KONSERT: Bergen kommune sier de ikke har ressurser eller kapasitet til å teste folk før en testkonsert. Her fra en boksekamp på Koengen i Bergen i 2017.
KONSERT: Bergen kommune sier de ikke har ressurser eller kapasitet til å teste folk før en testkonsert. Her fra en boksekamp på Koengen i Bergen i 2017. Foto: Heiko Junge / NTB

BT: FHI vraker prosjektet med testkonserter

FHI dropper planene om testkonserter etter at Oslo sa nei til at testkonserter kunne arrangeres i byen. Bergen kunne ikke stille med testkapasitet.

– Det er ikke aktuelt å gjennomføre når det kun er mulig med konserter i Bergen. Så da er prosjektet dødt og begravet, sier prosjektansvarlig Atle Fretheim I Folkehelseinstituttet til Bergens Tidende.

Det sier han like etter at byrådet i Oslo gjorde det klart at det ikke er forsvarlig å gjennomføre testkonserter slik situasjonen er nå.

Tidligere mandag opplyste byrådet i Bergen at de ikke kunne stille med testkapasitet, men at nasjonale myndigheter måtte avgjøre om nytteverdien var større enn risikoen.

En forutsetning for å gjennomføre konsertene, var ifølge Fretheim at begge kommunene ga sin tilslutning.

Regjeringen med klarsignal

For litt over en uke siden ga regjeringen klarsignal for testkonserter med opptil 3000 i publikum i Bergen og Oslo.

I tillegg til klarsignal fra regjeringen, måtte også kommunene gi ja - eller nei - til prosjektet.

Oslo peker på fremdeles høye smittetall, og Bergen mener myndighetene må avgjøre om nytten er større enn risikoen.

For høye smittetall

Oslo kommune har, i likhet med Bergen, besluttet at testkonserter ikke kan gjennomføres slik situasjonen er nå.

– Etter en grundig totalvurdering av om det er forsvarlig for Oslo at testkonserter gjennomføres her, har vi nå besluttet at dette ikke kan gjennomføres slik situasjonen er nå, sier Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap) til TV 2.

Han peker på at det fortsatt er høye smittetall og mye å gjøre på smittesporing og testing, blant annet knyttet til pågående utbrudd blant unge, samt oppfølging av personer i innreisekarantene.

Kan føre til utsatt gjenåpning

– Vi har et ansvar for helheten og en viktig del av vurderingen har vært om slike arrangementer vil utgjøre en risiko for økt smitte og belastning på kommunens helsetjeneste, sier Steen, og legger til:

– I verste fall kan testkonsertene føre til at videre gjenåpning av byen blir utsatt, og Oslo har vært nedstengt svært lenge.

Byrådet mener smittesituasjonen i Oslo nå ikke er verdt et slik forsøk.

Byrådet i Bergen mener at dette er en vurdering som må tas av nasjonale myndigheter og vil derfor ikke overprøve denne.

– Byrådet har konkludert med at gjennomføringen av arrangementer som avviker fra nasjonal covid-19-forskrift, og som har som formål å bidra til nasjonal og internasjonal kunnskapsutvikling, er et spørsmål som regjeringen må beslutte, sier Katrine Nødtvedt, byråd for kultur, mangfold og likestilling.

Testkonsertene skal foregå ved at man hurtigtestes ved inngangen.

FHI og arrangørene hadde opprinnelig tenkt å gjennomføre fem testarrangementer i Bergen og Oslo, med til sammen 15.000 deltakere. I tillegg skal 15.000 delta i en kontrollgruppe som ikke skal på konsert.

Sier nei på kort varsel

– Smittevernoverlegen har uttrykt bekymring knyttet til gjennomføringen av arrangementene i Bergen, blant annet knyttet til risiko, nytteverdi og signaleffekt, sier byråd Beate Husa for eldre, helse og frivillighet.

Hun fortsetter:

– Siden vi ikke har vedtatt en lokal forskrift i Bergen nå, legger byrådet likevel til grunn at det er nasjonale myndigheter som må gjøre avveiningene om nytteverdien av arrangementene er større enn risikoen, og om det dermed er grunnlag for å gi dispensasjon fra den nasjonale covid-19-forskriften.

Husa sier at byrådet forbeholder seg til retten til å kunne si nei til forsøkene på kort varsel, dersom smittesituasjonen i Bergen skulle tilsi det.

Ikke nok tester

Bergen kommune har også blitt bedt om å vurdere hvorvidt kommunen kan bidra med PCR-testing av deltakerne i forskningsprosjektet (estimert til 9000 tester).

– Byrådet har konkludert med at det ikke vil være mulig for kommunen å bidra med denne tjenesten uten at det vil fortrenge ordinær testing som er en del av TISK-arbeidet, og ser derfor ikke at Bergen kommune kan bidra til testingen, sier Husa.

Hun sier at prosjektet må derfor finne alternative løsninger på PCR-testing av deltakerne dersom det skal gjennomføres.

Forskningsprosjektet, som har fått godkjenning av Regional etisk komité, utføres av den nevnte Sommergruppa under ledelse av Frank Nes i Bergen Live, i samarbeid med Regjeringen og Folkehelseinstituttet.

Relatert