FORTSATT FENGSLET: Drapsdømte Viggo Kristiansen (41) har fått saken sin gjenåpnet, men lagmannsretten ville likevel ikke løslate ham.
FORTSATT FENGSLET: Drapsdømte Viggo Kristiansen (41) har fått saken sin gjenåpnet, men lagmannsretten ville likevel ikke løslate ham. Foto: Eivind Pedersen

Er i gang med ny etterforskning – vurderer nye avhør

En gruppe etterforskere fra Oslo politidistrikt jobber denne våren med nye undersøkelser i den 21 år gamle drapssaken. Det kan også bli aktuelt å gjøre nye avhør.

Det er snart tre måneder siden drap- og voldtektsdømte Viggo Kristiansen (41) fikk sin straffesak gjenåpnet.

Gjenopptakelseskommisjonen mener det er en rimelig mulighet for at Kristiansen ville blitt frifunnet om dommerne i 2002 var kjent med bevisene som i dag foreligger i saken.

Nå ligger ballen hos Oslo statsadvokatembeter, som overtok saken fra sine kolleger i Agder da den ble gjenåpnet.

Slik har de jobbet

Statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg har brukt de siste ukene på å sette seg inn i den omfattende etterforskningen.

I løpet av noen måneder skal de foreslå for Riksadvokaten om det skal gjennomføres en ny rettssak, eller om Kristiansen skal frifinnes uten ny bevisførsel.

RUTINERT: Statsadvokat Andreas Schei, her avbildet i 2018, har ført mange alvorlige straffesaker for retten, men få er like omfattende og kompliserte som Baneheia-saken.
RUTINERT: Statsadvokat Andreas Schei, her avbildet i 2018, har ført mange alvorlige straffesaker for retten, men få er like omfattende og kompliserte som Baneheia-saken. Foto: Terje Pedersen / NTB

Schei opplyser at de begge har blitt skjermet fra mange av sine vanlige oppgaver for å få tid til Baneheia-saken.

– Etterforskningen vi setter oss inn i, er i utgangspunktet avsluttet. Mye av det vi har brukt tid på så langt, sammen med politiet, har vært å vurdere hva som er mulig å gå videre med og undersøke nærmere, sier Schei.

– Hvordan har den jobben vært så langt?

– Det er mange etterforskningsskritt som ikke lenger er aktuelle. Opp mot telebeviset, for eksempel, er det helt andre tekniske løsninger i dag, sier han.

– Når det gjelder en del andre tekniske undersøkelser, er det et problem at vi ikke lenger har tilgang til deler av beslaget. Også en del vitner er det uaktuelt å avhøre nå, på grunn av den tiden som har gått.

– Er det frustrerende for dere?

– Det har vært gjort et stort arbeid fra politiets side den gangen, og det er klart at det er ting som ville eller kunne vært gjort annerledes i dag, sier han.

TUNG TID: De grusomme drapene på Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i mai 2000 preget hele landet.
TUNG TID: De grusomme drapene på Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i mai 2000 preget hele landet. Foto: Morten Holm / NTB

Reiste til Baneheia

Schei bekrefter samtidig at det er besluttet å gjennomføre konkrete etterforskningsskritt i saken, men han ønsker ikke å si noe om hva slags etterforskning det er snakk om.

– Du har tidligere sagt at mobilbeviset og DNA-beviset er naturlige områder å se nærmere på. Gjøres det nye undersøkelser av disse bevisene?

— Jeg ønsker ikke å komme inn på hva som etterforskes nærmere per nå, sier Schei.

Oslo politidistrikt har ikke villet svare på hvor mange etterforskere som jobber med Baneheia-saken denne våren, men Schei opplyser at det er «nok folk» og «veldig flinke folk».

Selv var Schei og Øverberg på tur til Baneheia i forrige uke for å orientere seg i området og på åstedet.

– Det var nyttig for vår del å få noen referanser på ting, sier Schei.

Vurderer nye avhør

– Er det aktuelt å gjennomføre nye avhør i saken?

– Ja, det er noe vi vurderer, men det blir i så fall ikke så mange.

– Hva slags vitner er det i så fall snakk om?

– Det ønsker jeg ikke å gå inn på nå.

– Er det aktuelt å gjennomføre nye avhør med Viggo Kristiansen og/eller Jan Helge Andersen?

– Det får vi komme tilbake til.

Anket til Høyesterett

Kort tid etter at saken ble gjenåpnet, begjærte Kristiansen seg løslatt for første gang. Årsaken til at han ikke tidligere har søkt om prøveløslatelse, er ifølge 41-åringen at han først ønsket å bevise sin uskyld.

Nå som saken er gjenåpnet, er han overbevist om at han ikke vil bli dømt igjen.

Derfor var det et nederlag for Kristiansen da Borgarting lagmannsrett besluttet at han skal sitte fengslet i påvente av hva som skjer med den gjenåpnede straffesaken.

Som hovedregel skal en domfelt løslates dersom saken deres blir gjenåpnet, men retten mente at hensynet til samfunnets behov for å vernes fra Kristiansen måtte veie tyngre.

Fredag leverte Kristiansen sin anke til Høyesterett.

Statsadvokatene har motsatt seg løslatelse og vil gi en kort kommentar til Kristiansens anke før Høyesterett vurderer saken.

Vil bruke måneder

Parallelt skal Schei og Øverberg altså avgjøre om de mener det bør gjennomføres ny rettssak.

– Når leverer dere en innstilling til Riksadvokaten?

– Det er vanskelig å svare på, sier Schei.

– Før sommeren?

– Vi har tidligere sagt at vi skal bli ferdige i løpet av noen måneder, og det er fremdeles det vi ser for oss.

Både Kristiansen og de pårørende har gitt uttrykk for at de ønsker en ny hovedforhandling.

Kristiansen er dømt til forvaring i 21 år for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Han har hele tiden nektet straffskyld.

Forvaringstiden til Kristiansen utløper 12. september. Skal forvaringen forlenges, må påtalemyndigheten reise sak innen 12. juni. Schei ønsker ikke å kommentere hvordan de ser på det spørsmålet en måned før fristen.

Kristiansens tidligere kamerat, medtiltalte Jan Helge Andersen (40), ble dømt til 19 års fengsel. Han har sonet ferdig.

Relatert