FÅR BOT: Blir du tatt i å kjøre fortere enn seks km/t forbi gående, kan du vente deg en bot på 3000 kroner med de nye reglene som trer i kraft tirsdag. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
FÅR BOT: Blir du tatt i å kjøre fortere enn seks km/t forbi gående, kan du vente deg en bot på 3000 kroner med de nye reglene som trer i kraft tirsdag. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Raser mot maksfart på 6 km/t: – Kunstig og rigid

Frp-politiker Tor Andre Johnsen (Frp) mener fartsgrensen for el-sparkesykler og sykler på fortau er for lav. Samferdselsministeren kaller det en presisering av regelverket.

Tirsdag trådte det nye og mye omtalte regelverket for bruk av el-sparkesykkel i kraft.Loven som ble lansert i april, ble laget for å rydde opp i el-sparkesykkelkaoset i norske byer.Den gir kommunene rett til blant annet å lage soner på offentlig grunn hvor sparkesyklene må utplasseres og parkeres.Blant endringene kommer en fartsgrense