DET VAR DEN PANDEMIEN: Overlege i FHI, Preben Aavitsland tvitret, og fikk korreks.
DET VAR DEN PANDEMIEN: Overlege i FHI, Preben Aavitsland tvitret, og fikk korreks.

Tallene som underbygger Preben Aavitslands optimisme

Preben Aavitsland fikk refs av FHI-direktøren da han tvitret om at pandemien snart er over. Men Folkehelseinstituttets egne tall viser at det er stadig mer grunn til optimisme. Det vedgår helsetoppene.

Mens sommervarmen skyller over landet, og folk strømmer ut til badestrender og nyåpnede restauranter, strever helsemyndighetene med å få oss til å vise smittevernhensyn en stund til.

Da overlege i Folkehelseinstituttet i helgen twitret teksten «Det var den pandemien», så FHI-direktør Camilla Stoltenberg seg søndag nødt til å rykke ut i mediene og gi Aavitsland korreks. Vi skulle ikke tro at dette er over.

– Nær flokkimmunitet

Men, går man litt dypere inn i Folkehelseinstituttets siste tilgjengelige tallmateriale, viser tallene en tydelig endring de siste ukene.

Spesielt er det nå to grafer som tidligere har fulgt hverandre gjennom hele pandemien, som nå har begynt å skille lag.

Frem til uke 13 nå i vår (vi er nå i uke 23), har antallet registrert smittede i hovedsak fulgt tallet på testede. De siste to månedene har dette imidlertid endret seg betydelig.

Selv om svært mange har testet seg de siste ukene, har andelen av disse som tester positivt sunket betraktelig.

FÆRRE BLIR SMITTET: Selv om mange tester seg, synker andelen positive.
FÆRRE BLIR SMITTET: Selv om mange tester seg, synker andelen positive. Foto: Per Arne Vatnøy

– Det er gode nyheter. Det viser at viruset ikke like lett finner noen de kan hoppe over på, og da er vi nær en flokkimmunitet. Det er den effekten vi er ute etter rett og slett, sier assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad.

Også helse- og omsorgsminister Bent Høie mener de siste ukers effekt av vaksineprogrammet gjør at vi nå har få skritt igjen til vi er ute av tunnelen.

–Er dette tallene dere har ventet på?

–Ja, det er det. De tallene vi ser nå, så de også i Danmark for noen uker siden. Og vi begynner nå å se bekreftelsen på den samme tendensen også i Norge. Det gjør oss trygge på at denne utviklingen er stabil, og ikke bare et blaff, sier Høie.

OPTIMIST: Helse- og omsorgminister Bent Høie
OPTIMIST: Helse- og omsorgminister Bent Høie Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

Færre smittede blir syke

En annen sammenstilling av tall hentet fra Folkehelseinstituttets egen base, er sammenligningen av tallet på sykdomstilfeller og andelen av disse som blir innlagte på sykehus.

Også disse grafene har i hovedsak fulgt hverandre; går tallet på smittede opp, går tallet på innleggelser også opp.

Smittetallet har siden uke 15 gått jevnt nedover, men andelen av disse som blir så syke at de må på sykehus, synker mye mer.

Dette er nytt. Færre av de som blir smittet, blir syke.

FÆRRE BLIR SYKE: Innleggelsene synker raskere enn smitten
FÆRRE BLIR SYKE: Innleggelsene synker raskere enn smitten Foto: Per Arne Vatnøy

– Ja, dette er godt nytt. Det viser at en større og større andel av befolkningen er beskyttet mot sykdom og død, sier avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold.

GODE TALL: Line Vold er avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttets avdeling for smittevern og beredskap.
GODE TALL: Line Vold er avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttets avdeling for smittevern og beredskap. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Risikerer mindre

En annen side av dette, er at belastningen på helsetjenesten nå nesten er helt borte.

Skulle vi mot formodning oppleve en smitteoppblomstring, ville helsevesenet tåle dette på en helt annen måte enn tidligere.

– Det er mindre fare for helsevesenet. Det er fortsatt en risiko for at mange i for eksempel 30-årene skulle bli smittet, men de neste ukene vil jo også disse bli vaksinert, så da blir jo presse på helsevesenet enda mindre, sier Nakstad.

– Nesten borte?

– Ja, nesten borte, slik det ser ut nå.

DET VISER AT VAKSINEN VIRKER: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad Foto: Berit Roald / NTB
DET VISER AT VAKSINEN VIRKER: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad Foto: Berit Roald / NTB

Det betyr at effekten av vaksineutbredelsen er selvforsterkende. Flere er beskyttet, det bremser smitten med økende kraft. Færre trenger behandling, det gir helsevesenet mer ressurser til å møte eventuell ny smitte.

– Dette er jo det vi håpet på, at vi kan ta litt mer risiko med å åpne opp uten å risikere så mye. Jeg er veldig optimistisk med tanke på utviklingen nå i sommer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

TV 2 har mandag kveld kontaktet Camilla Stoltenberg for ytterligere kommentar. Hun viser til sine tidligere uttalelser, og presiserer igjen at selv om FHI mener pandemien ikke er over, ser også de grunn til optimisme.

– Det er for tidlig å fastslå fra FHIs side at denne pandemien er over i Norge. Preben Aavitsland har i dag også selv presisert at vi har igjen innspurten. Men det er en svært gledelig utvikling at både antallet smittetilfeller og positive tester går ned, og at forekomsten av nye innleggelser i sykehus og intensivavdeling har vært stabilt lav de siste ukene, uttalte Stoltenberg søndag.

Relatert