BOLIG: Denne 65 kvadratmeters leiligheten i Oslo ble lagt ut for 10,5 millioner kroner.
BOLIG: Denne 65 kvadratmeters leiligheten i Oslo ble lagt ut for 10,5 millioner kroner. Foto: Aage Auge / TV 2

Vil endre reglene for boligkjøp for å hindre kupping

Et utvalg har levert forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven. Blant annet anbefaler utvalget en minste akseptfrist i budrunder på 30 minutter og et forbud mot at eiendomsmeglere kan formidle hemmelige bud.

Fredag formiddag leverte eiendomsmeglingsutvalget sin utredning til finansministeren med forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven.

Konklusjonen er at loven fra 2007 i hovedsak har fungert godt, men utvalget foreslår likevel skjerpede krav på noen områder.

Utvalget anbefaler blant annet at det innføres en minste akseptfrist i budrunder på 30 minutter, og foreslår en ny lovbestemmelse om at eiendomsmegler ikke kan formidle hemmelige bud.

Forslaget får støtte fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

– NEF mener at en minste akseptfrist vil bidra til å roe ned opphetede budrunder og gi forbrukerne mer tid i bolighandelen, sier administrerende direktør Carl O. Geving.

– Hemmelige bud skaper betydelige problemer for forbrukere i bolighandelen, og det er nødvendig med et forbud for å sikre en trygg, transparent og etterrettelig handel for alle parter, fortsetter Geving.

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.
Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving. Foto: CF-Wesenberg

Vil bekjempe kupping

Å kuppe en bolig ved å legge inn bud før budrunden har blitt svært vanlig i dagens boligmarked. For å stanse denne utviklingen mener utvalget at det må vurderes lovendringer som gjør kupping mindre gunstig.

Et mindretall i utvalget mener at endringer må komme nå, mens flertallet i første omgang foreslår at omfanget av kupping kartlegges.

– NEF er tilfreds med at flertallet ser behovet for lovendring som motvirker kupping, men er skuffet over at flertallet anbefaler en avventende holdning framfor handling. Det er vel dokumentert at kupping er et problem i stigende markeder, og skaper utfordringer for selgere og frustrasjoner for interessenter som opplever at planlagte visninger og budrunder avlyses, sier Geving.

Han mener det er på høy tid at det tas grep for å hindre kupping, og har foreslått at selgere som kuppes skal få en tidsavgrenset angrerett, slik at andre interessenter får mulighet til å overby kupperen.

– På denne måten vil man roe ned handelen og sikre en åpen og ryddig salgsprosess, som involverer alle interessenter og gir selgeren tid til å tenke seg om. En slik regel vil gjøre det svært lite attraktivt å kuppe budrunden, sier Carl O. Geving.

– Svært positivt

Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge støtter endringsforslagene, og sier de vil gi forbrukerne større trygghet.

– Dette er svært positivt, da kjøp av bolig er den desidert største investeringen nordmenn gjør i livet. Vi er spesielt fornøyde med at utvalget vil komme praksisen med hemmelige bud til livs. Det vil skape et mer transparent og rettferdig boligmarked, sier Lauridsen.

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.
Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Han sier det samme gjelder forslagene om kupping, hvor flertallet i utvalget altså foreslår at kupping bør vurderes å reguleres i avhendingsloven, som er loven som regulerer kjøp og salg av bruktbolig i Norge.

– Eiendom Norge er positive til at enkelte deler av transaksjonslovverket, som i dag reguleres i lov om eiendomsmegling, heller bør reguleres i avhendingsloven. Derfor støtter vi dette forslaget, sier han.

Relatert