UNDER PRESS: Helse-og omsorgsminister Bent Høie settes under press fra sine egne i Rogaland.
UNDER PRESS: Helse-og omsorgsminister Bent Høie settes under press fra sine egne i Rogaland. Foto: Terje Pedersen

Ordfører-alarm i Rogaland: Ber Høie gjenåpne breddefotballen umiddelbart

– Det oppleves som rart.

Ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg har gått sammen om å skrive brev til regjeringen og helsemyndighetene – med en klar oppfordring om umiddelbar gjenåpning for trening og kamp for utendørs lagidrett for de over 20 år.

I brevet ramser de opp en rekke grunner til at det vil være klokt, både smittevernmessig og helsemessig, å gi bredden grønt lys.

«Idrettslagene i våre kommuner har vært en viktig medspiller for å kommunisere ut gjeldende regler og anbefalinger til innbyggere vi ikke treffer gjennom skole og andre offentlige instanser. Spesielt fotball har et stort innslag av spillere med fremmedkulturell bakgrunn hvor vi som kommune har hatt utfordringer med å spre kommunikasjon godt nok.»

BREDDEBALLEN LIGGER DØD: Ikke siden høsten 2019 har det blitt spilt fotballkamper i breddefotballen for voksne over 20 år.
BREDDEBALLEN LIGGER DØD: Ikke siden høsten 2019 har det blitt spilt fotballkamper i breddefotballen for voksne over 20 år. Foto: Frode Sunde / TV 2

«Majoriteten av de som rammes av dagens anbefalinger er mellom 20-30 år, aldersgruppen hvor vi ser at smitten er størst – selv om den altså ikke oppstår gjennom idrettsaktivitet. Når mange klubber har satt all aktivitet på pause for unge voksne, mister vi effekt i denne kommunikasjonskanalen. Vi opplever også at klubbene er veldig flinke å trene og opprettholde fokus for utøverne på å vaske hender, holde avstand og andre smitteregler gjennom sine trenere og ledere. Dette har vært til stor hjelp i hverdagen for våre kommuner.», skriver de fire ordførerne.

De trekker også fram gode rutiner for smittesporing, økt spredning av befolkningen og psykisk helse som viktige grunner til å gjenåpne.

TV 2 fortalte i forrige uke om 4. divisjonsklubben Sunde IL, som åpent fortalte at de nå satte i gang med kontakttrening på tross av regjeringens anbefalinger. Flere andre breddeklubber over hele landet har gjort det samme.

Det er noe helseminister Bent Høie i ser med blide øyne på.

– Det er ikke akseptabelt, og jeg forventer at Norges Idrettsforbund tar tak i det, og er like tydelig som de hele veien har vært på at idretten skal følge gjeldende råd og regler, sier han til TV 2.

Stavanger kommune svarte med en trussel om å stenge idrettsanleggene eller frata klubbene treningstid om de fortsatte å ignorere myndighetenes anbefalinger.

Men nå stiller de seg på lag med breddeidretten, og ber Høie om å gjenåpne - eventuelt at de får anledning til å gjøre vurderingene selv.

« Det oppleves som rart fra idrettsmiljøet at det pr i dag ikke er råd mot å bruke felles innendørs garderobe eller unngå samkjøring/kollektivtrafikk på vei til og fra trening, om smittevern er det man ønsker å sikre med anbefalingen. I tillegg pekes det på at det ikke er rapporterte smittetilfeller fra utendørs idrettsaktiviteter – og at svært liten andel av smitten skjer utendørs.»

Ordførerne understreker at de er positive til at kommunene selv kan gjøre vurderinger på hvorvidt det kan arrangeres treninger og kamper for utendørs lagidrett.

Brevet er signert Kari Nessa Nordtun (ordfører Stavanger), Stanley Wirak (ordfører Sandnes), Tom Henning Slethei (ordfører Sola), Jarle Bø (ordfører Randaberg).

Responsen fra helseministeren er at man fortsatt må belage seg på å vente til trinn tre i gjenåpningen.

– Jeg har ikke fått brevet ennå, men dette handler om å be om at en stor gruppe voksne skal få lov til å ha mindre enn en meter avstand når de driver fritidsaktiviteter. I denne fasen vi nå er i, er det ikke anbefalt av helsemyndighetene. Det innebærer en for stor risiko. Så har vi sagt at idretten er prioritert når det gjelder unntak fra enmeterskravet, og derfor kan voksne få unntak fra enmeterskravet ved utendørs idrett i trinn tre, sier Høie.

Helseministeren sier seg enig i noen av ordførernes argumenter, men er klar på at han mener idretten må si seg fornøyd om det kommer unntak i trinn tre.

– Det er nettopp derfor regjeringen har prioritert å gi denne gruppen voksne raskest unntak fra enmeterskravet. De er prioritert etter barn. Det er ingen andre grupper voksne som får unntak fra enmeterskravet så tidlig som idretten, sier han.

Han tror ikke at folk treffer folk på andre arenaer når idretten er stengt ned.

– Nei, jeg oppfatter tvert imot at noe av utfordringer med å gi så mange voksne unntak i denne fasen av pandemien, er at det kan undergrave respekten for enmeterskravet i andre sammenhenger, sier han.

Her er hele brevet:

OPPFORDRING TIL REVURDERING AV ANBEFALING FOR BREDDEIDRETT UTENDØRS FOR DE OVER 20 ÅR

Fra kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg bes nå både regjering og helsemyndighetene om å ta en ny vurdering av den gjeldende anbefaling om å kreve avstand i utøvelse av lagidrett utendørs for voksne over 20.

