LIVSFARLIG SOPPANGREP: En lege undersøker øyet til en mann som er angrepet av såkalt «svart sopp», eller mukormykose som det heter på fagspråket, på en klinikk i Maharashtra i India den 22. mai.
LIVSFARLIG SOPPANGREP: En lege undersøker øyet til en mann som er angrepet av såkalt «svart sopp», eller mukormykose som det heter på fagspråket, på en klinikk i Maharashtra i India den 22. mai. Foto: Pratham Gokhale/Hindustan Times/ / Shutterstock editorial / NTB

Pasientene kan miste deler av ansiktet – nå går de tom for den livsviktige soppmedisinen

Myndighetene i India vil erklære livsfarlig soppinfeksjon for epidemi – samtidig er landet i ferd med å gå tom for den livsviktige soppdrepende medisinen.

Mukromyukose, ellers kalt svart sopp, er vanligvis en sjelden men aggressiv soppinfeksjon som oftest rammer mennesker med nedsatt immunforsvar.

Den sprer seg nå i så høyt tempo i India at eksperter vil erklære den for en epidemi, ifølge Hindustan Times.

De som er spesielt sårbare er vanligvis personer med umedisinert diabetes, for høye jernverdier på grunn av hyppige blodoverføringer, eller ved andre blodsykdommer, som leukemi. Soppen invaderer blodårer og gir infarkt i vevet i, for eksempel, bihulene, hjernen, huden og lungene, ifølge Store medisinske leksikon.

84 prosent har hatt korona

Nå ser man at hele 84 prosent av de som får mukormykose i India, er personer som har gjennomgått koronasykdom. En forklaring kan være at mange koronapasienter er blitt behandlet med immundempende medisiner.

– Av de 5424 tilfellene av mukormykose vi har nå, har 4556 av dem hatt koronainfeksjon. Kun 875 hadde ikke hatt korona, sier den indiske helseministeren, Harsh Vardhan, mandag.

Tre, fire uker etter koronasymptomene ga seg, melder gjerne de aktuelle pasientene om uklart syn og smerter i den ene siden av ansiktet. Mange av dem var behandlet på små sykehus i distriktene, skriver India Today.

Mukormykose anses som en dødelig følgesykdom av korona i India. Her fra en avdeling med mukormykose-pasienter i Ahmedabad 23. mai.
Mukormykose anses som en dødelig følgesykdom av korona i India. Her fra en avdeling med mukormykose-pasienter i Ahmedabad 23. mai. Foto: Sam Panthaky

Mukormykose er nesten alltid dødelig hvis den ikke behandles fort og effektivt, men nå advarer leger, som allerede står midt oppi en koronakrise, om at de er i ferd med å gå tomme for den soppdrepende medisinen Amphotericin-B, og steroider.

– Vi har advart, rådført og kommunisert at bruken av steroider må begrenses, og diabetes må medisineres så grundig som mulig, sier helseministeren.

55 prosent av alle som blir angrepet av soppen, har også diabetes. Pasientgruppen er også overrepresentert blant de som får alvorlig koronasykdom.

Kan miste deler av ansiktet

Smitten sprer seg via luftveiene, i likhet med korona. Ubehandlet vil soppen angripe deler av ansiktet, og pasientene står i fare for å miste øyne, nese eller andre deler av kraniet.

Selv om sykdommen behandles, er den svært ofte dødelig.

Ifølge Dr Aashish Chaudhry, ved Aakash Healthcare i New Dehli, er det avgjørende å komme i gang med behandling de tre, fire første dagene av infeksjonen. Han sier de har operert bort øyne på pasienter som er henvist til klinikken. Én av disse pasientene døde på operasjonsbordet på grunn av mangel på medisiner.

Behandlingen av Mukormykose vil bestå i bedring av grunnlidelsen, systemisk soppbehandling og eventuell kirurgi. Resultatet er likevel ofte fatalt.
Behandlingen av Mukormykose vil bestå i bedring av grunnlidelsen, systemisk soppbehandling og eventuell kirurgi. Resultatet er likevel ofte fatalt. Foto: Amit Sharma

Hittil er minst 200 personer bekreftet døde etter mukormykose i India, skriver India Today. 19 indiske stater har allerede erklært mukormykose en bekymringsfull sykdom som kvalifiserer for å kalles en epidemi.

Mennesker som ellers er friske kan i sjeldne tilfeller få sykdommen hvis de får soppsporen inn i et åpent sår.

Relatert