TVUNGEN LØNNSNEMND: Regjeringen griper mandag inn med tvungen lønnsnemnd, fordi statens helsetilsyn mener det kan oppstå en situasjon der pasienter ikke vil få nødvendig helsehjelp. Foto: Stian Lysberg Solum
TVUNGEN LØNNSNEMND: Regjeringen griper mandag inn med tvungen lønnsnemnd, fordi statens helsetilsyn mener det kan oppstå en situasjon der pasienter ikke vil få nødvendig helsehjelp. Foto: Stian Lysberg Solum

Tvungen lønnsnemnd i Oslo-streiken: Unio dypt skuffet

Statens helsetilsyn mener det kan oppstå en situasjon der pasienter ikke vil få nødvendig helsehjelp. Unio er dypt skuffet og overrasket.

Regjeringen griper mandag kveld inn med tvungen lønnsnemnd i arbeidskonflikten mellom Unio og Oslo kommune.

– Statens helsetilsyn sendte oss en rapport tidligere i dag, som sier at det er fare for liv og helse. Det knyttes til en situasjon i hjemmetjenesten i en bydel i Oslo, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til TV 2.

Ifølge Isaksen, mener Helsetilsynet at streiken går utover pleietrengende brukere som ikke får stelt sår, ikke får intravenøs behandling, ikke får føde og diverse konkrete helseproblemer.

– Hadde ikke annet valg

– Når ikke parter klarer å løse den situasjonen, har vi ikke noe annet valg enn å gripe inn, sier han.

Røe Isaksen understreker at regjeringen kun griper inn når det er fare for liv og helse, og at noe annet er uakseptabelt.

– Men jeg ønsker også velkommen en diskusjon hvor vi kan ha en situasjon hvor vi slipper å gripe inn så ofte og så mye som mulig. Når liv og helse er på spill, må vi gripe inn, sier arbeids- og sosialministeren.

Bydel Nordre Aker meldte mandag at 14 av 30 sykepleiere som skulle på vakt i hjemmetjenesten, var tatt ut i streik. Det ble søkt om dispensasjon, men kun én ble innvilget.

– Dypt skuffet

Forhandlingsleder i Unio Oslo, Aina Skjefstad Andersen, sier de er dypt skuffet og overrasket over beslutningen.

SKUFFET: Forhandlingsleder i Unio Oslo, Aina Skjefstad Andersen, mener de har ført en forsvarlig streik, og gitt Oslo kommune mange dispensasjoner Foto: Stian Lysberg Solum
SKUFFET: Forhandlingsleder i Unio Oslo, Aina Skjefstad Andersen, mener de har ført en forsvarlig streik, og gitt Oslo kommune mange dispensasjoner Foto: Stian Lysberg Solum

– Vi mener at vi har ført en forsvarlig streik, og gitt Oslo kommune mange dispensasjoner. Vi hadde et møte med statsråden i dag, hvor han ga partene en mulighet til å komme til en løsning. Vi hadde et forslag for Oslo kommune, som de ikke var villig til å se på. Det var åpenbart at Oslo kommune her hadde bestemt seg, sier Andersen til TV 2.

– Tar statsråden feil når han sier det er fare for liv og helse?

– Statsråden ga partene en mulighet for å finne en løsning, slik at det ikke skulle være fare for liv og helse. Det forsøkte Unio, men Oslo kommune møtte oss ikke på det og var ikke villige til å gå videre i en slik dialog. Da har ikke statsråden noe annet valg, sier hun.

Andersen mener at Oslo kommune burde ha benyttet muligheten, og at de da ville hatt en annen situasjon.

Flere tusen streiket

Unio-medlemmer i Oslo gikk ut i streik 27. mai etter at meklingen med Oslo kommune ikke førte fram. Blant annet skoler, barnehager, helseinstitusjoner, bibliotek, administrasjonen og Nav har vært rammet.

Streiken ble trappet opp forrige onsdag, og til sammen 1.900 Unio-medlemmer var da i streik. Det er særlig bydelene Nordre Aker, Vestre Aker, St. Hanshaugen og Alna som har vært berørt.

I hovedsak er de streikende organisert i Utdanningsforbundet, men også medlemmer fra Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Forskerforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund, Bibliotekarforbundet og Akademikerforbundet ble tatt ut i streik.

Unios forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen understreket da streiken startet at alle som jobbet direkte med koronapandemien og vaksinering, skulle skjermes.

Relatert