Vi ber dere konkret vurdere følgende argumenter og momenter for en umiddelbar gjenåpning for trening og kamp for denne aldersgruppen.

Kommunikasjon om smittevernsregler
Idrettslagene i våre kommuner har vært en viktig medspiller for å kommunisere ut gjeldende regler og anbefalinger til innbyggere vi ikke treffer gjennom skole og andre offentlige instanser. Spesielt fotball har et stort innslag av spillere med fremmedkulturell bakgrunn hvor vi som kommune har hatt utfordringer med å spre kommunikasjon godt nok.

Majoriteten av de som rammes av dagens anbefalinger er mellom 20-30 år, aldersgruppen hvor vi ser at smitten er størst – selv om den altså ikke oppstår gjennom idrettsaktivitet. Når mange klubber har satt all aktivitet på pause for unge voksne, mister vi effekt i denne kommunikasjonskanalen. Vi opplever også at klubbene er veldig flinke å trene og opprettholde fokus for utøverne på å vaske hender, holde avstand og andre smitteregler gjennom sine trenere og ledere. Dette har vært til stor hjelp i hverdagen for våre kommuner.

Mobilitet
En av de viktigste årsakene til smittevernsforskrifter og anbefalinger er å hindre store ansamlinger av mennesker. Med fint vær, åpne puber og restauranter og innbyende parker, vil det å samle fotballspillere i mindre, organiserte grupper, for eksempel til trening eller kamp, sørge for at vi får spredt befolkningen noe mer. Det er naturligvis ikke slik at fotballspillere, når de ikke kan trene eller spille kamper, velger å være hjemme. Tvert imot har vi grunn til at de da søker andre arenaer for kontakt med medmennesker. En fotballkamp består av 22 spillere og tre dommere på dette nivået – i tillegg til noen innbyttere. I Danmark hadde man en stund en begrensning på 50 deltakere – inkludert utøvere i forbindelse med breddefotball (juni – november 2020). Det kan være aktuelt grep her.

Smittesporing
Norges Fotballforbund og øvrige idrettsgrener har utmerkede sporingssystemer som vil hjelpe ved eventuelle smitteutbrudd. Det føres digitale lister over alle spillere og ledere som deltar i aktiviteten, og klubbene har lett tilgjengelig kontaktdata på utøverne. Systemet er såpass detaljert at man underveis i kampen kan vite hvilke spillere som har spilt hvor lenge, og i hvilken posisjon.

Psykisk helse
Fotball og annen idrett er anerkjent som en av de beste arenaer for integrering, inkludering og å motvirke utenforskap. Under pandemien har aldersgruppen 20-30 år blitt rammet hardt. Tilflyttede studenter har slitt med å finne arenaer hvor de kan treffe jevngamle med samme interesser, mens andre i den stadig voksende gruppen som ikke er i verken utdanning eller i arbeid, har idretten som kanskje eneste arena for å finne mestring og fellesskap. Vi er bekymret for psykisk helse i denne gruppen, og selv om langt fra alle spiller fotball eller driver med idrett, er det et betydelig antall som gjør det.

I tillegg er det mange eldre, ensomme mennesker som opplever fellesskap gjennom sitt lokale idrettslag. Enten som frivillige, eller for å ha «en drøs» med andre mennesker i lokalsamfunnet på kamper. Vi trenger å beholde disse arenaene for slike.

Det har vært stor frustrasjon fra idrettslagene den siste tiden lokalt. Mange idrettslag har meldt tilbake at de gjennom de siste månedene allerede har trent med kontakt – rett og slett for å redde lag og klubb fra å forvitre.

Som kommune forsøker vi å oppfordre alle innbyggere, også idrettslag, om å både etterleve forskrifter og anbefalinger. Vi har sågar slått hardt ned på tilløp til protester hvor idrettslag offentlig har sagt at de ikke ønsker å følge anbefalingene.

Det meldes tilbake fra idretten at det savnes en konkret smittevernsmessig argumentasjon for anbefalingene om krav til avstand i utøvelsen av fotballaktivitet. Er det mer smittefarlig å ha kontakt enn å holde meteren, spesielt med tanke på at spillere i kamp ifølge Olsvik-utvalget og det danske Serium instituttet har gjennomsnittlig kontakt i under 90 sekunder i løpet av 90 minutters kamp, er ett av spørsmålene som stilles – uten at vi kan vise til konkrete vurderinger fra FHI og Helsedirektoratet.

Det oppleves som rart fra idrettsmiljøet at det pr i dag ikke er råd mot å bruke felles innendørs garderobe eller unngå samkjøring/kollektivtrafikk på vei til og fra trening, om smittevern er det man ønsker å sikre med anbefalingen. I tillegg pekes det på at det ikke er rapporterte smittetilfeller fra utendørs idrettsaktiviteter – og at svært liten andel av smitten skjer utendørs.

Vi ber derfor både regjering og helsemyndigheter ta en ny vurdering på nødvendigheten av anbefalingene – og ber om at det vurderes åpning for både trening og kampavvikling for denne gruppen så fort mulig er.

Vi ber også om at det vurderes å skjerme denne gruppen ved eventuelle innskjerpelser i framtiden, all den tid denne gruppen nå gjennom hele pandemien er hindret å drive sin aktivitet og virksomhet.

Våre kommuner vil også være positive til at kommunene selv kan gjøre vurderinger på hvorvidt det kan arrangeres trening og kamp for utendørs lagidrett.

Med sportslig hilsen

Kari Nessa Nordtun
Ordfører Stavanger kommune

Stanley Wirak
Ordfører Sandnes kommune

Tom Henning Slethei
Ordfører Sola kommune

Jarle Bø
Ordfører Randaberg kommune

Relatert