MER UTBYGGING: Regjeringen åpner for mer bygging i strandsonen, varsler distriktsminister Linda Hofstad Helleland i en tale til Høyres landsmøte lørdag.
MER UTBYGGING: Regjeringen åpner for mer bygging i strandsonen, varsler distriktsminister Linda Hofstad Helleland i en tale til Høyres landsmøte lørdag. Foto: Kari Hamre

Regjeringen åpner for mer bygging i strandsonen

– Det er en tydelig beskjed til statsforvalterne om å holde fingrene unna det som det lokale selvstyre, sier distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Det kommer frem i talen fra distriktsminister Linda Hofstad Helleland til Høyres landsmøte lørdag.

– Nok en gang lytter vi til dere i ønske om å få større makt over å bygge og utvikle egen kommune. På fredag vil regjeringen i Statsråd vedta nye retningslinjer for mer differensiering av bygging i strandsonen. Det skal gis økt handlingsrom for å tillate utbygging i spredtbygde områder med lavt utbyggingspress, sier Helleland.

De siste 50 årene har det vært forbudt å bygge i 100-metersbeltet langs sjøen. Kommunene kan likevel planlegge for utbygging dersom de tar særlige hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne interesser.

I fjor sendte regjeringen nye retningslinjer for strandsonen ut på høring. Retningslinjene vil erstatte dagens statlige planretningslinjer som ble vedtatt for ti år siden.

– For Høyre forstår at Norge er mer enn Aker Brygge. Derfor viderefører vi strenge regler i Oslofjorden og ned langs Sørlandet. Men alle andre kommuner kan nå med gode planer og de nye retningslinjene i hånden bli herre i eget hus, også i strandsonen, sier distriktsministeren.

Saken oppdateres!