Fregatten KNM «Fridtjof Nansen» fotografert utenfor Spanskekysten. Nå skal skipet settes inn til å seile med amerikanske styrker.
Fregatten KNM «Fridtjof Nansen» fotografert utenfor Spanskekysten. Nå skal skipet settes inn til å seile med amerikanske styrker. Foto: Torbjørn Kjosvold / Scanpix

En av Norges fire fregatter skal på tokt med amerikanske styrker

Regjeringen trosser russiske advarsler. Nå skal norske og amerikanske styrker seile sammen for å passe på nordområdene.

Regjeringen håper dette vil styrke samarbeidet med amerikanerne, og sende et tydelig signal til Russland.

Statsminister Erna Solberg (H) annonserte nyheten på en pressekonferanse ved militærbasen Haakonsvern i Bergen onsdag.

– Det er ingen tvil om at Norges fremste utfordring er vår geografiske plassering. Derfor er det ekstremt viktig å ha kontroll over de maritime områdene utenfor Norge, sier Solberg.

Statsminister Erna Solberg understreket viktigheten av å øve sammen med vår største allierte, USA.
Statsminister Erna Solberg understreket viktigheten av å øve sammen med vår største allierte, USA.

Etter tapet av KNM Helge Ingstad har Forsvaret i dag bare fire fregatter. I vinter lå alle fire til kai etter at det ble avdekket en rekke svakheter med skipene.

Forsvaret har derfor seilt mindre enn de pleier.

Utenom det vanlige

Det er vanlig at Forsvaret årlig avgir en fregatt til NATO-styrker hver høst, men dette oppdraget vil kun være underlagt amerikanske styrker.

Dermed vil den norske fregatten avgi kommando til et amerikansk skip. Formålet er å trygge sikkerheten i de alliertes havområder.

Rune Andersen, Sjef Sjø, er glad for det kommende samarbeidet med US Navy.
Rune Andersen, Sjef Sjø, er glad for det kommende samarbeidet med US Navy.

– Hvordan vil dette påvirke nasjonal sikkerhet, når et av skipene tas ut av lokalt farvann?

– I sum vil dette styrke forsvaret til Norge, sier sjef for Sjøforsvaret, Rune Andersen.

– Dette vil gå på bekostning av en av de årlige NATO-øvelsene, men det er helt naturlig for oss å samarbeide enda tettere med USA. Dette er både operasjon og øvelse som er viktig å gjennomføre med våre allierte.

Seile med hangarskip

Det er fregatten KNM «Fridtjof Nansen» som legger ut med amerikanerne i slutten av august. Operasjonen skal ta om lag seks måneder.

To norske fregatt-besetningene skal delta, noe fregattsjef på KNM «Otto Sverdrup», Iris Fivelstad, ser frem til.

Fregattsjef Iris Fivelstad og sjef for Sjøforsvaret Rune Andersen om bord på fregatten KNM 'Otto Sverdrup'.
Fregattsjef Iris Fivelstad og sjef for Sjøforsvaret Rune Andersen om bord på fregatten KNM "Otto Sverdrup".

– Å få delta i en amerikansk-ledet hangargruppe i Atlanterhavet er viktig øving. Amerikanerne har tilgang på helt andre ressurser enn oss, så vi har mye å lære av hverandre, sier Fivelstad.

Besetningen om bord på de norske fregattene er om lagt 130 mann, men kan komme opp i 170.

Gleder seg

To av soldatene som skal delta under den amerikanske operasjonen, er Maren Staum Lie og Iver Garli.

– Jeg tror dette blir veldig spennende, sier visekonstabel Lie.

– Det er sjeldent vi faktisk får bruke det vi har lært og øvd på. Å sette dette ut i praksis ser jeg veldig frem til, Garli.

– Vi trenger denne deltakelsen, fordi vi må sørge for at vi kan øve og fungere sammen i en gitt situasjon. Både sammen med våre allierte, og selvsagt også sammen med vår største maritime allierte, nemlig USA, sier Solberg.

Solberg hilser på Garlie og Lie, som skal seile med amerikanerene.
Solberg hilser på Garlie og Lie, som skal seile med amerikanerene.

Trosser Russland

I forkant av møtet i Arktis råd, kom Russland sin utenriksminister Sergej Lavrov denne måneden med advarsler mot å militarisere Arktis.

– Vi har spørsmål til våre naboer, som Norge, som prøver å rettferdiggjøre at NATO slipper til i Arktis, sier Lavrov.

Russlands utenriksminister, Sergej Lavrov, gikk tidligere i måneden ut med advarsel mot Vesten om å militarisere nordområdene.
Russlands utenriksminister, Sergej Lavrov, gikk tidligere i måneden ut med advarsel mot Vesten om å militarisere nordområdene.

Russerne har i vår kritisert Norges forsvarsavtale med USA, som åpner for amerikansk infrastruktur ved norske baser, og at en amerikansk atomubåt fikk legge til kai i Tromsø.

– Vi er ansvarlige for å holde den arktiske kysten trygg. La meg understreke dette igjen: Dette er vårt land, og vårt vann. Men når NATO prøver å rettferdiggjøre at de rykker fram i Arktis, skaper det en annen situasjon, sier Lavrov.

Dermed trosser regjeringen advarslene fra Russland når de nå sender den norske fregatten sammen med amerikanske styrker til nordområdene.

Mer amerikansk aktivitet

I april ble det, i en ny forsvarsavtale mellom USA og Norge, lagt til rette for at mer amerikansk aktivitet på norsk landjord.

Blant annet inviterte regjeringen USA til å fire forsvarssteder i Norge, såkalte omforente områder som kan brukes til militære formål.

Avtalen gir amerikanske styrker et sterkt fotfeste i Norge, og gir USA muligheten til å bygge på norske baser, ta inn utstyr uten innsynskrav og la sine egne reise inn og ut av Norge som de vil.

Ifølge forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) styrker dette samarbeidet mellom USA og Norge.

Relatert