RADIKAL: SV-leder Audun Lysbakken, her i intervju med TV 2 under partiets landsmøte på Hamar i helgen.
RADIKAL: SV-leder Audun Lysbakken, her i intervju med TV 2 under partiets landsmøte på Hamar i helgen. Foto: Terje Pedersen

SV med historisk abort-løfte: Kvinnen skal bestemme selv til uke 22

HAMAR (TV 2) SV-leder Audun Lysbakken går til valg på en kraftig utvidelse av kvinners rett til fri abort og lover kamp mot Senterpartiet, hvis de rødgrønne vinner valget.

– SV vil fjerne abortnemndene og gi kvinner full selvbestemmelse. Det er en stor seier for kvinners rettigheter, sier Lysbakken til TV 2.

Søndag vedtok landsmøtet i SV at grensen for selvbestemt abort, som i dag går ved uke 12 i svangerskapet, skal oppheves og erstattes med lovens ytre grense - som i dag er uke 22.

Landsmøtet vedtok at kvinner skal få abort, uten kriterier eller noen krav, frem til det som defineres som levedyktig alder på fosteret (altså uke 22).

Krenkende og uverdig

– Disse problemstillingene har blitt aktualisert gjennom de sterke historiene som flere kvinner har fortalt, blant annet på TV 2, om hvordan de opplevde møtene med abortnemndene. Når så mange opplever abortnemndene som krenkende og uverdig, så er tiden for nemndene forbi, sier Lysbakken.

– Ville disse endringene blitt fremmet om det ikke var for de innskrenkingene i abortloven som dagens regjering har gjennomført?

– Det har jo aktualisert debatten og fornyet oppmerksomheten på abortloven, men disse endringene handler ikke om Erna Solberg og Kjell Ingolf Ropstad. De handler om at kvinner som må ta et vanskelig valg om abort, skal skånes for belastningen det er å måtte møte i nemnd eller begrunne sitt valg, sier Lysbakken.

Forvirring

Gjennom helgens SV-landsmøte har det hersket stor forvirring rundt betydningen av de ulike forslagene som var fremmet om hvilket standpunkt SV skulle ha om abort, men søndag morgen landet redaksjonskomiteen to alternative forslag som landsmøtet måtte ta stilling til.

Forskjellen gikk ut på om dagens kriterier for abort etter uke 12 skal innarbeides som det SV kaller «veiledende prinsipper» i en ny abortlov eller ikke, og hvorvidt rådgivningen mellom uke 18 og 22 skal være frivillig eller obligatorisk for kvinnen.

Men landsmøtet avviste altså dette, og slo fast fri abort til levedyktig alder på fosteret (uke 22 i dag).

Forrige helg vedtok også Arbeiderpartiets landsmøte en historisk utvidelse av retten til fri abort. Partiet går inn for at kvinner skal ha rett til selvbestemt abort frem til uke 18.

– Det er en unik mulighet ved dette valget for å sikre en utvidelse av kvinners rett til fri abort, og jeg kan love at SV vil kjempe for at en ny regjering skal gi kvinner utvidet rett til fri, selvbestemt abort, sier Lysbakken.

Sterkt signal

Senterpartiet, som tradisjonelt har vært mer moderate eller konservative i verdispørsmål som abort, skal ha landsmøte i juni og også der skal partiet ta stilling til forslag om å utvide retten til selvbestemt abort.

– Jeg har respekt for at Senterpartiet skal ha sine diskusjoner, så vi får vente og se hva de lander på. Men uansett er det et sterkt signal at både Arbeiderpartiet og SV nå går til valg på å utvide retten til selvbestemt abort, sier Lysbakken.

Relatert