EFFEKT: Espen Rostrup Nakstad mener vi trolig vil se effekten av vaksineringen på smittespredningen om noen uker.
EFFEKT: Espen Rostrup Nakstad mener vi trolig vil se effekten av vaksineringen på smittespredningen om noen uker. Foto: Frode Sunde / TV 2

Nakstad om smitteøkningen: – Ikke sikkert tallene vil fortsette å stige

Den assisterende helsedirektøren tror også at vi vil se effekt av vaksineringen på smittespredningen om noen uker.

I den nyeste ukesrapporten har FHI beregnet at det nasjonale R-tallet har økt til 1. Det betyr at én smittet gir viruset videre til én annen og at smittespredningen er flat.

Øker tallet til over 1 vil smittetrenden igjen være økende i Norge.

Ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er tallene som forventet etter to uker med uendrede smittetall i Norge.

– Dette er et resultat av mer kontakt mellom uvaksinerte mennesker og økt mobilitet i samfunnet. Tallene trekkes opp av en del lokale smitteutbrudd som etter hvert vil komme under bedre kontroll. Derfor er det ikke sikkert at de vil fortsette å stige, sier han.

Hovedutfordringen

Selv om Nakstad har tro på at de lokale utbruddene vil komme under kontroll, mener han at smittesituasjonen i Norge fortsatt er skjør.

– Situasjonen er skjør først og fremst i de store byene der smittepresset er høyest, men der tiltakene også er strengest. Dersom vi skulle få en kraftig smitteøkning i en fase der mange fortsatt er uvaksinerte vil det selvsagt være uheldig og kreve ganske mye mer av helsetjenesten, sier han.

Mai er måned preget av varmere vær, mange røde dager og flere sosiale sammenkomster.

Nakstad mener at godt vær og mange uteaktiviteter ikke nødvendigvis trenger å påvirke smittespredningen i ugunstig retning.

– Det som er hovedutfordringen er at mange etter hvert glemmer smittevernrådene og har stadig flere nærkontakter, sier han.

Økende grad av beskyttelse

At stadig flere blir vaksinert, er også gunstig mot smittespredningen, mener den assisterende helsedirektøren.

Nå har nesten 1.6 millioner nordmenn blitt vaksinert med første dose, og over 600.000 fullvaksinert.

– Det er høyst usikkert hvor mye vaksinering blant 50- og 70-åringer påvirker smittespredningen i yngre aldersgrupper i et samfunn som det norske der folk har ganske mye kontakt med hverandre, sier han.

Nakstad viser til at andre land har begynt å få tydelig effekt av vaksineringen når rundt halve befolkningen er vaksinert.

– Men det er noen uker til vi er der i Norge, sier han.

Smitteutbrudd

Selv om R-tallet er 1,0 nasjonalt, er det store variasjoner innad i landet når det gjelder smittetrykk.

Forekomsten av smitte er nedadgående eller lav i de fleste kommuner i landet, men noen kommuner har større utbrudd, særlig blant ungdom og unge voksne.

– Forekomsten av nye sykehusinnleggelser, nye intensivinnleggelser og dødsfall har vært lav de siste ukene. Dette kan skyldes at vaksinasjon beskytter mange av de eldre og kronisk syke som har størst risiko for alvorlig forløp, skriver FHI.

– I de kommende ukene vil vaksinasjon også bidra til å redusere smittespredningen, skriver de videre.

Relatert