– Ikke fortell meg at du har en høyere moralsk standard enn meg

Gjert Ingebrigtsen tar et kraftig oppgjør med langrennsleirens «nei» til høydehus.

TV 2 møter sjefen for Team Ingebrigtsen på Gardermoen på vei ned til høydesamling i spanske Sierra Nevada. Disse lange turene borte hjemmefra håper han at teamet kan redusere i framtiden dersom Norge opphever forbudet mot bruk av simulert høyde på idrettstinget i mai.

Idrettsstyret har gått inn for å oppheve det særnorske forbudet som har eksistert siden 2003.

Og Gjert Ingebrigtsen gjør det han kan for at det skal skje. Han mener den såkalte høydehusdebatten i Norge bærere preg av mange myter, mye følelser og altfor lite fokus på fakta og det han omtaler som «selve saken».

– Høydehus er et ord som bare finnes i Norge. Det henger igjen fra da de bygde den hytta i Trysil. Det heter simulert høyde. I utlandet skjønner de ikke ordet «høydehus», smiler han.

– Moralisering

Han innrømmer at han irriterer seg over at motstanderne av høydehus stadig vekk ønsker å gjøre saken til en verdidebatt.

– Moralen er det du drar fram når du ikke lenger har et saklig argument. Da kommer du drassende med moral, etikk og verdier. Men la oss diskutere dette på et saklig faglig grunnlag uten å komme drassende med verdier og moral, sier han.

– For det er ikke sånn at vi i dette landet, som går til OL under samme flagg, har forskjellige moralske standarder. Men vi kan ha forskjellig syn på en sak der vi kan være uenige rent faglig og saklig. Men jeg vil aldri slå deg i hodet med at jeg har en høyere moralsk standard enn deg, og falle ned på en annen konklusjon.

– Føler du at motstanderne har personalisert deg i denne debatten?

– Ja, og de moraliserer over mine verdivalg. Men de vil ikke snakke om saken. Det har de ikke lyst til.

– Og det irriterer deg litt?

– Det irriterer meg grenseløst. La oss la moralen ligge en stund, og la oss snakke om saken. Og når vi har belyst saken, kan vi falle ned på forskjellige konklusjoner.

– Men ikke fortell meg at du har en høyere moralsk standard enn meg. For det kan jeg nesten garantere at du ikke har.

– Skremmer meg

Den karismatiske trenerpappaen har mer eller mindre ufrivillig blitt høydehustilhengernes ansikt utad i Norge. Derfor har han ingen betenkeligheter med å svare på hva han tenker om at langrennskomiteen denne uka stemte for en anbefaling om å beholde det nåværende forbudet mot høydehus.

I uttalelsene i etterkant av vedtaket ble det omtalt som et «verdivalg».

– Det skremmer meg litt at de fortsatt vil ha et forbud mot simulert høyde. Fordi det tyder på at man mangler kunnskap om idretten. Fordi jeg kjenner til både trenere og utøvere som mener det motsatte. Og det har også utøverkomiteen sagt. De vil ha likhetsprinsippet og rettferdighet. Utøverne vil ha samme regler for alle over hele verden, sier han, og kommer med følgende kraftsalve.

– Så der går langrennskomiteen MOT utøverkomiteen. Og det må jo bety at de ser på utøverne som opportunister med en lavere moralsk og etisk standard enn de som sitter sitter i langrennskomiteen. Og det synes jeg er oppsiktsvekkende.

Gjert Ingebrigtsen mener norske langrennsløpere tvert imot har vist meget høy etisk standard. Han trekker fram diskusjonene i kjølvannet av diskvalifikasjon av Johannes Høsflot Klæbo på femmila i VM som et eksempel.

– Hele fundamentet for diskusjonen var jo regler, rettferdighet, fair play og «sportmanship». Men så sier altså langrennskomiteen nå at, nei, vi må gå inn å fortelle utøverne hva som er rett og galt. Og vi må gå inn å fortelle trenerne hva som er rett og galt innen langrenn.

