UTESTENGT: Donald Trump må klare seg uten Facebook en stund til. Foto:AP Photo/Evan Vucci
UTESTENGT: Donald Trump må klare seg uten Facebook en stund til. Foto:AP Photo/Evan Vucci

Facebook utestenger Donald Trump i to år

Facebook melder at Donald Trump er utestengt fra plattformen til 7. januar 2023.

Datoen markerer nøyaktig to år siden han først ble utestengt.

Facebook skriver at de skal vurdere å la han returnere til plattformen når utestengelsesperioden er over.

– Da kommer vi til å evaluere om faren for offentligheten har avtatt, står det i uttalelsen.

Selskapet skriver at eksterne faktorer vil bli avgjørende i vurderingen, eksempelvis om det er en sivil uro i befolkningen.

– Om vi kommer frem til at det fortsatt finnes en alvorlig risiko for offentligheten, så kommer vi til å utvide utestengelsen, og følge med på situasjonen inntil den risikoen avtar, står det.

Facebook skriver at de har forståelse for at mange oppfatter avgjørelsen som å være kontroversiell, og at mange mener at det ikke var passende av selskapet å utestenge Trump.

Selskapet forklarer imidlertid at de forsøker å ha en balanse mellom ytringsfrihet med sikkerhet. De skriver også at Trump står fritt til å uttrykke seg via andre plattformer.