PLANLAGT: I 2019 holdt Rammstein en konsert på Ullevaal Stadion. I slutten av juli 2022 skal de etter planen spille på Bjerke travbane. Foto: Lise Åserud / NTB
PLANLAGT: I 2019 holdt Rammstein en konsert på Ullevaal Stadion. I slutten av juli 2022 skal de etter planen spille på Bjerke travbane. Foto: Lise Åserud / NTB

Vil åpne for konserter med hurtigtesting – utfordringene står i kø

Testing skal være løsningen for uvaksinerte konserttilskuere. Men allerede nå skaper det store utfordringer.

Koronasertifikatet kan bli sentralt i gjenåpningen av Norge ved at personer som har vært smittet og vaksinerte kan få stadig flere lettelser.

Det kan oppleves diskriminerende å bli utestengt fra arenaer for folk som faller utenfor disse gruppene. Som et kompenserende tiltak, skal derfor også sertifikatet vise om du har testet negativt.

Spørsmålet er hvordan dette skal gjennomføres i praksis. Hvor lenge er et negativt prøvesvar gyldig, har vi tilstrekkelig testkapasitet og hvem skal egentlig ta regningen?

Er det i det hele tatt trygt å slippe inn uvaksinerte som har testet negativt på et arrangement?

Både Helsedirektoratet og FHI mener det er flere store utfordringer rundt testordningen i koronasertifikatet.

Den største utfordringen

Helsedirektoratet og FHI har anbefalt at koronasertifikatet kan brukes til å arrangere større offentlige arrangementer, cruise og pakkereiser.

Regjeringen har imidlertid «større ambisjoner», men har foreløpig ikke skissert hva de mener sertifikatet kan brukes til.

Helsedirektoratet, som leder arbeidet med koronasertifikatet, forteller at de ser flere utfordringer knyttet til hvordan testordningen skal fungere.

– Den største utfordringen er logistikken knyttet til testing i forbindelse med arrangementer, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Helsedirektoratet ser for seg at adgangstesting for publikum til arrangementer skjer i regi av arrangøren.

Hvordan potensielt flere tusen deltakere skal testes i forkant av en konsert uten at det oppstår kaos er et annet problem.

– Det kan være utfordrende å gjennomføre og veilede testing av mange deltagere på kort tid. Registrering og håndtering av eventuelle positive tester vil også kreve gode forberedelser, mener han.

FESTIVAL: Artisten Sivert Høyem da han under Trænafestivalen 2009. Foto: Tore Meek / NTB
FESTIVAL: Artisten Sivert Høyem da han under Trænafestivalen 2009. Foto: Tore Meek / NTB

Må ta et stort ansvar

– Må kostandene ved adgangstesting dekkes av deltakeren eller av arrangøren?

– Dette har vi ikke tatt endelig stilling til, men det vil trolig være nødvendig at arrangøren tar et stort ansvar for gjennomføringen av smittevernet på eget arrangement, inkludert adgangstesting, sier Nakstad.

Videre krever en slik ordning at prøvetaking og avlesing av testen skjer i påsyn av kvalifisert personell på stedet.

En negativ test gir dessuten bare et øyeblikksbilde og vil derfor kunne brukes i svært begrenset tid.

– En negativ test er lite pålitelig når det har gått mer enn 24 timer etter at den ble tatt, sier Nakstad.

HURTIG: Det er mest sannsynlig at hurtigtester ved adgangstesting til arrangementer. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
HURTIG: Det er mest sannsynlig at hurtigtester ved adgangstesting til arrangementer. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Vil ikke fange opp alle

Adgangstestingen skal etter all sannsynlighet gjennomføres med hurtigtester, opplyser Helsedirektoratet.

Testene har flere ganger fått kritikk for å være unøyaktige med stor risiko for falskt positivt og falskt negativt svar.

Folkehelseinstituttet forteller at de anslår ulik risiko knyttet til bruk av hurtigtester fordelt på de ulike periodene man går gjennom når man er smittet. De mener testene er godt egnet til jevnlig testing av større grupper.

Slik beregner FHI sannsynligheten for at hurtigtestene viser feil resultat:

  • I den aller mest smittsomme perioden som varer to til tre dager vil hurtigtester fange opp over 90 prosent av de som er smittet, mot 98 prosent ved bruk av PCR.
  • I perioden fra virusmengden begynner å øke til man ikke lenger er smittsom, vil antigentestene sannsynligvis fange opp over 80 prosent av smittede.
  • I perioden etter at man har sluttet å være smitteførende, mens man fremdeles skiller ut virusrester, vil PCR fange opp langt flere enn hurtigtestene, men disse spiller liten rolle i smittespredningen.

