Mener Koss burde betale tilbake lønnen

Christian Tybring-Gjedde (Frp) synes Johann Olav Koss skal betale tilbake millionlønnen han fikk etter at han sluttet som administrerende direktør i Right To Play.

TV 2 har fortalt at Johann Olav Koss har mottatt fire millioner kroner i lønn fra den humanitære organisasjonen etter at han gikk av som øverste sjef i august 2015.

Koss trappet gradvis ned til en deltidsstilling og begynte en ny karriere innen finans. Han mottok fortsatt full lederlønn fra Right To Play.

– Det er helt patetisk, og det vi i andre sammenhenger ville kalt korrupsjon. Fordi dette er et edelt formål og Koss er nasjonalhelt, blir han tilgitt, sier Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Tybring-Gjedde mener Koss må ta ansvar og tilbakeføre pengene til den veldedige stiftelsen.

– Han burde ha en flau smak i munnen, og jeg tenker at han burde betale pengene tilbake. Det kommer frem at han hadde begynt å jobbe et annet sted. Hvis en person lengre ned i systemet hadde gjort det samme, ville det blitt ramaskrik og krav om tilbakebetaling, sier politikeren.

Han henviser til at Right To Play har et viktig formål og skal hjelpe barn i fattige og krigsherjede land gjennom lek og idrett.

– Jeg er ikke kynisk, men faktisk opptatt av at pengene skal komme de som trenger det til gode, sier Tybring-Gjedde og understreker at han har et positivt inntrykk av hva stiftelsen gjør for barn og unge.

Johann Olav Koss svarer følgende om Tybring-Gjedde sine uttalelser:

– Ingen norske bistandsmidler er gått til å dekke lønnen jeg mottok da jeg var fast ansatt av Right To Play International, Canada.

Utfordret ministeren

I Stortingets spørretime på onsdag henviste Tybring-Gjedde til Koss' millionlønn etter at han sluttet som sjef, og stilte flere spørsmål til utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Frp-politikeren ville ha svar på om Ulstein har kontroll på hvor mye bistandsorganisasjonene bruker på lønninger og reiser, og hvor mye som går til å gjennomføre organisasjonenes mandat.

– Vi har fått bekreftet at ingenting av den norske støtten har gått til den høye etterlønnen til Koss. Så er det slik at Norad vurderer faktisk lederlønninger i forbindelse med søknadsbehandlingen og majoriteten av norske bistandsmottakere har moderat lønnsnivå, svarte Utviklingsministeren.

MÅTTE SVARE PÅ KOSS-LØNN: Dag-Inge Ulstein fikk spørsmål i Stortingets spørretime.
MÅTTE SVARE PÅ KOSS-LØNN: Dag-Inge Ulstein fikk spørsmål i Stortingets spørretime. Foto: Terje Bendiksby

Tybring-Gjedde er ikke fornøyd med svaret han fikk.

– Hvilken rolle spiller det om pengene til å lønne Koss kom fra venstre eller høyre bukselomme? Den store potten som de norske pengene går inn i, er den samme. Koss får fire millioner han egentlig ikke burde ha fått, og de pengene kommer fra den store potten, sier stortingsrepresentanten fra FrP.

Norad har ikke gjort egne undersøkelser

Norge har gitt over 500 millioner kroner til Right To Play fra bistandsbudsjettet, viser TV 2s gjennomgang av bevilgninger fra UD og Norad.

TV 2 har stilt spørsmål til Norad om hvordan de kan være 100 prosent sikre på at norske bistandsmidler ikke har gått til å lønne Johann Olav Koss, etter at han gikk av som administrerende direktør.

– Right To Play har bekreftet at Norads bidrag i denne perioden ikke har gått til Koss' lønn, svarer avdelingsdirektør Wenche Fone i en e-post til TV 2.

Norad har ikke gjort egne undersøkelser utover dette, og henviser til at deres ansvar er å kontrollere regnskap og rapporter for de konkrete prosjektene som Right To Play gjennomfører og får støtte til.

– Vi har god oversikt over fordeling per land for Norads tilskudd. Vårt ansvar er det Norad og norsk bistand finansierer, ikke alt RtP gjør, skriver Fone.

Uspesifiserte lønnskostnader

Mesteparten av de norske bistandsmidlene som er gitt til Right To Play Norge sendes til Canada, der hovedkontoret, Right To Play International, ligger.