Les langrennsforbundets svar på kritikken lengre nede i saken.

ENGASJERT: Gjert Ingebrigtsen er tydelig på at bruk av simulert høyde er nødvendig for at man skal konkurrere på likt grunnlag i toppidretten.
ENGASJERT: Gjert Ingebrigtsen er tydelig på at bruk av simulert høyde er nødvendig for at man skal konkurrere på likt grunnlag i toppidretten. Foto: Marit Hommedal

Roser langrenn

Ingebrigtsen roser i neste åndedrag norsk langrenn for den jobben de har gjort i kampen for et forbud mot fluor.

– Jeg har selv vært en del av den familien, og stått i smørebua time etter time i mange år. Det er ingen tvil om at det er både helseskadelig og skadelig for miljøet. Norge har gjort en fantastisk jobb med å få et forbud internasjonalt, gjennom systematisk arbeid i internasjonale organer, sier han.

Men samtidig mener han det oppstår en logisk brist i argumentasjonen til langrennsleiren når de nå har satt fluorforbudet på vent.

– Hvorfor har ikke Norge sagt at vi går foran og forbyr fluor, samme hva de andre gjør? På samme måte som man da har gjort med simulert høyde. De kunne sagt «vi gidder ikke å vente på dere. Vi forbyr fluor fordi det er et verdivalg». Men det gjør de ikke, sier han engasjert, og fortsetter.

– For da går enkelte ledere ut i media og sier at dette må vi gjøre sammen med resten av verden. Fordi det er det som er rettferdig. Og det er det idretten er bygd på. Det er likhet, rettferdighet og fair play. Derfor må vi gjøre det for alle når vi har et testsystem klart. Der er det plutselig viktig, for da er på et område som rammer deg direkte.

Ingebrigtsen stusser derfor over at langrennsledelsen ikke viser større forståelse for at toppidrettskolleger i andre idretter har andre behov enn dem selv.

– Forbud mot simulert høyder rammer ikke langrenn på samme måte fordi der vinner Norge med fire minutter uansett. Men for oss er det snakk om marginer på tideler, kanskje et halvt sekund og enda mindre. Vi jakter på marginer. Og hvis bruk av simulert høyde kan gi oss noen marginer, så er vi villig til å lete der også. Uten at vi skal kjenne på at noen skal moralisere over det. For det er faktisk internasjonale regler som sier at det er helt greit å bruke det.

– Hele verden er vår arena

Og her er Ingebrigtsen inne i kjernen på det han definerer som det viktigste for at han ønsker en oppheving av det norske forbudet mot simulert høyde.

Han mener det mest rettferdige er at norske utøvere har de samme mulighetene til å bli best mulig som utøvere fra resten av verden.

– Vi liker å tenke at uansett hvor du er fra på kloden – hvis du bare vil det nok, så kan du bli så god du vil. Og det fordrer at alle følger det samme settet med regler, og at man internasjonalt er enige om at det er dette som gjelder. Derfor er dette så viktig for meg. Friidretten er en internasjonal bransje.

I dag føler ikke Team Ingebrigtsen at de har like vilkår som sine konkurrenter.

– Hele verden er vår arena, og vi er stolte av å representere Norge. Men vi liker ikke at det er særregler i Norge som gjør at vi ikke stiller likt med resten av verden i trening og konkurranse. Og det synes jeg er dumt, fordi det bryter med det viktige prinsippet om likhet, rettferdighet og fair play.

Og forskjellene merker Team Ingebrigtsen på kroppen hele tiden på treningsleire rundt om i verden. Til og med på høydesamlinger bruker konkurrentene simulert høyde der de bor. Fordi den naturlige høyden ikke gir maksimal uttelling.

– I St. Moritz bor vi i samme blokk som utøvere som bruker simulert høyde inne i sine leiligheter, forteller Gjert Ingebrigtsen, som også er opptatt av å påpeke at simulert høyde bare bør brukes av den ypperste eliten. Som et av flere redskap for å jakte marginer.

