PERSONLIG: Slik ser ditt personlige koronasertifikat ut. Foto: Thomas Evensen / TV 2
PERSONLIG: Slik ser ditt personlige koronasertifikat ut. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Enormt engasjement rundt koronasertifikat: – Uvanlig stort

Onsdag ble et forslag om bruk av koronasertifikat sendt på høring. På halvannet døgn har det kommet inn over 3000 høringssvar.

Den første versjonen av det norske koronasertifikatet er ferdig. Det viser hvorvidt en person har vært smittet eller er vaksinert.

Akkurat hva disse sertifikatene skal brukes til Norge, er fortsatt uklart.

Mens Helsedirektoratet og FHI har anbefalt et beskjedent bruksområde for sertifikatet, har regjeringen sagt at de «har større ambisjoner».

Siden mer utstrakt bruk krever et bedre lovgrunnlag, sendte Helse- og omsorgsdepartementet et forslag på høring onsdag.

– Jo flere goder vi knytter til et slikt koronasertifikat, jo viktigere blir det å ha en diskusjon om lovgrunnlaget, sa Erna Solberg (H).

Og på under ett døgn har forslaget høstet enorm respons.

Angår alle

Klokken 09.00 fredag, halvannet døgn etter at regjeringen kunngjorde høringen, hadde det kommet inn litt over 3100 høringssvar.

– Er dette en rekord i antall svar på så kort tid?

– Det er vanskelig å si, og vi fører ikke statistikk over dette. Men det er uvanlig stort engasjement, det er det ingen tvil om, sier statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i en e-post til TV 2.

Korkunc sier at de har «mange dyktige medarbeider i embetsverket med usedvanlig stor arbeidskapasitet» slik at de kommer til å rekke å gå gjennom alle svarene.

BERØRER ALLE: Statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) sier at det ikke er så rart at engasjementet er stort fordi sertifikatet angår folks hverdag. Foto: Lise Åserud / NTB
BERØRER ALLE: Statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) sier at det ikke er så rart at engasjementet er stort fordi sertifikatet angår folks hverdag. Foto: Lise Åserud / NTB

Høringsfristen er allerede onsdag 12. mai. Fristen er altså på bare én uke.

– Koronasertifikatet er noe som angår folks hverdag, så det er ikke rart at engasjementet er stort. Mange gleder seg til en mer normal hverdag som koronasertifikatet kan bidra til å gi dem. Det er sikkert også noen som er skeptiske til sertifikatet og uttaler seg av den grunn, sier statssekretæren.

Bekymring

Av alle høringssvarene som er lagt ut på regjeringen sin nettside foreløpig, er majoriteten fra privatpersoner.

Dette er et koronasertifikat

  • Et koronasertifikat vil kunne vise hvem du er, vaksinasjonsstatus, negativt testresultat og eventuell immunitet etter gjennomgått koronasykdom.

  • Arbeidet går langs to hovedakser: Den ene er de tekniske løsningene, og den andre er hvordan man skal bruke det i praksis og vurderinger rundt det.

  • I første omgang vurderes det om sertifikatet vil gi vaksinerte andre muligheter enn uvaksinerte i Norge. Sertifikatet er nevnt i trinn 3 av gjenåpningsplanen.

  • Etter hvert vil det også blant annet kunne få betydning for utenlandsreiser, for eksempel med tanke på karantene ved innreise. Detaljene rundt et såkalt grønt sertifikat diskuteres fortsatt i EU.

  • Tidlig i juni vil en verifiserbar versjon av koronasertifikatet som inneholder e-signatur og QR-kode etter planen være klar.

  • En endelig versjon av koronasertifikat i tråd med alle EU-krav i Digital green pass skal etter planen være klar 22. juni. Den skal legge til rette for fri bevegelse over grensene i Europa.

Kilder: Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, EU, Regjeringen

– Dette vil dele samfunnet inn i første- og annenrangsmennesker når det kommer til elementære rettigheter som bevegelsesfrihet, rett til å gå på arrangement, til å møte mennesker og alt annet et menneske må kunne ta for gitt, skriver en i sitt høringssvar.

Flere uttrykker bekymring over dersom lettelsene og fordelene blir utstrakt nasjonalt.

– Spørsmålet er om ikke et vaksinepass nettopp tilrettelegger for diskriminering og er et skritt bort fra et ideal om likebehandling uavhengig av helsestatus, skriver en annen i sitt brev.

Ekspertene advarer

Torsdag fortalte TV 2 om at flere juseksperter har bekymringer knyttet til koronasertifikatet.

Professor Hans Petter Graver reagerer på at bruksområdet til koronasertifikatet ikke reguleres i det nye lovforslaget, og at dette i stedet bør reguleres i covid-19-forskriften.

– Hvis denne praksisen opprettholdes, betyr det at den praktiske og rettslige betydningen av et koronasertifikat vil bli innført uten at berørte interesser eller allmennheten får uttale seg. Det er i så fall meget uheldig, og bryter etter min mening med forvaltningsloven, sa Graver.

Professor Anna Nylund advarte også mot at koronasertifikatet skulle gi mange goder eller lettelser nasjonalt.

– Jo mer utstrakt bruken blir, jo mer vil det hindre folk å leve normale liv, og desto større blir de negative konsekvensene. Det kan igjen påvirke lojaliteten og etterlevelsen av anbefalingene hos de som faller utenfor ordningen, sa professoren.

Relatert