JAKTER PÅ SVINDLERE: Lotteritilsynet har på rekordtid delt ut over 2,1 milliarder kroner i koronastøtte. Noen har forsøkt å svindle til seg penger. Foto: Lotteritilsynet
JAKTER PÅ SVINDLERE: Lotteritilsynet har på rekordtid delt ut over 2,1 milliarder kroner i koronastøtte. Noen har forsøkt å svindle til seg penger. Foto: Lotteritilsynet

Milliarder utdelt i koronastøtte - frykter svindlere utnytter ordning

Lotteritilsynet har delt ut over to milliarder kroner i koronastøtte. To organisasjoner er politianmeldt, og flere sjekkes nå av tilsynet som erkjenner at svindel kan være vanskelig å avdekke.

I fjor fikk frivillige organisasjoner og idrettslag utbetalt drøyt 2,1 milliarder kroner i koronastøtte.

Lotteritilsynet utbetalte midler til drøyt 9300 organisasjoner for perioden 5. mars til 31. desember 2020. Når et høyt antall utbetalinger skal skje raskt, reduserer dette mulighetene for grundig kontroll erkjenner tilsynet.

Maskinell kontroll

– Ut fra antall saker totalt, er det en høy andel som utbetales etter maskinell kontroll, sier Marianne Alværen Torset, seniorrådgiver i avdeling Frivillighetsstøtte ved Lotteritilsynet.

– Hvor god er da kontrollen for å avdekke svindel?

KRISEPAKKER: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) har ønsket effektiv og rask utbetaling. Det medfører økt risiko for svindel. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB.
KRISEPAKKER: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) har ønsket effektiv og rask utbetaling. Det medfører økt risiko for svindel. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB.

– Det er klart at ordningen bygger på tillit, og dersom noen ønsker å misbruke ordningen for å få tilgang til midler, kan det være vanskelig å avdekke, erkjenner Torset.

Torset sier tilsynet måtte finne en balanse mellom rask utbetaling og et tilfredsstillende kontrollnivå.

– Vi kan ikke ha et ordinært kontrollnivå når pengene skal så raskt ut.

– Er dere bekymret for at noen svindlere går «under radaren»?

– Det er selvsagt noe vi alltid er bekymret for, og risikoen øker jo når det er ordninger med stort omfang og det skal gå fort, sier Torset,

Politianmeldt

– Lotteritilsynet har politianmeldt to forhold, og vi har noen flere saker som vi jobber med og som kan bli anmeldt, sier Torset.

ETTERFORSKER MULIG SVINDEL: Lotteritilsynet har sendt to saker til Økokrim. Og flere kan være på vei. Foto: Tore Meek
ETTERFORSKER MULIG SVINDEL: Lotteritilsynet har sendt to saker til Økokrim. Og flere kan være på vei. Foto: Tore Meek

Det handler om enten mistanke om forsøk på svindel, eller mistanke om svindel.

Lotteritilsynet har nå plukket ut 60 organisasjoner som har mottatt til sammen 40 millioner kroner i koronastøtte.

– Disse skal nå gjennom en såkalt etterkontroll. De er plukket ut av ulike grunner, noen er basert på tips, noen har fått utslag i analysene våre eller vi kan ha avdekket at de feilaktig har fått utbetalt koronastøtte, forklarer Torset.

Hun påpeker at dette ikke er en «mistenkt-liste»; fellestrekket er at de ønsker mer dokumentasjon fra de. Hun mener at behovet for etterkontroller er lavt tatt i betraktning at nærmere 9300 organisasjoner har fått utbetalt støtte.

– Vår erfaring er at det er lite omfang av misbruk, men det er klart at vi kan ikke utelukke at det er flere enn de vi har klart å avdekke.

Etterkontroller

Hun påpeker at erfaringen er at misbruk i støtteordningene er lavt, og mange års erfaring gjør at tilsynet har høy tillit til frivillig sektor.

FØLGER MED: Marianne Alværen Torset, seniorrådgiver i avdeling Frivillighetsstøtte ved Lotteritilsynet, mener at de som ønsker å svindle til seg koronastøtte kan lure systemet som baserer seg på tillit. Foto: Lotteritilsynet
FØLGER MED: Marianne Alværen Torset, seniorrådgiver i avdeling Frivillighetsstøtte ved Lotteritilsynet, mener at de som ønsker å svindle til seg koronastøtte kan lure systemet som baserer seg på tillit. Foto: Lotteritilsynet

– Hadde det vært en ordinær tilskuddsordning, ville vi nok behandlet en høyere andel av søknadene manuelt før utbetaling. Vi har mulighet til å øke kontrollnivået i ettertid ved å gjennomføre flere etterkontroller.

Alle søknadene går igjennom en velutviklet maskinell kontroll der tilsynet bruker egne erfaringstall og andre registerdata, opplyser Torset.

– I tillegg plukker vi ut en høy andel av søknadsbeløpet til manuell forkontroll. Disse kontrollene har avdekket det vi mener er forsøk på svindel. Videre har vi etablert et godt samarbeid med Økokrim for å forebygge svindel, opplyser Torset.

Avhengig av tips

– Vi har fått i overkant av 30 tips. Noen har ført til etterkontroll, noen til tilbakebetaling og noen er det ikke grunn til å gå videre med. En av de politianmeldte sakene kom som tips.

Torset sier at tilsynet publiserer utbetalingsliste som ofte fører til oppslag i lokale medier. Det gjør at enkelte kan reagere med tips til tilsynet.

ØNSKER TIPS: Lotteritilsynet tar i mot tips om noen kjenner til mulig svindel av en kompensasjonsordning som i stor grad er basert på tillit. Foto: Lotteritilsynet
ØNSKER TIPS: Lotteritilsynet tar i mot tips om noen kjenner til mulig svindel av en kompensasjonsordning som i stor grad er basert på tillit. Foto: Lotteritilsynet

Hun sier tilsynet er svært interessert i seriøse tips om mulig svindel.

Om du vil se hvem som har søkt i ditt distrikt eller søke på konkrete organisasjoner og laste ned en fullstendig oversikt fra Lotteritilsynet, så kan du trykke her. Da kan du laste ned en oversikt som viser alle som har søkt koronastøtte og hvor mye de har fått innvilget. Du kan også se hvem som har søkt og fått avslag.

Mer om ordningene kan du lese her, på Lotteritilsynets sider.

Krisepakker

Det ble i fjor lansert tre krisepakker rettet inn mot arrangører i frivillig-, kultur- og idrettssektoren som måtte avlyse, stenge eller utsette arrangement på grunn av korona.

Man kunne søke kompensasjon for tapte billettinntekter, deltakeravgifter og inntektsbortfall fra arrangement og annen spesifisert aktivitet som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med covid-19- utbruddet.

Relatert