Oslo 20200205. 
Mona Fagerås (Sv) spør kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande i den muntlig spørretime.
Foto: Vidar Ruud / NTB
Oslo 20200205. Mona Fagerås (Sv) spør kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande i den muntlig spørretime. Foto: Vidar Ruud / NTB Foto: Vidar Ruud
Mening

Det virker ikke som at Høyre har skjønt noe helt grunnleggende

Etter åtte år med Høyres gammeldagse syn på læring, må vi forbedre skolen.

Det viktigste for SV er at ungene lærer det de skal og at skolene i Norge er best mulig.

Etter åtte år med Høyres gammeldagse syn på læring, må vi forbedre skolen.

Vi vet at motivasjonen til elevene synker jo eldre de blir, da må alle som tar skole på alvor være villig til å se på nye løsninger.

Det ønsker tydeligvis ikke Høyres Matilde Tybring Gjedde som i et innlegg på TV2.no nok en gang forsøker å argumentere for at testing, teori og tall-karakterer er svaret på alle utfordringer i skolen.

Mona Fagerås
Mona Fagerås Foto: Vidar Ruud

Det virker ikke som at Høyre har skjønt noe helt grunnleggende: Motivasjon og læring henger nøye sammen.

Demotiverte

Når elevene er demotiverte, kjeder seg og ikke opplever at skoledagen er relevant er det vanskelig å gi god læring.

Tallene fra elevundersøkelsen er nedslående lesning.

Allerede i femteklasse begynner motivasjonen å falle, og når sitt bunnpunkt i 10. klasse når elevene skal begynne på videregående. Dette er svært bekymringsfullt.

Vi i SV vil ha forsterket vurdering av elevene gjennom mappevurdering. Det gir mer helhetlig blikk, og kan gjøres med eksterne sensorer. Å endre vurderingssystemene og skolen er langsiktig arbeid.

Det er naturlig med en full utredning av bedre vurderingsformer. Deretter finner vi ut hva som gir best læring og jobber videre med det.

Mindre stress

Elever og lærere må involveres. Jeg har selv besøkt Ringshaug ungdomsskole i Tønsberg.

Der hadde de gode erfaringer etter mange år med karakterfri skole. Elevene føler mindre stress i hverdagen og læringen blir bedre.

Dette må vi ha mer av. Her må vi tenke langsiktig og helhetlig og la skolene få spillerom til å prøve ut nye ting over tid.

En mer praktisk og variert skoledag med fysisk aktivitet, der lekser gjøres på skolen vil gi mer motivasjon. Barn og unge forberedes ikke på framtiden gjennom å kunne ramse opp flest mulig innlærte svar på kortest mulig tid.

Dybdelæring gir elevene varig kunnskap, og sørger for mer læring.

Dyrke frem mangfold

Skolen skal ha plass til kreativitet og kultur, og dyrke nysgjerrighet og gleden over å lære og å mestre.

En mer praktisk skole krever nye undervisningsformer og nye arbeidsmåter. Dette forutsetter aktive elever, tettere kollegialt lærersamarbeid og synlige ledere.

Det må settes av nok tid i skolen slik at det blir rom for aktiv læring, mer praktiske fag og øving som alle barn kan få utbytte av.

De siste årene har vi sett en økt teoretisering av skolen, der barn måles med standardiserte prøver. Skolen må dyrke fram et større mangfold av ferdigheter.

Høyre har alltid drevet med parodiering i skolepolitikken. Det er litt trasig, men veldig gjennomskuelig.

De siste årene har jo Høyre adoptert deler av skolepolitikken vår, både med lærernorm og de mye læreplanene, så kritikken blir litt platt.

Det er mange forbedringer som trengs i skolen. At Høyre har gitt opp å lete etter måter å forbedre norsk skole på gjør det ekstra viktig å bytte regjering til høsten.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert