Dette er den betente konflikten mellom Line Andersen og NRK

De neste fire dagene skal Oslo tingrett ta stilling til om NRK har foretatt en omplassering av Line Andersen, og om den er en ulovlig endringsoppsigelse.

I februar kom nyheten om at NRK-profil Line Andersen (47) saksøker sin egen arbeidsgiver for ulovlig endringsoppsigelse, og at hun krever erstatning.

Andersen, som har vært tilknyttet statskanalen siden 2004, forsvant fra skjermen på tampen av 2019, etter å ha blitt tatt av sjakksendingene.

Meklingen mellom Andersen og NRK førte ikke frem, og tirsdag møtes partene i Oslo tingrett. Rettssaken starter klokken 09.30.

– Omplassert til nett og mobil

I sluttinnlegget til Oslo tingrett lister Andersen gjennom sin advokat Tron Dalheim opp en rekke påstander som retten skal ta stilling til de neste fire dagene:

  • NRKs beslutning om å omplassere Andersen til arbeid med nett og mobil, er utenfor rammen av hennes arbeidsforhold.
  • NRK har ikke gitt en saklig begrunnelse, ei heller fylt formkravene i arbeidsmiljøloven.
  • Som følge av ugyldig oppsigelse krever Andersen erstatning etter arbeidsmiljøloven § 15-12 andre ledd.

I sluttinnlegget fra Andersens advokat står følgende:

«Omplasseringen av Andersen er en oppsigelseslignende og inngripende endring i hennes arbeidsforhold gjennom mange år, og har et klart element av degradering og ydmykelse. Dette skjerper kravene til arbeidsgivers saksbehandling ved utøvelse av styringsretten».

Med styringsrett menes arbeidsgivers rett til å fordele og organisere arbeidsoppgaver på arbeidsplassen.

Kritisk til NRKs bruk av styringsretten

Andersen hevder at bruken av styringsretten er urettmessig:

  • NRK har tatt sin beslutning basert på utilstrekkelige grunnlag, som anonyme uttalelser, lite åpenhet og manglende mulighet for imøtegåelse.
  • Andersen har ikke kunnet ha tillit til prosessene, som hun mener har vært mangelfulle og lite gjennomsiktige, noe hun også mener gir grunn til å tro at det er tatt utenforliggende hensyn.

Videre hevder hun at en bekymringsmelding fra Andersen selv til NRKs organisasjonsdirektør skal være en del av grunnlaget for omplasseringen.

Det mener Andersen via sin advokat at er i strid mot ytringsfriheten og vern mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver.

– Uro og konflikt

NRK bestrider via sine advokater alle påstandene fra Andersen i sitt sluttinnlegg.

De mener de har handlet innenfor sin styringsrett:

  • Andersen er ansatt som journalist i Sporten, og da lager man innhold til flere plattformer, som tv, radio og nett. Følgelig er hun ikke omplassert.
  • Andersen er midlertidig satt til å få opplæring i nyhetsproduksjon for nett. Bakgrunnen for det er det psykososiale arbeidsmiljøet i Sporten.
  • NRK har plikt til å ivareta arbeidsmiljøet til de ansatte, og skal tilrettelegge slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger.

Kanalens advokater utdyper følgende i sluttinnlegget:

«Arbeidsmiljøet i Sporten har i flere år vært preget av uro og konflikt knyttet til Line Andersens atferd og påvirkning på andre ansatte. Ledelsen har tatt opp dette med Andersen, uten at det har ført til noen endring.»

Forsvant fra sjakken

Videre viser de til da Andersen ble tatt av sjakksendingene:

«Høsten 2019 oppsto det en konflikt mellom Line Andersen og medlemmer i sjakkredaksjonen som for flere ansatte var uholdbar. Andersen kunne på denne bakgrunn ikke settes på de tre siste sendedagene av sjakksendingene og etter hvert den påfølgende julesjakken».

De viser videre til at det ble igangsatt en konflikthåndteringsprosess, som Andersen ikke deltok i.

Det ble gjort samtaler med ansatte, og det var ifølge advokatene «en tydelig uløst arbeidskonflikt i Sporten, som Andersen etter NRKs syn ikke bidro til å finne en løsning på.»

Det er blant annet disse påstandene fra NRK en rekke vitner er kalt inn for å forklare seg om gjennom rettssaken.

God kveld Norge har vært i kontakt med Line Andersen, som ikke ønsket å kommentere saken.

Relatert