– Vi tror at klubblederne på tinget vil være på riktig side av historien

Magne Juuhl er en av pådriverne for at Norge skal boikotte fotball-VM i Qatar. Mindre enn to måneder før det skal avgjøres, mener han at boikott fortsatt er realistisk.

Få har bedre oversikt over maktbalansen i kampen som vil stå på fotballtinget 20.juni enn Juuhl.

Han er medlem i Brann Bataljonen sitt Qatar-utvalg og er en av de med best oversikt over hvem og hvor mange i Norge som faktisk har vedtatt at de er for en boikott.

– Ja, jeg tror det ender med boikott, og grunnen til det er at verdiene som preger norsk breddefotball står i en så enorm kontrast til verdiene i FIFA og verdiene som lå til grunn for tildelingen av mesterskapet til Qatar. Vi opplever at klubber vi snakker med er veldig engasjerte i saken. Så vi tror at de klubblederne som møter på fotballtinget vil være på riktig side av historien, på riktig side av denne verdidebatten, og stemme for boikott for å endre fotballen, sier han.

«Verver» klubber til boikottkampen

Han møter TV 2 i et lokale i Bergen hvor han selv og likesinnede maler bannere og flagg som sannsynligvis vil bli å se på en eller flere norske stadioner utover våren.

Beskjeden de vil få frem er klar: «Boikott VM i Qatar i 2022».

Han forteller at det for øyeblikket er cirka 30 klubber som har gjort et vedtak om boikott, og disse klubbene, samt supportergrupperinger, politiske partier og ulike foreninger, figurerer på en oversikt Norsk Supporterallianse stadig oppdaterer i nedtellingen til tinget i slutten av juni.

– De fleste klubbene vi har vært i dialog med har ikke gjort et vedtak ennå. De har sagt til oss at det er engasjerte i problemstillingen, men at de vil behandle saken demokratisk i egen klubb før de tar en beslutning. Så det er en rekke klubber som nå tar stilling til saken. I Hordaland kjenner vi til 55 klubber som skal behandle saken internt. Og så er vi i dialog med 50 klubber til som vi ønsker skal ta saken opp til behandling, forteller han.

Listen over klubber som vedtar boikott vil, ifølge Juuhl, vokse i tiden fremover.

– Det er selvsagt ikke bare i Bergen dette jobbes med. Det er supportere i hele Norge som kontakter sine lokale klubber. Så vi tror det vil komme en rekke klubber som fatter vedtak om boikott frem mot tinget i juni.

– En av de viktigste verdidebattene i norsk idrett

Opprørene rundt Super League, og ikke minst invasjonen av Old Trafford søndag, har vist hvilken makt det potensielt ligger i supportergrupperinger.

Det gir tilhengerne av en boikott håp om at det også er mulig å velte et av verdens aller største idrettsarrangementer.

– Vi er en gjeng fotballsupportere som tror at en annen fotball er mulig. Fotball-VM i Qatar står for grov korrupsjon i FIFA, omfattende menneskerettighetsbrudd, og en rekke dødsfall i forbindelse med mesterskapet. I motsatt ende har vi norsk breddefotball, som står for idrettsglede, fellesskap, inkludering og samhold. Vi tror dette er en av de viktigste verdidebattene i norsk idrett som skal opp på tinget, sier Juuhl.

– Hva er det dere protesterer mot: Er det landet Qatar, er det FIFA eller er det Norges Fotballforbund (NFF)?

– Vi protesterer primært mot FIFA. Det er FIFA som har tildelt mesterskapet, og det gjorde de under grov korrupsjon. Det er det motsatte av det fotball skal være. Men vi reagerer også på alt som har skjedd i Qatar med menneskerettighetsbrudd og dødsfall. Og måten de prøver å fremstille sitt eget diktatoriske regime i et bedre lys gjennom fotballen. Dette er ikke en demonstrasjon mot NFF. Saken skal opp på fotballtinget 20.juni, og da skal de ta stilling til saken, sier han.

– Hva utløste dette voldsomme engasjementet?

– Jeg tror det er et større og større engasjement for at fotball skal være folket sin sport. Og flere og flere blir opptatt av hvem som skal styre idretten og hvem som skal sette premissene for hvordan idretten skal være. Konkret i Bergen var det nok kunstgressaken som utløste et engasjement og fokus på at idretten og klubbene skal være styrt av medlemmene og supporterne.

– Boikott er ikke et mål i seg selv

Det var 12.mars at det ble bestemt at en endelig avstemming om VM skal boikottes eller ikke skal bli tatt på et ekstraordinært forbundsting 20.juni.

Sven Mollekleiv leder forbundets såkalte «Qatar-utvalg», hvis mandat er å komme med en innstilling til forbundsstyret om hvilket virkemiddel det er mest formålstjenlig å benytte seg av.

Juuhl mener NFFs dialoglinje har fungert dårlig de siste ti årene og at det derfor må sterkere virkemidler til.

– Boikott er ikke et mål i seg selv, men vi tror det er det klart mest effektive virkemidlet. Skal noen gjøre noe med utviklingen, må det være grasroten i norsk idrett. Og det de kan gjøre er å vedta boikott. Da sender vi et enormt sterkt signal ut i fotballverdenen om at dette ikke er akseptabelt. Om at vi vil ha en annen fotball. Og da tror vi at snøballen kan begynne å rulle i andre land. Vi så jo hvor stor oppmerksomhet det fikk da landslaget tok på seg de t-skjortene. Tenk da hvor mye oppmerksomhet vi vil få om det blir boikott. Og vi så i forbindelse med Super League hvor effektivt det kan være når supportere engasjerer seg, mener han.

Relatert