NYTT KUNSTMUSEUM: Stortingets kulturkomite vil at staten gir midler til et nytt kunstmuseum i et av byggene til KODE i Bergen.
NYTT KUNSTMUSEUM: Stortingets kulturkomite vil at staten gir midler til et nytt kunstmuseum i et av byggene til KODE i Bergen. Foto: Kåre Breivik / TV2

Lysere tider for museene i Bergen

Gjennom flere år har museer i Bergen slitt med midler til restaurering av viktige bygninger. I mellomtiden er det blitt bygget både et nytt Munch-museum og Nasjonalmuseum. Men nå ser det ut til å gå mot lysere tider for Bergens museer.

Museene i Bergen har i flere år etterspurt ressurser til en restaurering av flere viktig bygg, som Ole Bulls villa Lysøen.

Som TV 2 tidligere har meldt ble villaen spist opp av biller på et tidspunkt. Kulturminister Abid Raja reagerte kraftig når han i fjor besøkte bygget og fikk se tilstanden. Da lovet ministeren at det skulle komme midler til restaurering.

I mellomtiden har det blitt ferdigstilt både et nytt Munch-museum og Nasjonalmuseum i Oslo. Over flere år har ulike museumsdirektører fremhevet det de mener er en skjevfordeling mellom museene i Oslo og resten av landet.

Men nå ser det ut til at museene i Bergen går en lysere fremtid i møte.

– Trenger dere mer, skal dere få mer

I begynnelsen av mai annonserte kulturminister Abid Raja at KODE, som har ansvar for museene i Bergen, skulle få rundt 40 millioner kroner til restaurering av Ole Bulls villa Lysøen.

FADDER: Kulturministeren døpte både en ny passasjer-ferje til Lysøen og lovet mer midler til Ole Bulls villa.
FADDER: Kulturministeren døpte både en ny passasjer-ferje til Lysøen og lovet mer midler til Ole Bulls villa. Foto: Joachim Storvik / TV 2

Da kulturministeren var til stede for å døpe el-ferjen "Ole Bull" som skal frakte passasjerer over til øyen der den unike villaen holder til, kom han med et klart løfte angående villaens økonomiske fremtid.

– Trenger dere mer, skal dere få mer, uttalte ministeren. Til stor begeistring for de oppmøtte.

GOD GRUNN TIL Å SMILE: Med midler til både restaurering av Lysøen og ny el-ferje, kunne både politikere og museumsdirektører smile bredt. Fra venstre: Bjørnafjord-ordfører Trine Lindborg (Ap), KODE-direktør Petter Snare, kulturminister Abid Raja (V), Bergen-ordfører Marte Mjøs Persen (Ap) og kulturpolitisk talsperson i Frp, Silje Hjemdal.
GOD GRUNN TIL Å SMILE: Med midler til både restaurering av Lysøen og ny el-ferje, kunne både politikere og museumsdirektører smile bredt. Fra venstre: Bjørnafjord-ordfører Trine Lindborg (Ap), KODE-direktør Petter Snare, kulturminister Abid Raja (V), Bergen-ordfører Marte Mjøs Persen (Ap) og kulturpolitisk talsperson i Frp, Silje Hjemdal. Foto: Joachim Storvik / TV 2

Og nå kommer de gode nyhetene på løpende bånd for KODE. I tillegg til Ole Bull-millionene, har Stortingets kulturkomite vedtatt en merknad knyttet til et nytt Lysverket-bygg i Bergen. En samlet komite mener staten må gå inn med midler.

– Staten må på banen

Fremskrittspartiets familie- og kulturpolitiske talsperson, Silje Hjemdal, har vært en av de største pådriverne i komiteen for å vedta en slik merknad.

VIL HA HANDLING: Silje Hjemdal ønsker nå at staten skal gi midler til KODE etter at en enstemmig komite støtter nytt Lysverket-bygg.
VIL HA HANDLING: Silje Hjemdal ønsker nå at staten skal gi midler til KODE etter at en enstemmig komite støtter nytt Lysverket-bygg. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Vi påpeker viktigheten av å se museum og kultur også utenfor hovedstaden og østlandsområdet.

Hun er klar på at staten på et tidspunkt må komme på banen med penger til KODE.

– Merknaden er klar på at staten må bidra her med noen midler slik at man kan realisere nye Lysverket. Og det at en samlet komite stiller seg bak merknaden er et tydelig signal.

Asbestfylte kontorer

Kunstmuseet Lysverket måtte stenge etter at det ble funnet asbest i kontorfløyen. Etter den tid har det gamle bygget, som huset BKK før museet overtok, vært uten museumsdrift.

Bergen kommune har satt av nesten 90 millioner kroner til asbestfjerning i bygget. KODE-direktøren opplyser også om at flere private aktører har meldt sin interesse for å bistå med midler til utbyggingen som har en estimert prislapp på 200 millioner kroner.

