SNART MULIG: FHI vil i juni åpne for testkonserter med opp til 3000 personer i publikum.
SNART MULIG: FHI vil i juni åpne for testkonserter med opp til 3000 personer i publikum. Foto: Vegard Wivestad Grtt

Gir klarsignal for testkonserter i juni

Testkonsertene vil finne sted i Oslo og Bergen, og vil involvere opp til 30.000 personer.

Det opplyser kultur- og likestillingsdepartementet i en pressemelding.

– Jeg er veldig fornøyd med at flere brikker for å kunne gjennomføre dette er på plass. Forskning på effekten av hurtigtester kan ha konsekvenser for takten i gjenåpningen av kulturlivet, og er i tråd med forslagene jeg har fått fra sommergruppa jeg satte ned. Prosjektet vil kunne gi ny kunnskap som vil kunne ha nytteverdi nasjonalt og internasjonalt, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Det var VG som omtalte saken først.

Oslo og Bergen

Testkonsertene vil bli gjennomført i Oslo og Bergen, og det vil være opp til 3000 personer i publikum på hver konsert. Konsertene vil trolig gjennomføres allerede i juni.

FHI og arrangørene planlegger fem testarrangementer i Bergen og Oslo, med til sammen 15.000 deltakere. I tillegg skal 15.000 delta i en kontrollgruppe som ikke skal på konsert.

Fagdirektør i FHI Atle Fretheim står som ansvarlig for forskningsdelen av prosjektet. Han er svært fornøyd med regjeringens klarsignal.

– Dette var gøy!, sier Fretheim til TV 2.

Loddtrekning

Han håper testkonsertene vil kunne gi et svar på om hurtigtestene er så effektive som de tror de er.

Formålet er å undersøke om screening av publikum med hurtigtester reduserer risiko for smittespredning. Forskningsprosjektet vil undersøke om risikoen for smittespredning reduseres i en slik grad at hurtigtesting kan erstatte avstandskravet under arrangementer.

Resultatene vil gi nyttig informasjon om hvilken betydning store arrangementer har for smitteutvikling under en pandemi.

– Det vi har foreslått er at vi rekrutterer unge mennesker, i covid-sammenheng er det personer under 45 som har lav risiko for sykdom. Poenget er at vi har en loddtrekning hvor halvparten skal på konsert og halvparten ikke, forklarer Fretheim.

Gir unntak

Regjeringen gir unntak fra covid-19-forskriftens antallsbegrensing, krav om 1 meters avstand og krav om at alkohol kun kan serveres ved bordservering. Det gis ikke unntak fra kravet om at arrangøren skal føre oversikt over dem som er til stede.

– Det forutsettes at kommunene Oslo og Bergen gir tillatelse til at arrangementene kan gjennomføres, understreker helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Etter det første testarrangementet skal det vurderes om det er hensiktsmessig å gjennomføre de resterende. Vurderingen vil bero på i hvilken grad prosjektet vil kunne gi verdifulle resultater.

Relatert