FART: Nå kan det bli nye fartsgrenser på norske motorveier. Foto: Lien, Kyrre / NTB
FART: Nå kan det bli nye fartsgrenser på norske motorveier. Foto: Lien, Kyrre / NTB

Sier ja til prøveprosjekt med 120 km/t

Torsdag fikk Frp-fraksjonen i Transportkomiteen flertall for et prøveprosjekt med fartsgrense på 120 km/t på norske motorveier.

Torsdag fremmet flere Frp-representanter et forslag for Stortinget om et prøveprosjekt med innføring av 120 km/t-fartsgrenser på norske motorveier.

Forslaget lyder slik:

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre en prøveordning med innføring av fartsgrense på 120 km/t på utvalgte strekninger på de nyeste og beste 4-felts motorveiene i Norge. Det er naturlig at både Statens vegvesen og Nye Veier blir involvert i prosessen med å velge ut strekninger».

Frp har torsdag fått flertall fra regjeringspartiene Høyre, Krf og Venstre. I tillegg går Arbeiderpartiet med på å prøve ut en fartsøkning fra 110 til 120 km/t på utvalgte veistrekninger.

I forslaget som ble fremmet går det fram at de mener fartsgrensen må speile veiens standard.

– De siste årene har det vært en omfattende utbygging av hovedveinettet i Norge med ny, trygg og sikker firefeltsmotorvei. Det er imidlertid slik at det norske fartsgrensenivået er lavere på hovedveinettet enn eksempelvis Sverige og Danmark, sier Bård Hoksrud (Frp) i Transport - og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

FrP viser til at når det gjelder motorveier har Danmark 130 km/t mens Sverige og Finland har 120 km/t.

For å bedre tilpasse fartsgrensen på motorvei i Norge til veiens standard ble fartsgrensen hevet til 110 km/t i 2014.

Erfaringene med å øke fartsgrensene på motorveier er gode, ifølge Frp.

Det ble bare registrert en moderat fartsøkning på veiene da fartsgrensen først ble hevet fra 90 km/t til 100 km/t.