TØMT FOR KUNST: KODE-direktøren spaserte rundt i tomme lokaler etter at all kunst i fjor ble flyttet ut av Lysverket for at den ikke skulle ta skade. Nå er det bare enkelte frittstående kunstnere som bruker bygget.
TØMT FOR KUNST: KODE-direktøren spaserte rundt i tomme lokaler etter at all kunst i fjor ble flyttet ut av Lysverket for at den ikke skulle ta skade. Nå er det bare enkelte frittstående kunstnere som bruker bygget. Foto: Kåre Breivik / TV2
TØMT FOR KUNST: KODE-direktøren spaserte rundt i tomme lokaler etter at all kunst i fjor ble flyttet ut av Lysverket for at den ikke skulle ta skade. Nå er det bare enkelte frittstående kunstnere som bruker bygget.
TØMT FOR KUNST: KODE-direktøren spaserte rundt i tomme lokaler etter at all kunst i fjor ble flyttet ut av Lysverket for at den ikke skulle ta skade. Nå er det bare enkelte frittstående kunstnere som bruker bygget. Foto: Kåre Breivik / TV2
TØMT FOR KUNST: KODE-direktøren spaserte rundt i tomme lokaler etter at all kunst i fjor ble flyttet ut av Lysverket for at den ikke skulle ta skade. Nå er det bare enkelte frittstående kunstnere som bruker bygget.
TØMT FOR KUNST: KODE-direktøren spaserte rundt i tomme lokaler etter at all kunst i fjor ble flyttet ut av Lysverket for at den ikke skulle ta skade. Nå er det bare enkelte frittstående kunstnere som bruker bygget. Foto: Kåre Breivik / TV2

Fremtiden ser lys ut

KODE-direktør Petter Snare smilte om kapp med solen når TV 2 møtte direktøren utenfor det stengte museet Lysverket.

NYTT KUNSTMUSEUM: Nå drømmer KODE-sjefen om et nytt kunstmuseum i Bergen sentrum.
NYTT KUNSTMUSEUM: Nå drømmer KODE-sjefen om et nytt kunstmuseum i Bergen sentrum. Foto: Kåre Breivik / TV2

– Det har vært gode dager nå. Med ekstra penger til Lysøen og en kulturkomite som sier de vil støtte KODE med et nytt museum. I tillegg at en enstemmig komite sier at vi trenger mer penger for å drifte. Jeg er veldig glad.

Snare har tidligere vært en av museumsdirektørene som har tatt til ordet for det han mener har vært en skjevfordeling av midler i museumssektoren. Nå mener KODE-sjefen at regjeringen og kulturministeren har en god mulighet til å rette opp i problemene.

Han er klar på at pengene til Lysøen og støtten fra kulturkomiteen til et nytt museum i sentrum, er en begynnelse.

– Med denne merknaden så tenker jeg dette er et godt tidspunkt både for Stortinget og for kulturministeren å rette opp den åpenbare skjevheten som har vært mellom Oslo og i dette tilfellet Bergen.

– Men kulturministeren har nå gjentatte ganger vist at han er en kulturminister for hele landet. Med hjelp fra kulturkomiteen, og den støtten vi har fått fra Silje Hjemdal, så har jeg virkelig tro på at vi klarer å løfte dette til et nivå der vi får rettet opp noe av skjevheten, sier Snare.

Raja åpner for midler

I en mail til TV 2 skriver kulturminister Abid Raja, via sin politiske rådgiver, at han ikke er fremmed for å gå i dialog med KODE om et nytt Lysverket-bygg. Men kulturministeren er klar på at det er flere ting som må på plass før den tid. Blant annet en offisiell søknad til Kulturdepartementet fra museet.

– Det foreligger per nå ingen søknad til Kulturdepartementet om å rehabilitere Lysverket. Et prosjekt av denne størrelsesorden må prosjekteres grundig, og jeg antar museet vil søke når alt foreligger. Søknaden vil da vurderes opp mot normale budsjettprosesser, skriver statsråden.

DRØMMEN: Slik drømmer KODE-sjefen at Lysverket en dag kan se ut.
DRØMMEN: Slik drømmer KODE-sjefen at Lysverket en dag kan se ut. Foto: Henning Larsen
DRØMMEN: Slik drømmer KODE-sjefen at Lysverket en dag kan se ut.
DRØMMEN: Slik drømmer KODE-sjefen at Lysverket en dag kan se ut. Foto: Henning Larsen

Kulturministeren er fornøyd med kultursatsingen til regjeringen, i både Bergen og resten av landet.

– Regjeringen har stått for en historisk satsning på kultur i Bergen. Flere av KODEs investeringsprosjekter de siste årene har fått støtte, med ombygging av KODE 1, rehabilitering av Lysøen og anskaffelse av en ny elektrisk passasjerferge til å frakte gjester til Lysøen.

Relatert