Flere legetopper svarer på keisersnitt og smertelindringskronikken. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)
Flere legetopper svarer på keisersnitt og smertelindringskronikken. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no) Foto: Colorbox
Mening

Ingen av oss går på jobb for å plage andre

Situasjonen med for få jordmødre er en varslet katastrofe.

Kronikken er et tilsvar til overlege Trond Nordseths innlegg på TV2.no (journ.anm)

Matilde Pilskog har satt søkelyset på et viktig emne, omsorgen for barselkvinner etter keisersnitt.

Hun ber om anerkjennelse for at keisersnittkvinner trenger støtte, og at kvinner må forvente mer etter fødselen enn bare å skulle være takknemlig over at de er i live.

Kari Aarø Foto: Privat
Kari Aarø Foto: Privat

Det er klart at alle som er operert har smerter, og trenger smertelindring. Det gjelder selvfølgelig også for kvinner som har fått gjort keisersnitt.

I Norge ender 16% av alle fødsler med keisersnitt.

Dessverre viser en ny undersøkelse fra Ullevål sykehus at mange har store smerter etter keisersnitt på tross av store doser med smertestillende. En del av disse hadde også fått epiduralbedøvelse.

Mette Ness Hansen Foto: Privat
Mette Ness Hansen Foto: Privat

Vi har altså ikke vært gode nok til å behandle smertene. Det er mye som tyder på at sykehusene bør gå gjennom og evaluere rutiner for smertelindring etter keisersnitt for å sikre best mulig behandling.

Trond Nordseth antyder at noen fødselsleger og jordmødre ønsker den nybakte mor skal ha smerter. Det er selvsagt tøv. Ingen av oss går på jobb for å plage andre.

Professor Torben Wisborg Foto: Privat
Professor Torben Wisborg Foto: Privat

Smertelindring etter keisersnitt har ingenting med epiduralbruk å gjøre, heller ikke at jordmødre og fødselsleger ønsker at keisersnittkvinner skal ha smerter i operasjonssåret etter fødselen, slik Nordseth hevder.

Pilskog viser også til manglende praktisk hjelp etter keisersnittet. Alle barselkvinner skal få den hjelpen og støtten de har behov for, det være seg smertelindring, hjelp til amming og hjelp til å stelle barnet for de som trenger det.

Det er mye som tyder på at oppfølging av mor og barn i barseltiden ikke er like prioritert som oppfølging gjennom svangerskap og fødsel.

En ny rapport fra Nasjonalt kompetansetjeneste for amming fant at over halvparten av alle keisersnittbarn fikk morsmelkerstatning etter fødselen

Å gi morsmelkerstatning i så stort omfang er unødvendig og i verste fall skadelig, og kan tyde på at det ikke blir brukt tid nok til å hjelpe keisersnittkvinner med amming. Situasjonen med for få jordmødre er en varslet katastrofe.

Dette har vært kjent i årevis men lite skjer. Dette skal ikke gå ut over de fødende! Vi kan gjøre dette bedre, og i så måte er Matilde Pilskogs opprop en viktig påminnelse.

Her påviser hun en stor mangel i omsorgen. Denne mangel skyldes ikke ond vilje, som Nordseth antyder, men nok heller at barselsavdelingene har vært utsatt for heftige nedskjæringer.

Dette kan kun bli bedre, takk til Matilde Pilskog.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert