FØRST: Særlig to kommuner ligger an til å bli de første til å tilby alle innbyggerne vaksine.
FØRST: Særlig to kommuner ligger an til å bli de første til å tilby alle innbyggerne vaksine. Foto: Arne Rovick / TV 2

Derfor ligger Norge nå an til det beste vaksinescenarioet

Selv om det er forskjell på hvor langt de ulike kommunene har kommet i vaksineringen, mener FHI fortsatt at epidemien vil være nærmest utryddet i august.

Den aller første vaksinedosen i Norge ble gitt til 67 år gamle Svein Andersen på Ellingsrudhjemmet i Oslo i romjulen. Han fikk vaksinen fra Pfizer og BioNtech, som har vært helt sentral i det norske vaksineringsprogrammet.

Selv om vaksinasjonsprogrammet fikk en treg start i Norge, har farten tatt seg opp betraktelig.

Nå er over 1,6 millioner nordmenn vaksinert med første dose, mens over 750.000 er fullvaksinert.

Vaksineleveransene vil doble seg i løpet av sommeren, og FHI mener at vi fortsatt ligger an til å nå det mest optimistiske scenarioet.

Men hvor gamle er de eldste som fortsatt venter på vaksine i Norge nå? Når vil egentlig den første friske 18-åringen få tilbud om vaksine? Og hvilke kommuner vil trolig bli de første til å tilby alle over 18 år første dose?

Her er oversikten.

FØRSTE: Svein Andersen (67 ble også den første fullvaksinerte i Norge. Foto: Torstein Bøe / NTB
FØRSTE: Svein Andersen (67 ble også den første fullvaksinerte i Norge. Foto: Torstein Bøe / NTB

Relativt store forskjeller

Ifølge FHI er det fortsatt betydelige forskjeller mellom hvor langt kommunene har kommet i vaksineringen.

– Det er ganske stor forskjell i registreringene, fra rundt 25 prosent til rundt 40 prosent av befolkningen som har fått første dose, sier overlege Preben Aavitsland i FHI.

Utsira i Rogaland, som har 200 innbyggere og er Norges minste kommune i folketall, topper listen over kommuner som har satt flest vaksiner per person. Der har 43,8 prosent av innbyggerne fått første dose, hvorav 34,4 prosent av dem er fullvaksinert.

Kommunen har fortsatt ikke hatt et eneste smittetilfelle.

HALVVEIS: I Utsira, Norges minste kommune, har nesten 44 prosent av innbyggerne fått en eller to doser.
HALVVEIS: I Utsira, Norges minste kommune, har nesten 44 prosent av innbyggerne fått en eller to doser. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Rødøy kommune i Nordland har med sine 1300 innbyggere kommet kortest. Til sammenligning har 20,2 prosent av innbyggerne fått første dose, mens 9,4 prosent er fullvaksinert.

Om to uker får kommunen også en større leveranse, som vil jevne ut forskjellene, opplyser kommunen til sine innbyggere. Rødøy har for øyeblikket ingen med påvist smitte i kommunen.

Norges største kommuner kan fortsatt se langt etter å være på topplisten over å ha satt flest vaksinedoser i landet.

LITE SMITTE: Myken er en øygruppe i Rødøy kommune i Nordland. 19 personer har blitt bekreftet smittet i kommunen i løpet av pandemien.
LITE SMITTE: Myken er en øygruppe i Rødøy kommune i Nordland. 19 personer har blitt bekreftet smittet i kommunen i løpet av pandemien. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

Storbyene

Oslo, Bergen og Stavanger ligger henholdsvis på plass nummer 143, 281 og 302 på listen over hvor langt landets 356 kommuner har kommet med vaksineringen.

At kommuner som er små har kommet mye lenger med vaksineringen enn for eksempel Oslo, som har fått flere doser, kan ha en praktisk forklaring.

– Det er nok fordi det er vanskelig å fordele vaksiner helt matematisk korrekt når kommunene er så små og hetteglassene inneholder seks doser. Hvis for eksempel kommunen hver uke skal få åtte doser rent matematisk, får de i stedet to hetteglass, altså tolv doser, forklarer Aavitsland.

Da vi startet vaksineringen, ble også dosene fordelt på kommunene etter andelen innbyggere i den eldste aldersgruppen.

VAKSINE: For å øke kapasiteten har mange bygninger fått et nytt bruksområde. Bergenshallen er opprinnelig en kunstishall, men 13. april åpnet den som nytt vaksinesenter.
VAKSINE: For å øke kapasiteten har mange bygninger fått et nytt bruksområde. Bergenshallen er opprinnelig en kunstishall, men 13. april åpnet den som nytt vaksinesenter. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Den eldste som fortsatt venter

I 2021 oppjusterte FHI sitt anslag på hvor mange nordmenn de tror vil takke ja til koronavaksinen. De antar at oppslutningen blir 90 prosent på tvers av alle aldersgrupper.

FHI: Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet.
Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix
FHI: Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Personer over 60 år har høyest oppslutning, hvor 97 prosent har takket ja.

Det er vanskelig for FHI å svare konkret på hvor gammel den eldste i Norge er, som fortsatt venter på en vaksine.

– Det vet vi ikke. Men vi vet at det er veldig god oppslutning blant personer over 65 år, så i de aldersgruppene er det nok ikke mange som venter. Dermed er nok de eldste ventende rundt 60 år, sier Aavitsland.

Kommunen som vaksinerer de yngste aldergruppene nå, sett bort ifra personer med underliggende sykdommer, er Sarpsborg.

– I Sarpsborg holder man nå på med gruppe 8, som er friske 55 til 64-åringer, sier overlegen.

OMPRIORITERING: Regjeringen har besluttet å flytte unge voksne frem i vaksinekøen.
OMPRIORITERING: Regjeringen har besluttet å flytte unge voksne frem i vaksinekøen. Foto: Per Haugen / TV 2

Fullvaksinert innen august

Etter at risikogruppene og personer over 45 år er vaksinert, har regjeringen besluttet å endre vaksinestrategi. Da skal aldersgruppene 18 til 24 år og 40 til 44 år få tilbud om vaksine samtidig.

Den første friske 18-åringen i Norge får trolig tilbud om vaksine i slutten av juni, mener FHI.

Ifølge det nøkterne scenarioet vil alle i aldergruppen 18 til 44 i Norge få tilbud om første vaksinedose innen 1. august. FHI anslår at disse vil være fullvaksinerte innen 12. september.

I det optimistiske scenariet mener FHI at de samme aldersgruppene vil få tilbud om første dose innen 11. juli, og at de kan være fullvaksinerte innen 1. august.

– Hvordan ligger FHI an til å nå sitt mest optimistiske scenario?

– Vi ligger ganske bra an, sier Aavitsland.

Først ferdig med vaksineringen

Selv om mye fortsatt er usikkert, har Aavitsland en formening om hvilken kommune som ligger best an til å ha tilbudt alle innbyggerne over 18 år dose én dose først.

– Jeg tipper det blir Sarpsborg, sier Aavitsland.

På fredag opplyste imidlertid helsebyråden i Oslo at alle innbyggerne i hovedstaden vil få tilbud om første vaksinedose innen første uke av juli.

Effekten av vaksineringen vil ha effekt på smittespredningen, innleggelse og død lenge før hele Norge har blitt tilbudt en vaksine. Helsedirektoratet har vist til at andre land har begynt å få tydelig effekt av vaksineringen når rundt halve befolkningen er vaksinert.

FHI sier at det foreløpig er vanskelig å anslå hvor stor andel av befolkningen som må være vaksinert for at vi skal oppnå «god beskyttelse».

– Det vet vi ikke. Vårt mål er at alle voksne skal få et tilbud og så god informasjon at de kan ta et informert valg. Så langt har oppslutningen vært formidabel. Forsetter det sånn, vil epidemien være nærmest utryddet i august, sier Aavitsland.

SARPSBORG: Aavitsland mener Sarpsborg ligger godt an med vaksineringen. Oslo har også sagt at de vil tilby alle over 18 år vaksine innen første uken i juli.
SARPSBORG: Aavitsland mener Sarpsborg ligger godt an med vaksineringen. Oslo har også sagt at de vil tilby alle over 18 år vaksine innen første uken i juli. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Dette er vaksineleveransene fremover

Prognosene for samlet levering av Pfizer- og Moderna-vaksinene er slik, men kan bli endret:

 • Uke 20: 223.000 doser
 • Uke 21: 222.000 doser
 • Uke 22: 339.000 doser
 • Uke 23: 340.000 doser
 • Uke 24: 342.000 doser
 • Uke 25: 344.000 doser
 • Uke 26: 344.000 doser
 • Uke 27: 348.000 doser
 • Uke 28: 348.000 doser
 • Uke 29: 348.000 doser
 • Uke 30: 348.000 doser
 • Uke 31: 420.000 doser
 • Uke 32: 420.000 doser
 • Uke 33: 420.000 doser
 • Uke 34: 420.000 doser
 • Totalt: 5.226.000 doser

Kilde: FHI / Avitsland

Økning i leveranser

Hovedandelen vaksiner som er satt i Norge er Pfizer, men en del nordmenn har også blitt vaksinert med Moderna.

Ifølge lederen av Vaksineforsyningen ved FHI får vi gjennomgående flest doser av Pfizer i forhold til Moderna også i tiden som kommer.

– Fra oppstart av leveranser har det vært en gradvis oppskalering og økning av produksjonskapasitet hos vaksineprodusentene. Vi ser en betydelig økning i antall doser fra BioNTech og Pfizer i uke 22, sier Knut Jønsrud.

Per måned forventes det mellom 1,05 og 1,2 millioner doser Pfizer per måned og mellom 180.000 til 500.000 doser Moderna.

Fra mai til begynnelsen av august vil leveransene bli nesten doblet.

I tidsrommet fra mai til august forventes det at Norge totalt vil motta i overkant av 5,5 millioner doser av disse vaksinene, ifølge FHI.

– Prognosene for samlet levering av Pfizer- og Moderna-vaksinene er slik, men kan bli endret. Det er ikke sannsynlig at vi plutselig får mange flere, sier Aavitsland.

Relatert