Raser mot sv-vedtak:

– Det er en grotesk tanke!

Tvillingpappa Erik Ulfsby ble sjokkert da han hørte om SV-forslaget om å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 22. Sp-topp Kjersti Toppe sier at forslaget vil skape splid i et eventuelt rødgrønt regjeringssamarbeid.

Erik Ulfsbys tvillinger ble født i svangerskapsuke 24. Da veide barna 500 gram.

– Guttene var veldig små, men de var helt like meg da de kom ut. Etter min mening, så er det helt åpenbart at et barn i svangerskapsuke 22 er et menneske, sier han til TV 2.

Ulfsby reagerer sterkt på SV-vedtaket om å kjempe for å utvide grensen for selvbestemt abort fra uke 12 til uke 22.

– Det er en grotesk tanke at det skal være mulig å fjerne et barn i den alderen, uten å måtte konsultere med andre først.

Ulfsby understreker at han hører hjemme på den politiske venstresiden, og at han i utgangspunktet er en «varm tilhenger» av abortloven.

Rødt vil også ha en grense på 22 uker, mens Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Venstre har satt grensen på 18 uker.

– Det er jo et verdenshav i forskjell mellom det å ta abort i uke 18 sammenlignet med uke 22. SV tar ikke dette innover seg, og det er ekstremt skuffende.

Prinsipper

Kirsti Bergstø, nestleder i Sosialistisk Venstreparti, sier at vedtaket først og fremst handler om å fastslå prinsipper.

– Vi vil si med all tydelighet at vi ønsker å erstatte nemdene, og gi økt grad av selvbestemmelse for kvinner.

VEDTAK: Nestleder Kirsti Bergstø, her under landsmøtet til SV på Hamar fredag.
Foto: Terje Pedersen / NTB
VEDTAK: Nestleder Kirsti Bergstø, her under landsmøtet til SV på Hamar fredag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Bergstø sier at spørsmålet bør handle om hvordan situasjonen oppleves for kvinnene som befinner seg i en situasjon hvor det er aktuelt å ta abort.

Hun peker på at det finnes forskning som tyder på at flere kvinner opplever abortnemndsbehandlingen som å være belastende.

SV-nestlederen sier også at tallene fra Sverige, som har utvidet grensen til uke 18, tyder på at det ikke er slik at kvinner velger å ta abort senere, selv om de har muligheten til det.

– Det er ingen som ønsker å ta abort sent i et svangerskap.

Splid

Helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe sier at Sp ikke kommer til å si seg enige i SV-forslaget, dersom de ender opp i samme regjering som Sosialistisk Venstreparti.

Hun beskriver forslaget som å være trist.

– Jeg tenker at denne utvidelsen vil bety at man i prinsippet har de samme reglene å forholde seg til, uavhengig av om man er i uke 12 eller uke 22.

KRITISK: Kjersti Toppe (Sp) er ikke for å utvide retten til selvbestemt abort til uke 22. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
KRITISK: Kjersti Toppe (Sp) er ikke for å utvide retten til selvbestemt abort til uke 22. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Toppe sier imidlertid at Sp er åpne for å diskutere abortnemndsordningen.

– Men vi ønsker heller ikke å fjerne nemndene som sådan, fordi vi mener at det skal kreve mer å ta abort jo lenger ut i svangerskapet man kommer.

– Bør høre på fagfolk

Seksjonsoverlege ved Haukeland Universitetssykehus Hallvard Reigstad sier at et barn i utgangspunktet antas å være levedyktig etter uke 22.

– Praksisen har da vært at man mot uke 21-22 kun aborterer fostre som har dårlige livsutsikter. Da dreier det seg om alvorlige misdannelser som hjertefeil, alvorlige kromosomfeil eller lignende, sier han.

I Norge er uke 23 den nedre grensen for aktiv livreddende behandling ved prematur fødsel i Norge.

– Dersom retten til selvbestemt abort utvides til uke 22, kan det bli slik at man på det ene rommet på en fødestue aborterer et barn, mens man i naborommet jobber for å redde et foster i samme alder, sier Reigstad.

– Et svangerskap inntil 18 uker er mindre problematisk, enn når man nærmer seg uke 22. Jeg tenker at man bør lytte til fagfolk når svangerskapet har passert 18 uker, sier seksjonsoverlegen videre.

Relatert