RULLESTOL: Janne Rognlien Stensrud besluttet å anmelde Ruter etter at sønnen Sander Rognlien Pettersen hadde hatt mange ubehagelig opplevelser da han skal ta bussen. Foto: Privat
RULLESTOL: Janne Rognlien Stensrud besluttet å anmelde Ruter etter at sønnen Sander Rognlien Pettersen hadde hatt mange ubehagelig opplevelser da han skal ta bussen. Foto: Privat

Sander (18) ble nektet hjelp på bussen – nå får det konsekvenser

– Jeg håper at vi har tatt et slag for mange, sier moren etter dommen falt i Diskrimineringsnemnda.

I oktober i fjor fortalte TV 2 om hvordan bussturene hadde blitt et uromoment i hverdagen til 18 år gamle Sander Rognlien Pettersen.

Han fortalte at han måtte krangle til seg hjelp fra sjåførene for å få ned rullestolrampen eller for å sikre rullestolen om bord.

I de verste tilfellene ble han stående igjen på holdeplassen utenfor hjemmet sitt i Bærum kommune, mens bussen kjørte videre.

– Gruer meg

Dette gikk hardt innpå 18-åringen, som fortalte at han begynte å grue seg hver gang han skulle ta bussen.

– Det skjer så ofte at jeg går og gruer meg helt fra morgenen av fordi jeg er redd for at jeg ikke skal komme meg hjem, fortalte Sander.

Moren Janne Rognlien Stensrud (40) var bekymret for at sønnen skulle bli mer isolert, mens Norges Handikapforbund mente at situasjonen til Sander var langt fra enestående.

Moren klagde flere ganger til Ruter. Da hun opplevde at klagene ikke førte frem, besluttet hun å anmelde selskapet til Diskrimineringsdemnda i november.

Nå har saken fått konsekvenser langt utover familien.

AKTIV: Sander er en aktiv gutt, som er avhengig av buss på fritiden, blant annet for å treffe venner.
AKTIV: Sander er en aktiv gutt, som er avhengig av buss på fritiden, blant annet for å treffe venner. Foto: Christer John Auger / TV 2

Viser til smittevernet

I sitt svar til Diskrimineringsnemnda skriver Ruter at de mener at Sander ikke er diskriminert på grunn av funksjonsnedsettelse. Dette begrunner selskapet gjennomgående med hensyn til smittevern både for sjåfør og kunde.

Saken ble avgjort i Diskrimineringsnemnda 15. april 2021 og dommen er slående.

En enstemming nemnd fant at Ruter har diskriminert Sander på grunn av hans funksjonsnedsettelse.

– Det er ikke tvilsomt at Sander ved å bli frakjørt på holdeplassen av bussen, og ved ikke å få tilbud om alternativ transport, har blitt dårligere stilt enn funksjonsfriske busspassasjerer, vurderer nemda.

De mener at det heller ikke er tvil om at dette har skjedd på grunn funksjonsnedsettelsen hans.

– Sander har dermed blitt utsatt for forskjellsbehandling på grunn av funksjonsnedsettelsen.

Diskrimineringsnemnda viser til at Likestillings- og diskrimineringslovens paragraf seks forbyr diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse.

Håper det gjør en forskjell

Da familien endelig fikk lese avgjørelsen i helgen, ble de lettet.

– Jeg ble veldig glad og egentlig litt overrasket. Jeg regnet med at siden de er et så stort selskap, at det kom til å bli vanskelig å vinne over dem, sier Janne Rognlien Stensrud.

Mammaen forteller at Sander også ble veldig fornøyd med utfallet.

– Han ble veldig glad. Han håper at dette hjelper og at han slipper å oppleve disse tingene fremover, sier hun.

Samtidig har ikke familien tro på at problemet vil bli helt borte.

– Vi tror ikke at det blir helt problemfritt for han å reise, men at det blir mindre av det. Ruter har lovet at de har tatt en ekstra runde med sjåførene sine, så vi håper de blir mer løsningsorienterte fremover, sier Stensrud.