Det er hovedkontoret som har utbetalt millionlønnen til Koss etter at han sluttet som øverste sjef i august 2015.

MANGE STØTTESPILLERE: Right To Play har fått over en halv milliard i støtte fra norske myndigheter, i tillegg til penger fra private givere.
MANGE STØTTESPILLERE: Right To Play har fått over en halv milliard i støtte fra norske myndigheter, i tillegg til penger fra private givere. Foto: Fredrik Varfjell

I årene 2016-2019, bidro Norad med over to millioner kroner årlig til administrasjonskostnader fordelt på Right To Play sitt hovedkontor og det norske kontoret.

En del av disse kostnadene går til lønninger ved hovedkontoret, viser regnskapene for de ulike prosjektene.

Det er imidlertid ikke spesifisert hva disse lønnskostnadene innebærer.

– Regnskapene fra RtP Norge viser hvordan Norads tilskudd er benyttet. Det stemmer at lønninger på hovedkontoret ikke er brutt ned i regnskap til Norad, så her baserer vi oss på RtP sin uttalelse om at Norads midler ikke er benyttet til å lønne Koss etter 2016, skriver Wenche Fone.

HOVEDKONTORET: Norske bistandspenger går også til lønninger ved Right To Play sitt hovedkontor i Canada.
HOVEDKONTORET: Norske bistandspenger går også til lønninger ved Right To Play sitt hovedkontor i Canada. Foto: Cole Burston

Norad anser det som rimelig og i tråd med regelverket at Right To Play bruker administrasjonstilskuddet til oppfølging på hovedkontoret og stiftelsens norske kontor.

– Siden administrasjonstilskuddet erfaringsmessig er lavt i forhold til hva det koster å forvalte et tilskudd er Norads vurdering at vi ved administrasjonstilskuddet ikke betaler for mer enn å forvalte vårt tilskudd. Derfor kreves heller ikke detaljert redegjørelse for dette, men vi sjekker at konsoliderte regnskap er uten anmerkninger fra revisor, skriver Fone.

Rammer for lønnsnivå

Christian Tybring-Gjedde mener det er for svak kontroll av hvordan bistandspengene brukes.

– Hvis du bruker 40 milliarder på bistand, så får du veldig mye penger ut i systemet og mange som har en egeninteresse i at disse pengene fortsetter å bli bevilget fra Stortinget.

REAGERER: Christian Tybring-Gjedde (FrP) synes det er urimelig at Koss har fått millionlønn etter at han sluttet som sjef for Right To Play.
REAGERER: Christian Tybring-Gjedde (FrP) synes det er urimelig at Koss har fått millionlønn etter at han sluttet som sjef for Right To Play. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Frp-politikeren utfordret utviklingsministeren på om han sette en begrensning på hvor høy lønn ledere i bistandsorganisasjoner kan ta ut, i onsdagens spørretime.

– Hva tenker statsråden om at sjefer i bistandsindustrien har så høy lønn, og vil han sette rammer for lederlønninger i bransjen?, spurte Tybring-Gjedde.

– Det har vært nærmest årlige gjennomganger. Så er det slik at det vil dukke opp enkeltsaker som det har vært nå, og da er jeg glad for at det har blitt bekreftet at det ikke har gått noen av bistandsmidlene til det, svarte utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Han forsikret Tybring-Gjedde om at Norad vil undersøke enkeltsakene nærmere og følge de tett opp.

– Utviklingsministeren svarer ikke på om han har ambisjoner om at nasjoner skal klare seg selv. De humanitære organisasjonene får mer penger hvert eneste år, det er blitt en kjempeindustri som lever av skattepengene.

– Hva er alternativet?

– Frp vil sette konkrete resultatmål for å få til en til utvikling slik at mottakerland etterhvert blir uavhengige av bistand og er i stand til styre seg selv.

TV 2 vil presisere at vi aldri har brukt ordet «etterlønn» i denne saken. Fakta er at Koss trappet ned fra administrerende direktør til en rolle som grunnlegger. Han har selv kalt dette en deltidsjobb. Til tross for dette gikk han opp i lønn i Right To Play.

TV 2 har ved flere anledninger spurt Koss og Right To Play om å få se arbeidskontrakten til Koss i årene etter 2015. Det ønsker de ikke å gi TV 2 innsyn i.

Relatert