OSLO 20161020
Elever på videregående skole. Tenåringer.
Lærer og elev i klasserom. Undervisning i faget religion og etikk. 
Foto: Thomas Brun / NTB
NB! MODELLKLARERT
OSLO 20161020 Elever på videregående skole. Tenåringer. Lærer og elev i klasserom. Undervisning i faget religion og etikk. Foto: Thomas Brun / NTB NB! MODELLKLARERT Foto: Thomas Brun
Mening

Høyre har ambisjoner for hver enkelt elev: Vil prøve ut nivådeling i skolen

Vi må ta et oppgjør med A4-skolen. Alle elever er ulike og fortjener utfordringer på sitt nivå. Nå vil Høyre legge til rette for at flere kan få den tilpassede undervisningen de har krav på.

På samme måte som noen barn og ungdommer henger litt etter med brøkregningen, er det noen barn som ligger litt foran. Alle er forskjellige, og alle lærer ulikt. Men selv om alle er forskjellige, vet vi at alle kan mestre, og alle kan lære. Derfor er det viktig at vi ser hver enkelt elev og kan gi hver enkelt elev utfordringer og undervisning som gjenspeiler deres faglige nivå.

Hvert år går ca. 10.000 elever ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Samtidig vet vi at det er ca. 90 000 elever som har stort læringspotensial i grunnskolen. Skolen må tilrettelegge for begge disse to elevgruppene, slik at alle elever får oppleve mestring og læringsglede. Ulike behov må møtes ulikt.

STORTINGSREPRESENTANT: Mathilde Tybring-Gjedde.
STORTINGSREPRESENTANT: Mathilde Tybring-Gjedde. Foto: Ole Berg-rusten

Det viktigste arbeidet skjer hver dag i klasserommet. Mange lærere jobber godt med varierte undervisningsformer og ulik pedagogikk for å nå ut til å alle elever. Samtidig er det mange skoler som ønsker å prøve ut nye måter å organisere og tilpasse undervisningen på, men som er usikker hvordan dette bør gjøres og hvilken effekt det har for elevene.

Høyre tar derfor til orde for at flere skoler kan prøve ut mer nivådifferensiering blant elevene i enkelte fag - i en kortere periode. Gjennom å ha forsøk med mer organisatorisk og pedagogisk differensiering på ulike skoler, kan vi lære mer om god tilpasset opplæring.

Forsøk med nivådifferensiering kan for eksempel betyr at elever som trenger litt ekstra tid i brøkregning får jobbe med det i en uke til. At elever i 6 A og 6B som trenger større utfordringer i norsk får jobbe med et skriveprosjekt de kan fordype seg i. Eller at elever som trenger litt ekstra leseundervisning får intensivopplæring i litt mindre grupper.

STATSRÅD: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.
STATSRÅD: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. Foto: Vidar Ruud

Dette gjøres allerede på mange skoler, men det er for lite systematikk.

Det er viktig å understreke at alle elever, uavhengig av faglig nivå, skal fortsatt gå i samme klasse. Høyre er opptatt av det sosiale fellesskapet på skolen, og vil derfor ikke ha permanent nivåinndeling i fagene. Men vi vil at flere skoler og lærere får mulighet til å organisere undervisningen annerledes i kortere perioder - og at vi forsker på hvilken effekt det har for elevenes trivsel og læring.

Valg av nivå kan for eksempel avtales mellom lærer og elev på ungdomstrinnet, og elevene skal selvfølgelig få mulighet til å flytte seg mellom nivåene dersom de ønsker det. Det viktigste er at flere elever får utfordringer tilpasset eget faglige nivå.

Med Høyre i regjering har kunnskap i skolen vært noe av det viktigste vi har jobbet med i 8 år. Vi har innført en rekke tiltak for å sørge for at flere barn og unge lærer seg å lese, regne og skrive skikkelig, og ikke minst fullfører skolen. Siden vi kom i regjering har vi fått over 4500 flere kvalifiserte lærere i skolen, og vi håper dette vil gjøre det lettere for skoler å prøve ut nye måter å organisere undervisningen og styrke den pedagogiske praksisen.

Det er viktig at vi sørger for at alle elever får den undervisningen og opplæringen de har rett på. Alle elever kan mestre, og alle elever kan lære.

Høyre har ambisjoner for hver enkelt elev. En kunnskapsskole gir muligheter for alle.