NY TREND: Politiet er bekymret over at stadig flere barn deler nakenbilder og seksuelle tjenester i bytte mot penger og rusmidler. Foto: Pål Schaathun/TV 2
NY TREND: Politiet er bekymret over at stadig flere barn deler nakenbilder og seksuelle tjenester i bytte mot penger og rusmidler. Foto: Pål Schaathun/TV 2

Bytter til seg alkohol, snus og narkotika mot seksuelle tjenester på Snapchat

Politiet får inn stadig flere tips om at mindreårige bytter nakenbilder og seksuelle tjenester mot penger og rusmidler. Nå ber de om tips fra publikum.

Fredag publiserte politiets Nettpatrulje i Agder en video på Facebook, etter å ha fått inn et økende antall tips om at ungdom bytter seksuelle tjenester mot rusmidler.

Økningen har pågått over lengre tid, forteller Torgeir Winsnes, seksjonsleder for Etterretning i Agder politidistrikt. Politiet har i løpet av det siste året fått inn stadig flere meldinger om at mindreårige selger og bytter både nakenbilder og seksuelle tjenester via Snapchat.

– Det er snakk om barn. Vi ser jenter helt ned i 13-årsalderen som er berørt av dette, sier Winsnes til TV 2.

Ukjent omfang

Der hvor man har hatt kjennskap til slike saker en stund, er det særlig økningen i antall tips og straffesaker som nå skaper bekymring. Politet valgte derfor å dele videoen i håp om få inn tips om tilsvarende saker.

– Vi har større grunnlag for å si at dette pågår i et visst omfang, opplyser seksjonsleder Winsnes.

Det nøyaktige omfanget av slike saker er ikke kjent for politiet, som understreker at et klart mindretall av jenter utnyttes på denne måten. De ser likevel alvorlig på den nye trenden.

– Jeg uttaler meg kun på vegne av Agder politidistrikt. Likevel ville jeg ikke blitt overrasket om dette er et fenomen også andre steder i landet, sier Winsnes.

Lettjente penger

Han ser med bekymring på de langvarige konsekvensene slike salg og byttehandler kan ha for de involverte jentene. Winsnes forteller at jenter kan tjene noen hundrelapper på et nakenbilde, og frykter at ungdom i sårbare situasjoner faller for fristelsen til å tjene det som for dem kan virke som enkle penger.

– Det er helt åpenbart at en del jenter ser på dette som en mulig inntekt, fordi det er relativt enkelt å få betaling via for eksempel Vipps. Fordi det på mange måter virker så enkelt, kan det være fristende for flere å gjøre det, forklarer Winsnes.

Torgeir Winsnes er seksjonsleder for Etterretning i Agder Politidistrikt. Foto: Politiet
Torgeir Winsnes er seksjonsleder for Etterretning i Agder Politidistrikt. Foto: Politiet

I likhet med salg av nakenbilder, har også byttehandler som involverer seksuelle tjenester økt i omfang den siste tiden. Disse byttehandlene kvalifiserer ofte som grove og alvorlige lovbrudd.

– Når det gjelder bytting av seksuelle tjenester ser vi at det i større grad er snakk om fysiske overgrep. Her er gjerningspersonene voksne, og tilbyr rusmidler som snus, alkohol og narkotika i bytte mot seksuelle tjenester fra barn, forteller Winsnes.

Skjer på Snapchat

Både salgene og byttehandlene foregår i stor grad på Snapchat, som er den mest populære kommunikasjonskanalen for barn og unge. En undersøkelse utført av Medietilsynet i 2020 viste at så mange som 80 prosent av norske barn under 18 år benytter seg av plattformen.

80 prosent av norske ungdommer er på Snapchat. Foto: Pål Schaathun/TV 2
80 prosent av norske ungdommer er på Snapchat. Foto: Pål Schaathun/TV 2

Politiet ber voksne snakke og være åpne om hva barna sine gjør på nett.

– Vi mener at fenomenet er såpass alvorlig at vi ønsker det skal være kjent. Spesielt for foreldre, men også for ungdom og personer som jobber tett med barn, sier Winsnes.

Barna kan begå lovbrudd

Politiet i Agder har for tiden flere slike straffesaker under etterforskning. Å være i besittelse av seksualiserte fremstillinger av barn, slik som for eksempel nakenbilder, er straffbart etter Straffelovens § 311. Hvorvidt barn begår lovbrudd ved å selge bilder av seg selv, er mer usikkert.

Jørn Jacobsen, professor i rettsvitenskap og ekspert på strafferett ved Universitet i Bergen, påpeker barn er reservert mot strafferettslig ansvar dersom de frivillig legger ut bilder av seg selv. Dette kan derimot endre seg dersom barna deler bildene i bytte mot for eksempel penger.

Mindreårige er i utgangspunktet skjermet fra straffeforfølgelse dersom de deler nakenbilder av seg selv. Foto: Pål Schaathun/TV 2
Mindreårige er i utgangspunktet skjermet fra straffeforfølgelse dersom de deler nakenbilder av seg selv. Foto: Pål Schaathun/TV 2

– Det er ikke avklart. Det er vel ikke det en primært har tenkt på med reservasjonen, men det skal kanskje et visst omfang og involvering av andre før straffeansvar blir aktuelt, sier Jacbosen.

Et potensielt strafferettslig ansvar vil uansett ikke gjøre seg gjeldene for barna som er under den kriminelle lavalderen på 15 år.

Viktig tiltak

Forholdene som bekymrer politiet blir i liten grad anmeldt av de mindreårige, men avsløres som regel i forbindelse med at politiet etterforsker andre saker. Dette er noe av grunnen til at politiet nå valgte å dele videoen på Nettpatruljens Facebook-sider.

– Politiets nettpatrulje har vært et veldig viktig tiltak for å forebygge kriminalitet på alle plattformer. Via nettpatruljen får politiet direkte kontakt med ungdom på nett, noe som gjør at vi klarer å fange opp disse trendene, sier Winsnes.

Takket være initiativet har politiet fått tips fra ungdom som enten har blitt utsatt for slik utnyttelse selv, eller kjenner venninner som har blitt det.

Politiet oppfordrer alle som har kjennskap til slike saker om å tipse på politiet.no/tips, eller via Nettpatruljens Facebook-side.

Relatert