Krisescenarioet har nærmest forduftet – derfor er FHI overrasket

Vaksinen er veien ut av pandemien. Men en vaksinedetalj har likevel bekymret FHI, og potensielt truet gjenåpningen.

Selv om studiene lenge har tydet på at vaksinen har god effekt, kom nyheten alle vaksineeksperter har ventet på fra Israel torsdag morgen.

Etter omfattende vaksinering, har tallene for alvorlig sykdom, innleggelser, død og smittespredning stupt i Israel.

For første gang kan en studie vise at massevaksinering tilnærmet har utryddet viruset i et land. Preben Aavitsland i FHI sparte ikke på kruttet og kalte det «et mirakel».

Selv om ekspertene hele veien har vært klare på at vaksinering har vært veien ut av krisen, har nye mutasjoner og varianter alltid truet gjenåpningen.

Nå mener flere forskere at mye tyder på at mRNA-vaksinene, som er vaksinene vi bruker i Norge, også er effektive mot de nye variantene av korona.

Mister ikke effekt

– Vaksinene som vi nå bruker synes å virke på alle de forskjellige mutantene av viruset vi har fått allerede, sier professor i medisinsk biologi, Ørjan Olsvik.

Han viser til at den siste studien fra Israel også fant at vaksinen har svært god effekt mot den britiske varianten, som dominerer flere steder i Norge.

– Når vi vaksinerer mot spike-proteinet (piggene på utsiden av viruset. Red.anm.), så ser det ut til at det tåler en del mutasjoner uten at vaksinen mister sin effekt, sier Olsvik.

Han legger ikke skjul på at også han er svært begeistret over resultatene fra Israel.

– Toppeksperter har løftet tommelen opp, og når jeg leste studien selv så hadde jeg ingenting å sette fingeren på. Å se dette arbeidet og at vi har gode muligheter til å klare dette... Det er en veldig fin dag i dag, sier han.

EFFEKTIV: Ekspertene mener at vaksinen har svært god effekt.
EFFEKTIV: Ekspertene mener at vaksinen har svært god effekt. Foto: Michel Euler / AP

Gir bred beskyttelse

I Israel har de oppnådd flokkimmunitet i samfunnet, som hindrer smittespredning også blant dem som ikke er vaksinert.

– Dette skjer på et ganske mye tidligere tidspunkt enn vi tidligere fryktet, og det er en kjempegod nyhet, sier Geir Bukholm i FHI.

Smitteverndirektøren tror i likhet med kollega Preben Aavitsland at vi kommer til å oppnå samme flokkimmunitet i Norge i juli, forbeholdt at det er stor oppslutning om vaksinen også blant yngre aldergrupper.

Og at vi oppnår flokkimmunitet, er nok til å håndtere viruset, mener han.

POSITIV: Geir Bukholm er veldig glad for at vaksinen hindrer smittespredningen så effektivt. Foto: Terje Pedersen / NTB
POSITIV: Geir Bukholm er veldig glad for at vaksinen hindrer smittespredningen så effektivt. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Kan nye virusvarianter fortsatt ødelegge, eller vil vaksinen i større grad enn vi har trodd beskytte også mot fremtidige varianter?

– Det som er viktig, og som studien også bekrefter, er at mRNA-vaksinene gir en god og bred immunologisk beskyttelse. Vi må regne med varianter som svekker immunapparatet vårt noe i forhold til de opprinnelige variantene, men vaksineprodusentene er allerede i gang med ny produksjon som skal håndtere dette, sier Bukholm.

Han er klar på at han ikke mener den indiske virusvarianten truer gjenåpningen.

– Det ser ut som at mRNA-vaksinene også har god effekt mot den, svarer han.

Er lettet

Bukholm mener at det store spørsmålet nå heller er i hvilken grad vi må lage en ny generasjon vaksiner for å opprettholde immuniteten.

– Med resultatene fra Israel kan vi håpe på at vi får en så kraftig effekt at store deler av viruspopulasjonen forsvinner fra samfunnet. Det endrer dynamikken betraktelig, sier han.

Etter å ha jobbet i 16 måneder med en pandemi, begynner selv smitteverndirektøren å øyne lys i enden av tunnelen.

– Vi er lettet, sier han.

Bukholm får støtte fra Even Fossum, som er vaksineforsker ved Rikshospitalet. Han virker heller ikke bekymret over at nye varianter kan true gjenåpningen.

– Det er alltid et spørsmål om nye varianter vil kreve nye vaksiner, men alt tyder på at med høy vaksinedekning, så kan vi returnere tilbake til normalen, sier Fossum til TV 2.

Også han mener at juli er måneden vi tar hverdagen tilbake i Norge.

HVERDAG: I takt med økende grad av vaksinering, kan vi ta tilbake hverdagen. Foto: Kåre Breivik
HVERDAG: I takt med økende grad av vaksinering, kan vi ta tilbake hverdagen. Foto: Kåre Breivik

Trolig god effekt

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er også veldig positiv etter funnene i Israel, men er litt mer forsiktig i sine utttalelser.

– Vaksinen virker veldig godt på den britiske virusvarianten, men vi er litt mer usikre på den indiske. Vi antar at vaksinen også vil ha effekt mot denne, men vi har ikke gode data på det foreløpig, sier han.

Nakstad forklarer at det finnes lite informasjon om den indiske virusvarianten nå.

– I og med at vaksinen fungerer så godt mot den britiske, så kan vi håpe at effekten er rimelig god på den indiske også, og det er grunn til å tro det. Men er den mer smittsom kan den skape noe problemer nå, sier Nakstad.

Selv om Europa trolig ser begynnelsen på slutten av pandemien, så kan situasjonen være vanskelig i mange andre land i verden utover høsten.

– Det er først når alle har fått vaksine og vi er i forkant av mutasjonene at vi virkelig kan slappe av globalt, mener han.

Relatert