OPTIMISTISK: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er optimistisk med tanke på effekten Norge vil se av vaksineringen i sommer. Foto: Thomas Evensen / TV 2
OPTIMISTISK: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er optimistisk med tanke på effekten Norge vil se av vaksineringen i sommer. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Nakstad: – Mot slutten av sommeren har vi reell flokkimmunitet

Mot slutten av sommeren vil vaksinedekningen i Norge være så god, at smittespredningen er nede på et ubetydelig nivå.

Vaksineringen i Norge skyter fart. FHI anslår at vi får cirka 300.000 doser av Pfizer og i underkant av 50.000 doser fra Moderna ukentlig.

– Dette betyr en betydelig opptrapping i vaksinasjonen, sa overlege Are Stuwitz Berg i FHI til TV 2 onsdag.

Jo flere nordmenn som blir vaksinert, jo større beskyttelse får vi mot korona. Nå mener assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at vi snart oppnår flokkimmunitet.

Mot slutten av sommeren

Personer som har blitt vaksinert med en dose, oppnår god immunitet mot de fleste varianter av korona. Dette er imidlertid litt annerledes med den indiske virusvarianten, nå kalt Delta.

– Én dose gir ikke supereffekt, men vi vet at to doser fungerer godt mot den indiske virusvarianten, sier Nakstad.

Han mener derfor at akkurat når vi oppnår flokkimmunitet, vil avhenge av hvilken virusvariant som dominerer i Europa. Det er fortsatt den britiske, kalt Alfa, som er mest utbredt i Norge.

– Jeg tror vi vil se noe beskjeden smitte og noen lokale utbrudd inn i sommeren ettersom ikke alle er vaksinert. Men mot slutten av sommeren og etter to doser, så tror de fleste at vi vil ha en reell flokkimmunitet i befolkningen og ikke så mye smittespredning i Norge, sier han.

70 prosent

Helsedirektør Bjørn Guldvog er også optimistisk. På en pressekonferanse onsdag sa han at vi kan fjerne regelen om én meters avstand når vi har nådd en vaksinasjonsgrad på 70 prosent og R-tallet er godt under 1.

– Vi skal ikke holde meteren lenger enn nødvendig, sa han.

FHI anslår at alle vil ha fått tilbud om første stikk litt ut i august. Etter planen skal alle over 18 være ferdigvaksinert innen 19. september.

Relatert