INTERVALL: Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier at vaksinetilgangen i Norge er god, og at vaksineintervallet kan forkortes. Foto: Terje Pedersen / NTB
INTERVALL: Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier at vaksinetilgangen i Norge er god, og at vaksineintervallet kan forkortes. Foto: Terje Pedersen / NTB

Intervallet mellom vaksinedosene forkortes fra 12 til 9 uker

Regjeringen har besluttet å forkorte intervallet mellom første og andre dose av koronavaksinene fra 12 til 9 uker etter råd fra Folkehelseinstituttet.

I slutten av april ble det besluttet å øke intervallet mellom første og andre dose av mRNA-vaksinene til inntil 12 uker for dem under 65 år uten underliggende sykdommer.

Dette for å sikre flest mulig tilbud om første vaksinedose så raskt som mulig.

Helseminister Bent Høie (H) sier at de nå kan forkorte intervallet, da «vi har svært god tilgang på vaksiner fremover».

– Vaksineringen går nå så fort at vi allerede kan forkorte intervallet. Med dagens antatte leveranser mener FHI at vi kan oppnå den ønskede effekten, å tilby første dose så raskt som mulig, ved å sette intervallet til 9 uker i stedet for 12 uker. Denne justeringen kan bli endret hvis det blir endringer i vaksineleveransene, sier Høie.

De over 65 år og dem med underliggende sykdommer anbefales fortsatt seks ukers intervall.

Høie sier at endringen innføres umiddelbart. Den vil ikke påvirke vaksinefordelingen.

Relatert