Jennie (13) tok livet sitt få timer før hun skulle få sin første behandlingstime etter å ha ventet i fire uker.
Jennie (13) tok livet sitt få timer før hun skulle få sin første behandlingstime etter å ha ventet i fire uker. Foto: Ole Enes Ebbesen

Jennie (13) tok sitt eget liv – fikk ikke forsvarlig helsehjelp

Statsforvalteren i Oslo og Viken sier Vestre Viken Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling brøt forsvarlighetskravet før 13-åringen tok sitt eget liv.

Behandlingsansvaret skulle vært tydelig forankret og Jennie skulle fått time for videre hjelp. Isteden ble hun overlatt til seg selv, skriver Statsforvalteren. Jennie Mayer Borgersen tok livet sitt og døde samme dag som hun hadde fått tildelt time hos Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) i Vestre Viken. Da hadde hun ventet i fire uker på behandling etter at foreldrene gikk til lege med henne fordi datteren hadde selvmordstanker.

Jennie skulle fått tettere oppfølging da hun fortalte om selvmordstanker, slår statsforvalteren fast. Foto: Privat
Jennie skulle fått tettere oppfølging da hun fortalte om selvmordstanker, slår statsforvalteren fast. Foto: Privat

Les hele historien om Jennie her

Ikke forsvarlig

Behandlingsansvaret skulle vært tydelig forankret og Jennie skulle fått time for videre hjelp. Isteden ble hun overlatt til seg selv, skriver Statsforvalteren.

Loven sier at den enkelte pasient skal gis et helhetlig og koordinert helsetilbud. Da Jennie og familien oppsøkte fastlegen 9. desember 2019, ble de sendt videre for vurdering hos BUPA i Vestre Viken. Jennie var i samtale med legespesialist og sykepleier, men familien gikk derfra uten å en ny avtale om oppfølging, uten informasjon om å ta kontakt dersom situasjonen skulle forverre seg og uten en kriseplan, slår statsforvalteren fast.

«Vi vurderer at dette innebar at pasienten som hadde presentert selvmordstanker over flere uker da ble overlatt til seg selv, uten time for videre hjelp og uten tydelig forankret behandlingsansvar. Statsforvalteren vurderer at dette ikke var i tråd med god praksis».

Da Jennie ikke svarte på telefon, gikk folk mann av huse i Vikersund for å lete etter 13-åringen.
Da Jennie ikke svarte på telefon, gikk folk mann av huse i Vikersund for å lete etter 13-åringen. Foto: KemiWear

BUPA henviste Jennie til lokal BUP som tildelte henne time 7. januar.

Etter en rolig romjul, dro foreldrene på handletur 5. januar. Da de kom hjem, stusset de over hvor stille det var i eneboligen der Jennie likte å spille høy musikk. Verken foreldrene eller storesøsteren fikk svar da de ringte og tekstet Jennie, og meldte henne savnet.

Det utløste en storstilt leteaksjon i Modum. Da Jennie ble funnet, sto ikke livet til å redde, og 13-åringen døde 7. januar som en av de yngste i Norge som har tatt sitt eget liv.

Familien forteller Jennies historie i håp om at andre skal få bedre helsehjelp.
Familien forteller Jennies historie i håp om at andre skal få bedre helsehjelp. Foto: Ole Enes Ebbesen

Vondt å lese

Foreldrene sier til TV 2 at det gjør vondt å lese avgjørelsen i tilsynssaken som ble opprettet mot BUPA etter datterens død.

– Vi synes det er godt at de har blitt slaktet på de punktene vi mente det var gjort feil, men samtidig veldig vondt å lese igjennom og tenke «hva om...?»

Trenger du noen å snakke med?

  • Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent), sidetmedord.no
  • Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent), soschat.no
  • Kors på Halsen sin chattetjeneste
  • Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord sier at foreldre bør delta i vurderingssamtalen og få all nødvendig informasjon. Tiltak kan være innleggelse eller oppfølging. Spesielt for unge er det viktig at det er en konkret ny avtale å forholde seg til. Unge må få en mestringsplan og vite hva de kan gjøre om selvmordimpulser blir sterke.

Ida og Frode Borgersen forteller om manglende informasjon og oppfølging etter at de forsto at datteren hadde sagt at hun ville ta livet av seg. Først i ettertid fikk de vite omfanget av hennes samtaler med spesialisthelsetjenesten. De forteller sin historie til TV 2 i håp om at andre som sliter får umiddelbar hjelp. Ida sitt motto er #ikke en til.

– Når et barn ber om hjelp, må det få hjelp nå!

Etter tilsynssaken spør familien seg om hva som hadde skjedd dersom Jennie hadde fått den hjelpen loven sier hun skulle fått.
Etter tilsynssaken spør familien seg om hva som hadde skjedd dersom Jennie hadde fått den hjelpen loven sier hun skulle fått. Foto: Ole Enes Ebbesen

Krever bedre informasjon

Statsforvalteren gir Vestre Viken helseforetak frist på tilbakemelding innen 21. juni på hvilke konkrete tiltak de iverksetter for å sikre informasjon til pasient og foreldre, samt formidle behandlingsansvar, endringer og mestringsplan.

Til TV 2 sier klinikkdirektør for psykisk helse og rus i Vestre Viken, Kirsten Hørthe, at de beklager denne fryktelige triste hendelsen overfor de pårørende, og at de tar på høyeste alvor Statsforvalterens avgjørelse på at det foreligger brudd. Etter Jennies selvmord gjennomførte helseforetaket en intern hendelsesanalyse og alle pasienter som etter akuttvurdering ikke blir innlagt, skal få oppfølging med poliklinisk time innen tre virkedager.

Tilsynsrapporten viser at Jennie dro fra vurderingen hos BUPA (der lege i spesialisering og sykepleier drøftet vurderingen med overlege i bakvakt) uten en ny avtale, uten informasjon om å ta kontakt og uten en kriseplan. Foreldrene ble ikke tilstrekkelig informert og Statsforvalteren konkluderer med flere avvik fra god praksis og gjeldende retningslinjer ved selvmordvurdering av barn og unge.

Vestre Viken har også laget en informasjonsbrosjyre til pasient og pårørende etter akuttvurdering hvor de får en sammenfatning av det som ble tatt opp, med viktige telefonnumre dersom situasjonen skulle bli forverret.

Jennies mamma Ida sier hun er veldig glad for at tilsynssaken har gjort at andre nå får poliklinisk time innen tre dager. Hun understreker også hvor viktig det er med informasjon til familien.

– Det heftet med telefonnumre er så viktig. Når du står midt i en krise, vet du ikke hvor du kan be om hjelpen som redder liv.

Jennie tok livet sitt og døde samme dag hun skulle få sin første time hos BUPA.
Jennie tok livet sitt og døde samme dag hun skulle få sin første time hos BUPA. Foto: Ditleiv Eidsmo

Relatert