Kilde: Overlege Trude Margrete Arnesen / FHI

– Ved hurtigtesting vil man fange opp en svært stor andel av de som kan være smitteførende. Så lenge testen tas rett før arrangementet vil det ha en svært stor risikoreduserende effekt, men det vil likevel ikke fange opp alle, sier Trude Margrete Arnesen, som er overlege ved FHI.

Overlegen får støtte av Nakstad.

– Hurtigtester er pålitelige når man skal finne personer som har så mye virus i nesehulen at de er smitteførende. De vil slå ut ved økte virusmengder i nesen, selv om man enda ikke har utviklet symptomer, sier han.

Selv om Helsedirektoratet mener det sannsynlig å bruke hurtigtesting ved adgang til arrangementer, er ikke FHI like sikre.

– Hvorvidt man vil velge å ta dette i bruk for arrangementer er det for tidlig å si noe om per nå, sier Arnesen.

Dagens antallsbegrensninger på arrangement

  • 100 personer innendørs hvor alle i publikum sitter i faste, tilviste plasser.
  • 200 personer utendørs der publikum ikke sitter i faste, tilviste plasser.
  • 600 personer utendørs der publikum sitter i faste, tilviste plasser, fordelt på grupper/ kohorter på inntil 200 personer. Det skal være minst to meter avstand mellom kohortene og det må være minst en meter mellom deltagerne i hver kohort.
  • Deltakerne må kunne holde minst én meter til andre.

Kilde: FHI

Et spørsmål om testkapasitet

Arnesen forteller at hun ser flere andre store utfordringer knyttet til testing som et kompenserende tiltak.

– Det vil blant annet bli utfordringer med testkapasitet og med å få testresultatene overført til sertifikatet raskt nok. Dette er blant avklaringene som gjøres rundt koronasertifikatordningen, sier Arnesen.

Denne uken skrev TV 2 om at testkapasiteten og smittesporingsarbeidet var på bristepunktet i Porsgrunn og Skien kommune.

Dersom en kommune er belastet med høyt smittetrykk, er det lite sannsynlig at de vil ha kapasitet til å kunne stille med kvalifisert personell også til arrangementer. De må prioritere oppfølging av personer som mistenker smitte.

– Vi har ikke kapasitet til å teste alle hele tiden. Kapasitet er blant spørsmålene vi har diskutert rundt arbeidet med koronasertifikat, og dette er ennå ikke landet, sier Arnesen.

Nakstad er enig i at den enkelte kommunenes TISK-apparat ikke skal belastes med denne typen tester.

– Dette er noe arrangører kan gjennomføre i henhold til krav satt fra myndighetene.

TEST: Av 5000 deltakere testet bare 6 konsertdeltakere positivt etter en prøvekonsert i Barcelona. Forskerne mistenker at fire av dem ikke ble smittet på arrangementet. Foto: Lluis Gene / AFP
TEST: Av 5000 deltakere testet bare 6 konsertdeltakere positivt etter en prøvekonsert i Barcelona. Forskerne mistenker at fire av dem ikke ble smittet på arrangementet. Foto: Lluis Gene / AFP

Prøvekonsert i Norge

Det har blitt gjort flere studier i andre land hvor man har avholdt testkonserter med flere tusen deltakere for å få innblikk i smitterisikoen for store arrangementer.

Etter en konsert i Barcelona, konkluderte forskerne med at de ikke så mer smitte blant deltakerne enn i den generelle befolkningen. Konserten ble gjennomført med adgangstesting, uten avstandsbegrensninger og med munnbind, melder BBC.

FHI skal også gjennomføre flere testkonserter med til sammen opptil 15.000 tilskuere i juni. Hensikten er å undersøke om det er trygt å gjennomføre store arrangementer ved å teste publikum før konsertstart.

Atle Fretheim, fagdirektør og professor i FHI og leder av konsertprosjektet, har sagt til TV 2 at deltakerne skal være unge, friske folk uten underliggende sykdommer. Etter planen skal bare halvparten gå på konsert og halvparten ikke.

Den ene gruppen må ta en hurtigtest før de får komme på konsert, mens den andre gruppen skal leve livet sitt som normalt. I ettertid skal alle deltakerne fra begge grupper ta en vanlig koronatest, en såkalt PCR-test.

– Da får man svar på om det er mer risiko for smitte om man går på konsert enn om man kun lever livet som man vanligvis ville gjort den dagen, sa Fretheim.

Relatert