Familien har også tro på at en slik dom ikke bare får betydning for Sander, men også andre mennesker med en funksjonsnedsettelse som opplever å bli diskriminert.

– Jeg håper at vi har tatt et slag for mange. At færre slipper å oppleve det som Sander har opplevd og at det blir bedre å reise for flere, sier mammaen.

Og ifølge Handikapforbundet, har saken til Sander allerede fått følger langt utover familien.

ENDRING: Sander og familien er veldig glade for utfallet. De håper at det vil føre til varig endring hos busselskapet. Foto: Privat
ENDRING: Sander og familien er veldig glade for utfallet. De håper at det vil føre til varig endring hos busselskapet. Foto: Privat

Har inngått samarbeid

– At sakene kom i media fikk et godt resultat, sier forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund.

Hun forteller at Ruter i etterkant har inngått et samarbeid med forbundet for å endre på hvordan de jobber, planlegger og har sin opplæring.

– Ruter har etter flere hendelser tatt noen viktige grep. De erkjenner at det er diskriminerende praksis og tar grep for å endre dette i selskapet som helhet, sier Brandvik.

Hun mener avgjørelsen i Diskrimineringsnemnda er viktig for forståelsen av hva likebehandling er og hva som regnes som diskriminerende handlinger. Hun forklarer at lik tilgang til varer, tjenester og det offentlige rom også vil bety at folk må kunne behandles ulikt for å oppnå like muligheter.

Nå håper forbundslederen at endringsprosessen til Ruter kan bli et eksempel til etterfølgelse også for andre aktører i samfunnet.

– I de tilfeller hvor diskriminerende praksis eller handlinger oppstår er det viktig at de ansvarlige både erkjenner at dette er diskriminering og at de selv tar grep for å endre holdninger og praksis, sier hun.

Legger seg flate

HJEM: Janne håper at hun slipper å bekymre seg over hvor vidt sønnen klarer å komme seg hjem fremover. Foto: Privat
HJEM: Janne håper at hun slipper å bekymre seg over hvor vidt sønnen klarer å komme seg hjem fremover. Foto: Privat

Ruter legger helt flate etter avgjørelsen.

– Vi er klar over at Sander har vært utsatt for diskriminering, og har tidligere beklaget dette overfor han. Vi beklager på nytt at dette har skjedd, skriver pressevakt Sofie Bruun i en epost.

Hun understreker at Ruters tilbud skal være tilgjengelig for alle.

– Derfor er vi glade for at vi får tilbakemelding når det ikke skjer, slik at vi kan gjøre nødvendige tiltak for å sikre at personer ikke blir diskriminert, sier Bruun.

Hun forteller at selskapet sammen med operatørene nå jobber med å sørge for at alle forstår rutinene, samt behovene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Retningslinjer i henhold

Ruter forklarer at sjåfører ikke kan hjelpe rullestolbrukere med å feste rullestolen hvis brukeren sitter i stolen under pandemien grunnet smittevernet.

Dersom brukeren kan sette seg i et sete, skal imidlertid sjåføren bistå med å feste selve rullestolen, så lenge det er mulig å overholde avstand til andre kunder.

– Ruter kommer til å ta opp dette på nytt med våre operatører for å sikre lik forståelse av våre retningslinjer, sier Bruun.

Diskrimineringsnemnda har også gjennomgått Ruters retningslinjer, som de mener ikke er diskriminerende overfor rullestolbrukere.

– Nemnda mener at hensynet til bussjåførens og de reisendes smittevern er et legitimt og saklig formål, og at begrensninger i assistansen til personer med funksjonsnedsettelse er nødvendig for å ivareta smittevernhensyn.

Så lenge Ruter, så langt som mulig, sørger for alternativ transport for rullestolbrukere, mener nemnda at tiltaket ikke er uforholdsmessig inngripende.

Relatert