SMITTE: Ifølge en etikkrapport kan unge personer som ikke er vaksinert komme til å utsette seg for smitte for å kunne få koronasertifikatet. Foto: Per Haugen / TV  2
SMITTE: Ifølge en etikkrapport kan unge personer som ikke er vaksinert komme til å utsette seg for smitte for å kunne få koronasertifikatet. Foto: Per Haugen / TV 2

Koronasertifikatet: Frykter unge vil bli smittet med vilje

Et koronasertifikat kan gjøre enkelte grupper enda mer sårbare og fordelene sertifikatet gir kan føre til at folk opplever at vaksinasjon egentlig ikke er frivillig, ifølge en rapport.

I juni skal et koronasertifikat være klart til bruk i Norge, og etter hvert også i EU.

Sertifikatet skal innføres for å kunne åpne opp samfunnet mer, og det vil vise om du er koronavaksinert, har gjennomgått covid-19-sykdom eller kan fremvise negativt testrestulat.

Saken fortsetter under videoen.

Det er imidlertid en rekke etiske problemstillinger knyttet til sertifikatet. Det kommer fram i rapporten «Etiske problemstillinger ved etablering av koronasertifikat».

Rapporten er skrevet av professorene Bjørn M. Hofmann og Reidun Førde og er gjort på oppdrag av Helsedirektoratet.

– Det virker på mange måter fornuftig at vi innfører et koronasertifikat, men det medfører også enkelte etiske utfordringer, sier Hofmann til TV 2.

PERSONLIG: Slik ser ditt personlige koronasertifikat ut. Foto: Thomas Evensen / TV 2
PERSONLIG: Slik ser ditt personlige koronasertifikat ut. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Ønske seg sykdom

I rapporten peker Hofmann og Førde, som begge er professorer i medisinsk etikk og tilknyttet Senter for medisinsk etikk ved Universitet i Oslo, blant annet på at et slikt sertifikat kan oppleves som urettferdig.

Det at noen får vaksine før andre og i tillegg kan komme tilbake til normale liv, «kan oppleves som sterkt urettferdig, særlig for ungdommene(...)», ifølge rapporten.

Det at unge mennesker ikke er vaksinert, kan føre til at noen kommer til å utsette seg for smitte for å kunne få koronasertifikatet ettersom det gir økt bevegelsesfrihet. Dette vil i tilfelle kunne føre til økt smitte i samfunnet.

– Ungdommer som ikke har vært smittet eller er vaksinert, vil kunne oppleve at de har båret en stor del av tiltaksbyrden og at grunnen til å fortsette å bære den er borte, sier Hofmann til TV 2.

FORNUFTIG: Professor Bjørn M. Hofmann sier det virker fornuftig å innføre et koronasertifikat. Foto: NTNU
FORNUFTIG: Professor Bjørn M. Hofmann sier det virker fornuftig å innføre et koronasertifikat. Foto: NTNU

Økte forskjeller

Professorene skriver også at et koronasertifikat også kan komme til å øke forskjellene i samfunnet.

– Vi vet at smitten har rammet ulikt i befolkningen med utgangspunkt i hvilken bakgrunn de har, og vi vet at det også er forskjell på hvem som vaksinerer seg. Da må man passe på så ikke at sertifikatet ikke forsterker forskjellene, sier Hofmann.

I rapporten skriver de at koronasertifikatet også kan bidra til «nye former for diskriminering», og «sårbare grupper tester og vaksinerer seg mindre og vil derfor kunne bli mer sårbare».

«Det sentrale spørsmålet er om friske borgere som ikke kvalifiserer til koronasertifikat kan fratas grunnleggende rettigheter når risikoen for å påføre andre skade som følge av smittespredning, avtar».

Vil ansette vaksinerte

Noe som også kan skape forskjeller i samfunnet, er arbeidsgivere som kun vil ansette folk som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19.

Det «truer rettighetene til de som ikke har det», skriver forskerne.

Hofmann sier til TV 2 at dette kan bli en reell problemstilling, som kan virke diskriminerende for dem som ikke har sertifikatet.

I rapporten påpeker forskerne at dette imidlertid får mindre betydning om sertifikatet er kortvarig enn om det er langvarig.

I høringsforslaget til regjeringen er det foreslått at sertifikatet skal gjelde i 12 måneder.

Frivillig?

Forskerne nevner også spørsmålet om frivillighet, når en vaksine gir fordeler i samfunnet som uvaksinerte ikke får.

«(...) særfordeler til vaksinerte kan føre til påstander om at vaksinasjon egentlig ikke er frivillig, der vaksine blir en billett til fordeler som noen kan føle seg presset til å ta».

Hofmann og Førde viser til studier om at koronasertifikat kan påvirke folks motivasjon for å la seg vaksinere, og de skriver at «blant annet FHI har også pekt på faren for vaksinepress».

«Selv om det i et folkehelseperspektiv er ønskelig med høy motivasjon for å la seg vaksinere, er dette en form for skubbing (nudging). Folk kan fortsatt velge ikke å la seg vaksinere, men valgfriheten reduseres og de må ta følgene av dette.»

Forskerne skriver at for noen vil denne skubbingen oppfattes som positivt, mens for andre ikke.

Hofmann sier at dersom sertifikatet bare viste om man var vaksinert eller friskmeldt fra covid-19, hadde de etiske dilemmaene vært større.

– Det at også testing er med, har en utjevnende effekt og undergraver urettferdigheten for dem som verken har fått vaksine eller gjennomgått sykdom, sier han.

Relatert