– Fylt av tristhet

– Vi blir fylt med en tristhet når vi ser unge mennesker uansett idrett som blir dratt med i høyden av overambisiøse foreldre. Vi treffer nordmenn i høyden med drikkebelter i høyden fra de er ti år gamle. De raser opp og ned sykkelstiene i Livigno, eller løper rundt i løypene i St. Moritz. Jeg har brukt mye tid på disse foreldrene, senest i fjor, at det er ikke her svaret ligger, forteller han.

Og her ligger den store utfordringene uansett om man er for eller mot simulert høyde.

– Vi må klare å informere om hva som er greit, og hva som ikke er greit. Det er der moralen og etikken ligger i forhold til det å oppdra folk til å skjønne forskjellen på den ypperste verdenseliten og de ørsmå marginene der, og gå trappetrinnene som ungdom fram til man er voksen.

Det er her logikken til hans meningsmotstandere brister for Ingebrigtsen.

– Så sier altså Langrennskomiteen og andre at de ikke ønsker at forskjellen på den ypperste eliten og breddeidretten skal være så synlig. De vil vil ikke forskjellen på topp og bredde skal ligge på de tingene. Men det er jo der forskjellene ligger. Simulert høyde er én av de tingene som skal skille toppidretten fra breddeidretten. Resultatet er altoverskyggende i toppidretten. Det er levebrødet til de menneskene som driver med det. Du må produsere resultater for å overleve. Og da må vi jakte marginer. Det vil alltid være et gap mellom toppidrett og breddeidrett. Og det tror jeg alle forstår, sier Gjert Ingebrigtsen.

– De fleste er jo uansett fornøyd med å være en del av breddeidretten. Så er det de få som ofrer livet sitt på å bli best. Og det skal man ha respekt for – uten å moralisere over det.

Lederen i langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, har gitt følgende kommentar til det Gjert Ingebrigtsen sier til TV 2.

– Først vil jeg si at jeg er imponert over Gjert Ingebrigtsen og har stor respekt for det Gjert og hans team har oppnådd. Langrennskomiteen (LK) har også vært tydelig på at vårt vedtak er en isolert vurdering av hva vi mener er best for langrennssporten og at vi har respekt for at andre grener i NSF og andre forbund vurderer dette annerledes. LK er også trygg på at både utøvere og trenere i norsk langrenn holder en høy etisk og moralsk standard, skriver Skogstad.

– LK har ansvar for at vurderingene vi til en hver tid gjør er til det beste for langrennssporten samlet. Dette gjelder naturligvis elite men ikke minst har vi et viktig ansvar for barn og ungdomsidretten. LK har sett at det vi gjør på elitenivå raskt kopieres av yngre utøvere. Vi ønsker ikke å bidra til en oppfatning om at bruk av simulert høyde er nødvendig for å bli en god langrennsløper.

– Som Gjert helt riktig sier har Norge vært ledende i fluordiskusjonen og vi har hatt et norsk fluorforbud i aldersklassene til og med 16 år siden høsten 2017. Årsaken til at forbudet ikke er innført på JR og seniornivå er at disse konkurrerer internasjonalt. Siden det i dag ikke finnes gode nok erstatninger for fluor er vi avhengige av et internasjonalt forbud ellers vil gli-forskjellene være så store at det ikke er vits å delta. I langrenn vurderer vi at vi har gode muligheter til å tilpasse oss renn i høyden gjennom tilstedeværelse i naturlig høyde og at vi derfor ikke er avhengige av høydehus for å ha like konkurransevilkår.

SVARER: Torbjørn Skogstad, leder i langrennskomiteen, vil ikke oppheve forbudet mot bruk av simulert høyde.
SVARER: Torbjørn Skogstad, leder i langrennskomiteen, vil ikke oppheve forbudet mot bruk av simulert høyde. Foto: Terje Pedersen