Alder på både eier og bil spiller inn når vi ser på vedlikehold og oppfølging. Det er de over 50 som generelt tar best vare på bilen sin og gir den service etter intervallene.
Alder på både eier og bil spiller inn når vi ser på vedlikehold og oppfølging. Det er de over 50 som generelt tar best vare på bilen sin og gir den service etter intervallene.

Disse eierne passer best på bilen sin

Fire av ti følger ikke opp her.

En vanlig bil inneholder et sted mellom 10.000 og 12.000 deler. Noen av dem får minimal slitasje og kan vare mye lenger enn resten av bilen. Andre er det vi kaller slitedeler – og må byttes ut etter hvert som de har gjort jobben.

For at alt dette skal fungere best og lengst mulig sammen, må bilene på service etter bestemte intervaller. Her sjekkes en rekke komponenter, problemer forebygges – og man bytter også deler som har gjort jobben.

Så har da også et komplett servicehefte lenge blitt sett på som svært viktig den dagen man skal selge bilen. I dag er selve heftet i mange tilfeller erstattet av en digital løsning – men prinsippet er det samme: Når bilen har fulgt alle servicer, er det en indikator på at den har blitt godt fulgt opp og tatt vare på underveis.

57 prosent følger intervallene

Men mange bileiere unnlater faktisk å følge anbefalte serviceintervaller. I en undersøkelse utført av YouGov for Autobransjens leverandørforening (ABL) svarer bare 57 prosent klart bekreftende på at serviceintervallene blir fulgt.

23 prosent medgir at de av og til blir hengende etter, mens 8 prosent oppgir at de kunne vært flinkere til å huske dette. 7 prosent svarer nei. De øvrige krysser av for vet ikke.

– Det er uheldig at nær halve bilparken ikke får service i henhold til fabrikantenes anbefalinger, sier Arild Hansen, daglig leder i ABL.

Serviceheftet er i ferd med å forsvinne fra mange biler

Serviceheftet er et ekte verdipapir   og kan ha mye å si for prisen den dagen du vil skal selge bilen.
Serviceheftet er et ekte verdipapir og kan ha mye å si for prisen den dagen du vil skal selge bilen.

Eldre eiere er flinkere

Tid og kjørelengde mellom hver service har blitt utvidet de senere årene, men det er like viktig som før at anbefalingene følges, sier Hansen, i en pressemelding.

Han tror slurv på dette området gir dyrere bilhold i det lange løp, og at bruktverdien kan falle når servicehistorikken er mangelfull.

Hvem er det så som tar best vare på bilene og følger servicene? Jo, det er kanskje ikke helt overraskende de godt voksne bileierne.

– De som har fylt 50 ligger bedre an enn gjennomsnittet, og fra 60 år og oppover svarer 73 prosent ja på at intervallene følges. På dette området er nok ansvarsfølelsen sterkest hos de godt voksne, sier Hansen.

Kan jeg ta med egne deler på verkstedet?

Kan få trøbbel med garantien

Her er det forresten ikke bare alderen på eieren som spiller inn. Hvor gammel bilen er, har også noe å si for hvor ofte den er på service:

Det er nemlig en klar tendens til at hyppigheten av slurv med serviceintervallene tiltar når bilen har passert fem år og er kommet godt utenfor garantitiden, ifølge John Axel Granberg, kjedesjef i Meca.

– Det er åpenbart at de totale bilkostnadene øker som en følge av slike utsettelser. Det kan oppstå følgeskader og drivstoffutgiftene kan øke. I tillegg kommer mulig sikkerhetsrisiko, for eksempel hvis det skulle være feil på bremsene som ikke raskt blir reparert.

For biler som er innenfor garantitiden, vil utsettelser kunne gi eieren trøbbel, da garantien gjerne forutsetter at serviceintervallene overholdes, påpeker Granberg.

LES MER: Mangler én service - det kan gi bileieren en kjemperegning

Video: Disse bileierne kan regne med å ha lave verkstedutgifter