Nyheitsankera Arill Riise og Siri Kleiven Strøm blir heidra for å løfte fram og synleggjere nynorsk
Nyheitsankera Arill Riise og Siri Kleiven Strøm blir heidra for å løfte fram og synleggjere nynorsk Foto: Lars Christian Økland/TV 2

Nynorskpris til TV 2-anker

Arill Riise og Siri Kleiven Strøm fekk kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar.

Torsdag ettermiddag trudde begge nyheitsankera at dei skulle møte med nyheitssjefen om stortingsvalet.

I staden blei dei møtt av ein jury som kunne meddele at dei begge har vunne årets nynorskpris for journalistar.

- Eg kjenner at eg har høg puls. Tusen, tusen takk for ein så høgthengande pris. Det er enormt stort, for eg jobbar jo hardt med språk, og nynorsk står sterkt knytt til identiteten min, sa ei svært overraska Siri Kleiven Strøm.

- Eg er glad for at TV 2 får denne prisen no. Det er jo vi som har det munnlege talemålet og flest nyheitsanker som brukar nynorsk. Eg kjenner eg blir fantastisk stolt. Det er ei ære, seier Arill Riise.

Gode førebilete for nynorskbrukarar

Kulturdepartementet sin nynorskpris blir delt ut kvart år og har som føremål å fremje bruk av nynorsk i media.

I år var det TV2-duoen som vann den gjeve prisen, framfor totalt 35 kandidatar.

Juryen består av Solveig Barstad, Øystein A. Vangsnes og Inger Johanne Sæterbakk.
Juryen består av Solveig Barstad, Øystein A. Vangsnes og Inger Johanne Sæterbakk. Foto: Lars Christian Økland/ TV2

Juryen heidrar nyheitsankera for å løfte fram og synleggjere nynorsk på ein føredømeleg måte for eit breitt publikum.

Ei påminning om kanalen sitt språkansvar

Også TV-kanalen får skryt for å ha arbeidd godt med nynorsk i lang tid, ved å syte føre å ha fleire dyktige nyheitsanker som nyttar normert nynorsk i sendingane.

Samstundes skriv juryen i grunngjevinga at pristildelinga er ei påminning til TV 2 om å vere medvitne om den viktige rolla dei som allmennkringkastar spelar i den norske tospråkstoda.

- Det skal vi definitivt ta oss i mente, sa TV2-sjef Olav Sandnes, som var til stades på prisutdelinga.

TV 2-sjefen er klar på at jobben dei to ankera gjer, er viktig for TV 2 som allmennkringastar.

- Vi er utruleg stolte av dykk som profilar på TV 2.

Relatert