi vet det virker, sa Bent Høie til TV2 i 2017.

Men foreløpig har effekten latt vente på seg.

Tall fra SSB viser at 10 prosent av Norges befolkning snuste i 2016. i 2020 var tallet 13 prosent.

For personer i alderen 16-24 snuste 19 prosent i 2016. I 2020 hadde snusandelen gått ned til 18 prosent.

For gutter i samme alder har tallet gått fra 21 til 22 prosent i perioden.

Tar tid

Til tross for at snusbruken har holdt seg stabil siden før standardpakkene gjorde sitt inntog, er helseminister Bent Høie fremdeles overbevist om at de grønne snusboksene har en effekt på ungdoms snusvaner.

– Det langsiktige målet med standardiserte tobakkspakninger er å hindre at barn og unge begynner med røyk og snus. Det er positivt at vi ikke lenger har rosa og lilla snusbokser.

Når Høie blir presentert tallene fra SSB understreker han at det er for tidlig å konkludere på effekten pakkene.

– Vi har tro på at snusbruken blant unge vil reduseres på sikt. Det tar tid å endre holdninger, og tre år er ikke spesielt lenge i denne sammenheng.

OVERBEVIST: Helse- og omsorgsminister Bent Høie er fremdeles overbevist om de standardiserte snuspakkene vil ha en effekt.
OVERBEVIST: Helse- og omsorgsminister Bent Høie er fremdeles overbevist om de standardiserte snuspakkene vil ha en effekt. Foto: Vidar Ruud

Ingen konsekvenser

Kommunikasjonsdirektør i Swedish Match Norge, Nils Erlimo, forteller at snusprodusenten ikke er like negative til de standardiserte snuspakkene i dag, som de var før pakkene ble lansert.

– Det er en del ekstra kostander for oss å måtte produsere disse boksene, så selvfølgelig skulle vi helst sluppet det. Men samtidig så ser vi i ettertid at det nye designet ble tatt veldig godt i mot, kanskje til og med bedre enn det gamle.

Swedish Match produserer blant annet snustypen General.

Erlimo er usikker på hva snusprodusentene ville gjort, dersom forskriften om de standardiserte pakkene skulle bli trukket.

– Det var jo mye lettere å se forskjell på variantene med de gamle pakkene, så det er jo noen fordeler med de gamle. Men de nye pakkene har uansett ikke hatt noen konsekvenser for salget vårt.

VIL SLIPPE: Kommunikasjonsdirektør i Swedish Match Norge, Nils Erlimo, sier at snusprodusenten gjerne skulle sluppet å måtte ta i bruk de standardiserte pakkene.
VIL SLIPPE: Kommunikasjonsdirektør i Swedish Match Norge, Nils Erlimo, sier at snusprodusenten gjerne skulle sluppet å måtte ta i bruk de standardiserte pakkene. Foto: Swedish Match Norge

Ikke ferdig

Kreftforeningen sto også i spissen for å få innført de standardiserte snusboksene.

Generalsekretær i kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, understreker at den store økningen i snusbruk har avtatt. Snusbruken vokste kraftig på starten av 2000-tallet. Men har ligget stabil siden 2010.

– Vi vet at det er summen av flere tiltak som har gjort at færre enn tidligere røyker. Det samme vil gjelde for snus. For å få færre til å snuse må vi satse på en rekke tiltak samtidig.

Ross mener fremdeles at de standardiserte pakkene er et viktig tiltak for å få snusbruken ned blant ungdom.

– Det er vanskelig å måle effekten av et enkelt tiltak. Et annet viktig poeng er at en ikke er i mål med hvordan innpakningen skal være enda. Helseadvarsler skal være synligere, og det skal være informasjon om snusslutt på boksen.

VANSKELIG: Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstavold Ross, mener det er vanskelig å måle effekten av et enkelt tiltak for å få snusbruken ned.
VANSKELIG: Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstavold Ross, mener det er vanskelig å måle effekten av et enkelt tiltak for å få snusbruken ned. Foto: Lise Åserud/NTB

Ytterliggere begrensninger

I 2016 ble EUs tobakksdirektiv vedtatt i Norge. Direktivet inneholder enda strengere begrensninger rundt hva som skal være lov å skrive på tobakksprodukter.

Blant annet skal det ikke være lov å skrive smak eller styrke på pakkene.

Det vil også bli helseadvarsler på begge sider av pakkene.

Men direktivet er fremdeles ikke innlemmet i EUS-avtalen, og gjelder derfor ikke i norsk lov.

– Spør du Høie når direktivet blir innlemmet, så kommer han til svare at det kommer til å skje i løpet av året. Men det har han sagt siden 2016, så det tar vi med en klype salt, sier Erlimo i Swedish Match Norge.

Helseministeren opplyser til TV 2 at helse- og omsorgsdepartementet om kort tid vil sende på høring en rekke forslag til flere endringer i tobakkskadeloven.

– Vi venter på at EU skal godkjenne en innlemmelse av tobakksdirektivet i EØS-avtalen, og vi regner med at det skjer i løpet av året, forteller Høie.

STRENGERE: Når EUs tobakksdirektiv blir innlemmet i norsk lov, vil det blant annet bli helseadvarsler på begge sidene av snuspakkene.
STRENGERE: Når EUs tobakksdirektiv blir innlemmet i norsk lov, vil det blant annet bli helseadvarsler på begge sidene av snuspakkene. Foto: Terje Bendiksby

Relatert