VENNER: Harald Rønneberg og Thomas Numme er gode venner også på privaten. Foto: Terje Pedersen / NTB
VENNER: Harald Rønneberg og Thomas Numme er gode venner også på privaten. Foto: Terje Pedersen / NTB

Firmaet til Rønneberg og numme:

Omsetning på rundt 80 millioner kroner

Harald Rønneberg (47) og Thomas Numme (51) har begge eierandeler i Plan-B AS. Selskapet hadde økning i både inntekter og lønn i 2020.

Harald Rønneberg og Thomas Numme er med i styret i både Plan-B og Plan-B Gruppen. Førsnevnte selskap driver med underholdning, events og utendørsarrangementer. Sistnevnte er et holdingsselskap.

«Plan-B er et aksjeselskap som ble startet av blant andre Harald Rønneberg, Truls Svendsen, Nicolai Nansen og Thomas Numme. Vår historie strekker seg tilbake til 1998 da vi startet med underholdning for næringslivet», står det på nettsiden som representerer begge selskapene.

Plan-B produserte «Senkveld med Thomas og Harald» da det gikk på TV 2. Nå lager de programmer som «Helt Harald», «Casa Numme» og «Truls à la Hellstrøm». De produserer også en rekke podkaster, eksempelvis «Jan Thomas og Einar blir venner».

De har også flere managment-samarbeid med rundt 45 kjendiser, som Vita og Wanda Mashadi.

FORLOVER: Nicolai Nansen er gründer i Plan-B. Her avbildet da han var forlover i bryllupet til Harald Rønneberg i 2011.
FORLOVER: Nicolai Nansen er gründer i Plan-B. Her avbildet da han var forlover i bryllupet til Harald Rønneberg i 2011. Foto: Roger Fosaas/Stella Pictures

Plan-B AS

Ifølge årsregnskapet til Plan-B, som nylig ble sendt til Brønnøysundsregisteret, hadde selskapet inntekter på 48.589.529 kroner i 2020. En økning fra fjoråret, da dette tallet var i overkant av 44,5 millioner kroner.

Line Konglevoll, administrerende direktør i Plan-B, forklarer økningen til God kveld Norge:

– I januar 2020 fusjonerte vi inn PLAN-B Konsept AS i Plan-B AS. Selskapet hadde i 2019 sitt hittil beste resultat, og etter fusjonen med Plan-B Konsept AS lå 2020 an til å bli et år hvor veksten skulle fortsette. En periodisering av regnskapet viser at ca. 2,2 mill av overskuddet fra 2020 stammer fra januar og februar.

STYREMEDLEM: Plan-B Gruppen AS eier 100% av Plan-B AS. Truls Svendsen eier aksjer i PLAN-B Gruppen AS. Foto: Tor Gunnar Berland
STYREMEDLEM: Plan-B Gruppen AS eier 100% av Plan-B AS. Truls Svendsen eier aksjer i PLAN-B Gruppen AS. Foto: Tor Gunnar Berland

Bunnlinja hadde likevel gått ned, fra over 2,64 millioner kroner i 2019, til 2,47 millioner kroner i 2020. Konglevoll forteller at dette skyldes korona-situasjonen.

– I mars 2020 ble også vi rammet av pandemien, og så godt som alle fysiske arrangementer ble avlyst. På grunn av fusjonen fikk vi likevel en omsetningsøkning.

Det fremkommer også at det ble tatt ut over 8,9 millioner kroner i lønn, og at selskapet har ca. 13 årsverk. Året før tok selskapet ut i overkant av 5,3 millioner kroner i lønn.

Plan-B Gruppen

Plan-B Gruppen AS regnes som morselskapet. De hadde i motsetning til Plan-B AS ikke et godt inntektsår, ifølge dokumenter fra Brønnøysundsregisteret.

I 2019 hadde de inntekter på 3.813.912 kroner, men i 2020 hadde dette tallet blitt til 58.850 kroner. Det er ingen dramatikk bak denne nedgangen, ifølge Konglevoll:

– Dette skyldes en omstrukturering av selskapet, og en rendyrking av morselskapet som et holdingselskap.

POPULÆRE: Numme og Rønneberg ble TV-yndlinger da de ledet Senkveld sammen.
POPULÆRE: Numme og Rønneberg ble TV-yndlinger da de ledet Senkveld sammen. Foto: TV 2

I motsetning til Plan-B AS, som hadde en økning i inntekter, men en nedgang på årsresultatet, har Plan-B Gruppen en god økning på dette punktet.

I 2020 var årsresultatet på 996.147 kroner, året før kun 86.496 kroner. Også her har Konglevoll et god svar:

– Økningen skyldes et konsernbidrag som Plan-B AS har gitt til morselskapet. Dette var for å slette gjeld morselskapet hadde til Plan-B AS, og påvirker dermed ikke likviditeten eller den reelle soliditeten.

Konglevoll forklarer at det er nok et selskap som gjør det godt.

– Plan-B TV er også et selskap under Plan-B gruppen som ble fusjonert inn i Plan-B AS 1. januar 2021. Den totale inntekten til Plan-B Gruppen er derfor på nærmere 80 mil.

Hva er et årsregnskap?

Formålet med årsregnskapet er å formidle nyttig og relevant informasjon om virksomhetens samlede økonomiske utvikling og finansielle stilling.

Årsregnskapet skal utarbeides etter reglene i regnskapsloven med forskrifter og god regnskapsskikk.

Flere krav

Et komplett årsregnskap skal blant annet inneholde følgende:

  • resultatregnskap (driftsinntekter, driftskostnader, finansinntekter og finanskostnader)
  • balanse (eiendeler, gjeld og egenkapital)
  • noter (forklaring til ulike poster i regnskapet)
  • eventuelt kontantstrømoppstilling (oversikt over kontantstrøm i selskapet)

Et slikt regnskap sendes inn til Brønnøysundsregisteret.

Årsresultat

Årsresultatet i virksomheten er lik driftsinntekter og finansinntekter redusert med driftskostnader og finanskostnader.

Årsresultat blir også ofte omtalt som selskapets bunnlinje.

Når summen av inntekter er større enn summen av kostnader, kaller vi årsresultatet for et overskudd. I motsatt tilfelle kalles årsresultatet et underskudd.

Kilde: Brønnøysundsregisteret

Til info: Thomas Numme eier aksjene til de nevnte selskapene gjennom Debut Holding AS og Rønneberg gjennom Basic Holding AS. Ingen av disse selskapene har levert årsregnskap for 2020 enda.

Relatert