I RETTEN: Line Andersen i Oslo tingrett der hun går til privat søksmål mot sin arbeidsgiver NRK og krever erstatning for endring i arbeidsoppgaver etter at hun ble fjernet fra skjermen mot slutten av 2019. Foto: Stian Lysberg Solum
I RETTEN: Line Andersen i Oslo tingrett der hun går til privat søksmål mot sin arbeidsgiver NRK og krever erstatning for endring i arbeidsoppgaver etter at hun ble fjernet fra skjermen mot slutten av 2019. Foto: Stian Lysberg Solum

Andersen i SMS til lederne: «Fy faen, dere har dårlig stil»

Første dag i rettssaken mellom Line Andersen og NRK er over. I retten kom det frem hva Line Andersen skal ha skrevet til lederne sine i forkant av det mye omtalte sjakkmøtet i 2019.

Line Andersens advokat Tron Dalheim er i gang med sitt innledningsforedrag.

Han starter med å si følgende:

– Andersen er nå satt til å skrive artikler til nett og mobil. Hun har hatt en arbeidshverdag som er veldig annerledes enn hun hadde tidligere, og viser til påstanden om at hun er blitt omplassert.

På «tørkeloftet»

Videre sier han;

– Andersen var NRKs ansikt utad på viktige arenaer, mens hun nå er satt på «tørkeloftet».

Han går nærmere inn på punktet om endringsoppsigelse.

– Situasjonen frem til oktober 2019 har vært at hun har jobbet med større programlederoppgaver for NRK. For oss er det et poeng å gå inn på det. For hva er innholdet i arbeidsforholdet i dag? Hva var innholdet i arbeidsforholdet i 2019 sammenliknet med nå? Vi mener endringene er så markerte at NRK måtte via punktet om endringsoppsigelse, sier Dalheim.

Han trekker frem to sentrale momenter: En epost hvor beslutningen formidles, og et møte på tampen av 2020 hvor beslutningen begrunnes.

Det spilles av et lydspor fra dette møtet, hvor det ifølge Dalheim kommer frem at det er en anonym spørreundersøkelse som ligger til grunn for NRKs avgjørelse.

– Fy faen, dere har dårlig stil

Andersens advokat Dalheim kommer så inn på det mye omtalte sjakkmøtet i 2019.

Han viser til at Andersen ble presentert som programleder i forkant, og at hun så ble syk.

Dalheim leser så opp en mail fra Andersen hvor hun uttrykker frustrasjon over endringer som gjøres men hun selv er syk. Deretter blir det klart at Rolfsrud skal ta over, og nye pressebilder blir tatt.

I RETTEN: Tron Dalheim er Line Andersens advokat og holder innledningsforedrag tirsdag. Foto: Stian Lysberg Solum
I RETTEN: Tron Dalheim er Line Andersens advokat og holder innledningsforedrag tirsdag. Foto: Stian Lysberg Solum

– Andersen lurer på hva som foregår, fortsetter Dalheim.

– Hun er ikke med på bilder og blir ikke omtalt. Andersen får ikke tak i lederne sine, og sender derfor noen SMS-er hvor hun reagerer på det.

Hun skriver blant annet «Jeg nekter å bli behandlet som dette» og «Fy faen, dere har dårlig stil».

Andersen skal ha sett på dette som at hun var sparket fra sjakken. Etter dette møtes partene i det mye omtalte sjakkmøtet.

Andersens advokat går så inn på selve møtet, der det skal ha blitt høylytt diskusjon. Etter hvert forlater flere av partene møtet, inkludert Andersen, som ifølge Dalheim begynner å gråte.

– Rykter, innspill og drypp

Line Andersens advokat kommer så inn på den mye omtalte konflikthåndteringen og undersøkelsen av arbeidsmiljøet.

Dalheim refererer til en mail sendt fra NRKs sportsredaktør, Egil Sundvor, til Line Andersen, hvor han blant annet skriver:

«Jeg og Siss har sett på veien videre etter konflikten i sjakkredakjsonen, og det er en krevende situasjon. Vi trenger hjelp utenfra for å håndtere konflikten videre.»

Ifølge Andersens advokat reagerer Andersen på at det er Sundvor som engasjerer denne hjelpen utenfra, når Sundvor er, slik hun ser det, en del av konflikten.

Det er organisasjonspsykolog Astri Lindholm som engasjeres. Hun er også kalt inn som vitne senere i saken.

Advokat Dalheim viser så til at Siss Kvamme, tidligere HR-leder i Sporten, har maildialog med organisasjonspsykologen.

Der spør blant annet Kvamme «Kan flytting til annen avdeling være et alternativ?»

– Dette er en dialog på siden mellom Kvamme og konflikthåndtereren. Det er klar slagside. Man kommer med rykter, innspill og drypp, som gjør at vedkommende kan bli preget i måten hun ser på saken, sier Dalheim til retten.

Kritisk til redaktørens rolle

Advokat Jostein Jenssen, også han representant for Line Andersen, legger videre frem dokumentasjon som angivelig viser at Andersen ble holdt utenfor den prosessen som førte til at hun fikk nye arbeidsoppgaver.

Han viser til hovedverneombudets undersøkelse blant ansatte i Sporten.

– Det er problematisk at en anonym undersøkelse legges til grunn som et faktagrunnlag fra NRK, hevder advokat Jenssen.

I forbindelse med undersøkelsen, har hovedverneombudet en samtale med Andersen over Teams.

Dagen etter denne samtalen sender Andersen en bekymringsmelding til organisasjonsdirektøren.

Der skriver hun blant annet:

Konflikten jeg har er med Egil Sundvor. Jeg har ikke tillit til en prosess som er satt ut av Sundvor. Jeg er skikkelig bekymret for at dette er en prosess som skal brukes til å presse meg ut av NRK.

Denne meldingen skal ikke ha blitt besvart.

Advokat Jenssen runder av sitt innledningsforedrag med å slå fast følgende:

– Andersen er fratatt alle oppgavene hun har hatt, og hun er blitt holdt borte fra Sporten i over et halvt år. NRK har opptrådt på en måte som tydelig viser at hun er uønsket. Alt dette bygger på en anonym undersøkelse fra hovedverneombudet, som ingen kan overprøve.

Fire dager lang rettssak

Rettsaken mellom Andersen og NRK går over de neste fire dagene i Oslo tingrett. Der skal retten ta stilling til om det foreligger en ulovlig endringsoppsigelse, og om Andersen har krav på erstatning.

En rekke vitner er kalt inn, og vil stille i vitneboksen de neste dagene. Flere av vitnene står på både Andersens og NRKs liste, deriblant sportsdirektør Egil Sundvor.

Line Andersen og NRK gir sine partsforklaringer onsdag.

Relatert