Utvalget anbefaler ikke videre bruk av AstraZeneca og Janssen

Utvalget anbefaler i stedet å gjøre vaksinene tilgjengelig utenfor programmet, men er delt i synet på hvilke kriterier som skal legges til grunn for slik bruk.

Mandag klokka 10.00 overleverte Lars Vorland rapporten fra ekspertutvalget til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).Utvalget har vurdert konsekvensene av å bruke eller ikke bruke virusvektor-vaksiner som AstraZeneca og Janssen i Norge.Rapporten landet på konklusjonen om å ikke anbefale at vaksinene brukes i det norske koronavaksinasjonsprogrammet. Utvalget anbefaler imidlertid å gjøre vaksinene tilgjengelig utenfo