RIKSREVISOR: Per-Kristian Foss under en tidligere fremleggelse av riksrevisjonens arbeid. Foto: Torstein Bøe / NTB
RIKSREVISOR: Per-Kristian Foss under en tidligere fremleggelse av riksrevisjonens arbeid. Foto: Torstein Bøe / NTB

Da pandemien traff: Kritisk lang tid før folk fikk dagpenger

Ifølge en rapport fra Riksrevisjonen har Nav stort sett levert i tråd med Stortingets krav. Kun sen utbetaling av dagpenger rett etter at pandemien brøt ut, skapte trøbbel.

– For en gangs skyld kan jeg holde pekefingeren for meg selv. Nav har i all hovedsak levert i tråd med Stortingets krav, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Torsdag publiserte Riksrevisjonen en rapport som viser resultatet av en granskning av Nav etter at pandemien brøt ut.

I februar i fjor var arbeidsledigheten i Norge på 2,7 prosent. To måneder senere hadde den steget til 14,6 prosent. Koronapandemien var den primære årsaken til dette.

Det er det høyeste i moderne tid, og Nav mottok flere søknader om dagpenger i løpet av de to første ukene etter nedstengingen 12. mars enn de vanligvis gjør i løpet av et helt år.

Forskudd på dagpenger

Stortinget vedtok raskt flere midlertidige tiltak for å sikre inntekten til folk og redusere arbeidsgiveres utgifter til permittering, sykefravær og omsorg for barn.

Fra mars til desember 2020 behandlet Nav 617 000 dagpengesøknader mot 157 000 i hele 2019. Normal behandlingstid er innen fire uker.

Etter nedstengningen var den oppe i 10 uker i snitt og ved inngangen til mai lå cirka 300 000 søknader i kø.

Undersøkelsene til Riksrevisjonen viser at sen utbetaling av dagpenger ble kritisk for mange mottakere.

Nav etablerte en ordning for utbetaling av forskudd på dagpenger i slutten av mars.

– Mange mistet livsgrunnlaget sitt over natta og den eksplosive økningen i dagpengesøknader viser hvor dramatisk det var. Ordningen med forskudd på dagpenger var redningen for mange. Den begrenset de negative konsekvensene av den lange saksbehandlingstiden, sier Foss.

Etterkontroll

Riksrevisjonen har også undersøkt om Nav har hatt gode nok rutiner for å avdekke feilutbetalinger og misbruk av korona-ytelser.

Undersøkelsen viser at:

  • det er få maskinelle kontroller i de nye datasystemene
  • systematiske etterkontroller er foreløpig ikke etablert
  • ved kontroll av utvalgte saker har Nav avdekket feilutbetalinger og svindel med koronaytelsene.

– Behovet for å få ordningene raskt på plass, førte til at Nav ikke prioriterte å bygge inn maskinelle kontroller i datasystemene. Da er det viktig at etaten gjør etterkontroller for å avdekke eventuelle feilutbetalinger eller misbruk, sier Foss.

Relatert