BLE DØMT: Jan Helge Andersen ble dømt før drapet på én av jentene i Baneheia-saken.
BLE DØMT: Jan Helge Andersen ble dømt før drapet på én av jentene i Baneheia-saken. Foto: Politiet

Han ble dømt for drapet på én av jentene – nå kan han bli aktuell igjen

Statsadvokat Andreas Schei opplyser til TV 2 at nye avhør av den drapsdømte mannen er noe de helt klart vurderer.

Mandag ble det kjent at statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg påstår Viggo Kristiansens løslatt.

Det betyr at han kan være en fri om mann om svært kort tid.

Høyesterett opplyser at de tidligst vil behandle saken onsdag denne uken. Det bekrefter de til TV 2. Spørsmålet om løslatelse skulle egentlig behandles 17. juni.

– Etter at påtalemyndigheten endret oppfatning og påstod løslatelse og samtidig gav uttrykk for at saken etter påtalemyndighetens syn kunne behandles skriftlig, har Høyesterett tatt opp med partene om de har noe å bemerke til at saken nå blir tilbakeført til skriftlig behandling i ankeutvalget. De har fått frist til 2. juni for å uttale seg om dette, sier Høyesteretts direktør Bente J. Kraugerud.

Påtalemyndigheten presiserer at beslutningen om å støtte en løslatelse av Viggo Kristiansen ikke gir noe uttrykk for standpunkt av skyldspørsmål og en eventuell ny runde i retten.

Fri mann

Da saken var oppe i 2002, støttet retten Jan Helge Andersen forklaring som mente Kristiansen var pådriveren og at Andersen ble tvunget til å være med på drapene.

Det endte med at Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring - mens Andersen fikk 19 års fengsel.

Kristiansen har hele tiden ment at Andersen, som var hans bestekompis, har dratt han inn i saken og at han er uskyldig.

USKYLDIG: Viggo Kristiansen har hele tiden hevdet sin uskyld.
USKYLDIG: Viggo Kristiansen har hele tiden hevdet sin uskyld. Foto: Eivind Pedersen

Andersen har vært en fri mann i flere år, etter å ha blitt dømt for drapet på én av jentene.

Dersom Kristiansen ender opp med å bli frifunnet, betyr det at én av jentene står uten en gjerningsperson.

Nye avhør

Statsadvokat Schei bekrefter derfor til TV 2 at det er aktuelt med nye avhør av Andersen.

– Nytt avhør av Jan Helge Andersen er selvfølgelig noe vi vurderer. Vi ønsker ikke si noe mer om det, sier han.

– Hvis Kristiansen frifinnes vil en av jentene stå uten kjent gjerningsmann. Hvordan ser du på det?

– Det er foreløpig alt for tidlig å si noe om hvordan vi vurderer straffesaken, eller hvordan den vil forløpe videre. Etterforskning pågår som sagt fortsatt, sier statsadvokaten.

Vil samarbeide

Det er advokat Svein Holden som forsvarer Jan Helge Andersen. Til TV 2 sier Holden at hans klient ønsker å samarbeide med politiet.

– Hvis politiet ønsker at han stiller i avhør, kommer han til å gjøre det, sier forsvareren.

Holden opplyser at han har vært i kontakt med sin klient senest mandag, i lys av den nyeste utviklingen i saken.

– Hva tenker dere om at påtalemyndigheten ønsker å løslate Kristiansen?

– Vi tar avgjørelsen til etterretning, og har for øvrig ingen kommentarer til det, sier Holden.

Forsvareren ønsker heller ikke svare på hva de tenker om at én av de drepte jentene kan stå uten en drapsmann, dersom Kristiansen blir frikjent.

– Det er hypotetiske spørsmål som jeg ikke synes det er grunnlag å besvare nå, sier han.

Relatert